Biologija
ONE SU PROMIJENILE IZGLED EVOLUCIJSKOG STABLA
Arheje – zaljubljenici u ekstremne uvjete
objavljeno: 2. rujna 2020.

Arheje su 1970. godine promijenile izgled evolucijskog stabla jer su dodane kao nova grana. Naime, isprva su bile klasificirane kao bakterije, ali daljnja su biokemijska i genetička istraživanja pokazala da su srodnije eukariotima. Zanimljivo je da su genetski srodnije ljudima nego bakterijama. Upravo zbog sličnosti s prokariotima, ali i eukariotima, svrstane su