Nastava na daljinu
MJEŠOVITI MODEL NASTAVE
Povratak u školu i nastava na daljinu
objavljeno: 6. svibnja 2020.

Sukladno trećoj fazi planiranog pokretanja aktivnosti prema Zaključcima o mjerama Vlade Republike Hrvatske objavljenima 23. travnja 2020. omogućava se rad predškolskih ustanova i razredne nastave od 1. do 4. razreda te posebnih razrednih odjela i rada s djecom s teškoćama koja imaju pomoćnika u nastavi od 11. svibnja 2020. Tako kreće mješoviti model nastave.

ŠKOLSKA KNJIGA JE UZ VAS

Kako bismo vama i vašim učenicima olakšali nove okolnosti učenja, autori, urednici i suradnici Školske knjige na Školskome portalu za vas su pripremili bogate i raznovrsne materijale za nastavu na daljinu. Sadržaji se nadopunjuju svaki dan. Slijedimo plan nastave na daljinu objavljen od MZO-a. Sve sadržaje vrlo lako možete prilagoditi svojim potrebama i potrebama svojih učenika.

Na e-sferi za vas su dostupni sadržaji za vrednovanje na daljinu. Raznovrsni su i bogati te napravljeni u različitim alatima tako da učitelji slobodno mogu odabrati onaj koji im najviše odgovara. Svi su sadržaji napravljeni u skladu s Uputama za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu.

Usto, svi su urednici i stručni suradnici uvijek dostupni za sve upite i prijedloge koje će rado saslušati, odgovoriti na njih i pretočiti ih u djelo. U svako se doba možete javiti na: razredna.nastava@skolskaknjiga.hr.

ORGANIZACIJA NASTAVE U MJEŠOVITOM MODELU

Mješovitim modelom nastave smatra se nastava u kojoj se kombinira nastava posredstvom informacijsko-komunikacijskih tehnologija i nastava uživo u učionici, a svi učenici imaju neke elemente nastave na daljinu.

Roditelji učenika imat će mogućnost izbora sukladno Uputi HZJZ da njihova djeca kompletnu nastavu prate putem nastave na daljinu. U razrednoj nastavi u redovitom programu rade učitelji razredne nastave te učitelji stranog jezika i Vjeronauka, ali ponegdje i Informatike, Tjelesne i zdravstvene kulture te Glazbene kulture. Osim toga, u osnovnim školama radi i oko 2600 stručnih suradnika (pedagozi, psiholozi, knjižničari, edukatorirehabilitatori, socijalni pedagozi, logopedi i sl.). Svi navedeni profili zaposlenika trebaju sudjelovati u mješovitom modelu nastave na daljinu. Paralelno s nastavom u školama, i dalje će se održavati nastava na daljinu čija je podloga Škola na Trećem zajedno s radnim materijalima – zadatcima i aktivnostima, koji su dostupni na mrežnim stranicama Škole za život.

PRAVILA U PROVOĐENJU NASTAVNOGA PROCESA

■ Odgojno-obrazovni ishodi trebali bi biti usklađeni u radu u učionici s nastavom u Školi na Trećem.

■ Metode poučavanja i aktivnosti za učenike mogu se razlikovati u modelu mješovite nastave za učenike u učionici i one kod kuće.

■  Zadatci koje učenici dobivaju trebaju biti slični s obzirom na vrijeme potrebno za izvođenje, zahtjevnost u izradi, povezanosti s odgojno-obrazovnim ishodima.

■ Domaće zadaće, uradci i zadaci trebaju biti jednaki i svi učenici ih moraju imati mogućnost predati učiteljima u izravnom kontaktu ili posredstvom roditelja i tehnologije.

■ Metode vrednovanja trebaju biti ujednačene za sve učenike u mješovitom modelu nastave.

Svim učenicima treba osigurati dostupnost poučavanja, nastavnih materijala i potpore u učenju. Učitelji pri tome upotrebljavaju materijale objavljene na Školi na Trećem, odabrane udžbenike i druge obrazovne materijale. Prikupljanje, pregled i vrednovanje uradaka i zadataka učitelj treba redovito provoditi, i to na sličan način i prema jednakim kriterijima za sve učenike u mješovitom modelu nastave. Međutim, to ne znači da se svaki dan svakom učeniku trebaju pregledati sve zadaće, već učitelj može odlučiti kad će koji učenici predati zadaće i za koje predmete.

UPUTE ZA VREDNOVANJE I OCJENJIVANJE

Vrednovanje u razrednoj nastavi u mješovitom modelu nastave, kao i u nastavi na daljinu, treba biti usmjereno vrednovanju kao učenje i za učenje (formativnom vrednovanju) i davanju povratnih informacija učenicima koje ih ohrabruju i potiču na istraživanje i učenje, ocjenjivanje je, pritom, u drugom planu.

Zaključna ocjena na kraju nastavne godine temelji se na ocjenama koje su učenici dobili tijekom cijele nastavne godine, uključujući i nastavu na daljinu, odnosno nastavu koja se izvodi u mješovitom modelu. Sve odrednice iz Uputa za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu primjenjuju se i u mješovitom modelu.

■  Usredotočiti se na bitne sadržaje i postizanje osnovnih pismenosti.

■ Važnije je poticati na učenje, nego ocjenjivati.

■  U svakom predmetu vrednovati aktivnost učenika.

■  Vrednovati jedan složeniji rad do kraja godine (plakat, projekt, istraživanje i sl.).

■ U predmetima sa satnicom od četiri sata moguć je (virtualni) usmeni ispit.

■ Pisana provjera znanja nije nužna u mješovitom modelu nastave.

■  Zaključna ocjena na kraju nastavne godine temelji se na ocjenama danima tijekom cijele godine (uključujući i nastavu na daljinu i mješoviti model nastave).

ZADUŽENJA UČITELJA U MJEŠOVITOM OBLIKU NASTAVE

Prema Pravilniku o tjednim ranim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi učitelji u razrednoj nastavi imaju tjednu normu od 16 sati nastave po predmetima, 1 sat razrednog odjela, 1 sat ostalih aktivnosti s učenicima, 1 sat dopunske nastave, 1 sat dodatne nastave i 1 sat izvannastavnih aktivnosti. To je ukupno 21 sat (u trajanju od 45 minuta) neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima.

Međutim, prema Uputama HZJZ-a sve aktivnosti se trebaju odvijati u jednoj grupi s jednim učiteljem i bez fizičkog kontakta te se stoga neće izvoditi izvannastavne aktivnosti, nastava Tjelesne i zdravstvene kulture izvodit će se u smanjenom opsegu, a vjerojatno i dopunska i dodatna nastava uživo ne daje svima jednake prilike za sudjelovanje. Također, i sat dodatnih aktivnosti s učenicima teško će se provoditi u ovoj fazi. Svi ti sati mogu se uvrstiti u dio nastave na daljinu, što znači da učiteljima otvara mogućnost da se 5-6 sati na tjedan posveti komunikaciji s roditeljima i učenicima koji su u nastavi na daljinu (u prosjeku 1 sat na dan).

Neke aktivnosti koje su propisane školskim kurikulumom neće se provoditi (npr. izleti, ekskurzije, školske priredbe), a ni neki godišnji poslovi (npr. natjecanja učenika). Ostale aktivnosti do 40-satnog radnog vremena uključuju stručno-metodičko pripremanje za neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima u mješovitom modelu nastave, ali i vrednovanje učeničkih postignuća.

ORGANIZACIJA NASTAVE U ŠKOLI

■  Kako bi se osigurao što manji protok i doticaj učenika, razredni odjeli neće početi s nastavom u isto vrijeme. Npr. škola može napraviti intervale od 10 ili 15 minuta u kojima učenici dolaze pa bi tako učenici prvog razreda počeli između 8:00 i 8:20 ako škola ima tri prva razredna odjela (A razred u 8:00; B razred u 8:20 i C razred u 8:20); učenici drugog razreda bi krenuli s nastavom između 8:20 i 8:40 ako također imaju tri razredna odjela, itd. Škole u pravilu imaju više od jednog ulaza pa učenici mogu ulaziti na različite ulaze, tako se može ispoštovati Uputa HZJZ-a, a učenici bi bili u školi do 9:00. Ovo je samo primjer i svaka škola treba napraviti raspored koji je za nju primjeren. Ovakav raspored treba uskladiti i s produženim boravkom, gdje on postoji, kako bi djeca bila zbrinuta u predviđenom vremenskom rasponu.

■ Razredni odjeli neće imati školske odmore u isto vrijeme nego s određenim razmakom, a u skladu s vremenom u kojem su započeli s nastavom. Mali odmor učenici mogu provesti u svojoj učionici ili izaći na školsko dvorište uz primjerenu fizičku udaljenost od drugih razrednih odjela.

■  Veliki odmor na kojem se dijeli hrana također neće biti u isto vrijeme za sve razredne odjele. Preporuča se hranu odmah pripremiti za konzumaciju i podijeliti ju učenicima u učionici ili na otvorenom prostoru škole ako je to moguće.

■  Izvannastavne aktivnosti ne održavaju se u školama.

■  Za sve učitelje epidemiolozi HZJZ će održati webinar o Uputama HZJZ-a.

■  Prvi dan nastave u školi treba započeti uputama učenicima kako se ponašati, prati ruke, održavati fizički razmak i sl.

■ Isti učitelj će raditi s istim razrednim odjelom cijelo vrijeme ako je to moguće. Što znači da se predmeti koje izvode predmetni učitelji i dalje izvode u nastavi na daljinu.

■  Ne preporučuje se izvođenje nastave Tjelesne i zdravstvene kulture na zatvorenom prostoru i ne preporučuju se intenzivne tjelesne aktivnosti. Dakle, broj sati nastave Tjelesne i zdravstvene kulture će biti smanjen, ali svakako treba s učenicima napraviti jednostavne vježbe razgibavanja u trajanju od 5 minuta.

■  Učenici u školi u prosjeku provedu od 3 do 4 školska sata, osim onih koji su u produženom boravku.

■ Nije preporučljivo da roditelji ulaze u prostor škole pa se informacije i roditeljski sastanci mogu obaviti telefonskim putem ili videopozivom.

NAGLASCI ZA RODITELJE

■  Preporuča se ostanak kod kuće djece s kroničnim bolestima (respiratornim, kardiovaskularnim, dijabetesom, malignim bolestima, imunodeficijencijama, djece s većim tjelesnim/motoričkim oštećenjima) kao i djece čiji roditelji/skrbnici ili ukućani imaju jednu od navedenih bolesti.

■  Potiče se ostanak kod kuće sve djece za koju se to može osigurati skrb kod kuće, s obzirom da broj djece u vrtićima i školama može biti takav da se mjere fizičkog razmaka u tim kolektivima neće moći poštovati.

■  Roditelji/skrbnici dovode i odvode djecu u škole i vrtiće tako da, ako je ikako moguće, ne ulaze u ustanovu osim u krajnjoj nuždi, već dolaze do ulaza pri čemu zadržavaju distancu od najmanje 2 metra u odnosno na druge roditelje/skrbnike i djecu.

■ Učenik dolazi i odlazi iz škole sa školskom torbom, ako nije omogućeno zadržavanje torbe u školi, te svoju opremu i pribor ne dijeli s drugim učenicama.

■  Ako je moguće organizirati, roditelj donosi i odnosi u dječji vrtić obilježeni ruksak s opremom isključivo petkom (posljednji radni dan u tjednu) kada dolazi po dijete.

■  Roditelj/skrbnik dovodi i odvodi dijete iz ustanove na način da je u pratnji jednog djeteta uvijek jedna odrasla osoba/roditelj/skrbnik.

■ Kada je god moguće, u pratnji pojedinog dijeta uvijek je ista osoba ili se izmjenjuju dvije odrasle osobe.

■ Kada god je moguće, u pratnji djeteta treba biti odrasla osoba koja živi u istom kućanstvu s djetetom te upravo ona osoba koja je, u odnosu na druge osobe koje bi mogle dovoditi i odvoditi dijete, uključena u takav tip dnevnih aktivnosti da je njena mogućnost zaraze s COVID-19 najmanja.

■  Kada god je moguće, u pratnji djeteta treba biti odrasla osoba koja zbog starije životne dobi (65 i više godina) ili kronične bolesti ne spada u rizičnu skupinu na obolijevanje od COVID-19.

■  Kada god je moguće, djecu iz svake odgojno-obrazovne skupine dovode i odvode roditelji/skrbnici u zasebno prethodno dogovoreno vrijeme različito za svaku odgojnoobrazovnu skupine, s razmakom od najmanje 10 minuta između dvije odgojno-obrazovne skupine.

■  Roditelji se ne okupljaju na ulazu.

■  Roditelji/skrbnici ne dovode niti odvode djecu iz ustanova niti ulaze u vanjske prostore (dvorište, vrt, igralište) i unutarnje prostore ako imaju povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog daha ili koji su pod rizikom da su mogli biti u kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 ili su pod sumnjom da bi mogli biti zaraženi s COVID-19 ili su u samoizolaciji.

■  Roditelj/skrbnik potvrđuje pisanom izjavom ravnatelju ustanove prije uključivanja djeteta u ustanovu da dijete nama simptome i bolesti, odnosno da nije u riziku, te da se radi o djetetu s oba zaposlena roditelja i to da je roditelj upoznat s Uputama HZJZ-a u cjelini.

PLANOVI ZA SVE RAZREDE

Na mrežnim stranicama Škole za život objavljeni su planovi za nastavu svih razreda osnovne škole i gimnazija. Planovi su napravljeni prema kurikulumima i programima nastavnih predmeta te usklađeni s provedbom nastave na daljinu u školskoj godini 2019./2020.

Planovi pokrivaju period od ožujka do lipnja 2020. te su za nastavne predmete koji se emitiraju u televizijskim programima na HRT3, RTL2 i SPTV usklađeni i s emitiranjem. Sve videolekcije, odnosno snimke Škole na Trećem i popratni radni materijali su također dostupni na spomenutim mrežnim stranicama.

Planovi će se kontinuirano sadržajno nadopunjavati.

Članak napisan prema Preporukama za organizaciju rada u razrednoj nastavi i upute za vrednovanje i ocjenjivanje u mješovitom modelu nastave MZO-a i mrežnim stranicama Škola za život

VAŽNE POVEZNICE

Školska knjiga – nastava na daljinu

Školska knjiga – vrednovanje na daljinu

Radni materijali – zadatci i aktivnosti dostupni na mrežnim stranicama Škole za život

Škola na trećem

Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu

Preporuke za organizaciju rada u razrednoj nastavi i upute za vrednovanje i ocjenjivanje u mješovitom modelu nastave

Preporuke o organizaciji radnoga dana učenika tijekom održavanja nastave na daljinu

Često postavljana pitanju u svezi s povratkom učenika u škole

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnoškolske ustanove u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanja djece rane i predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu nastavu

Planovi za sve razrede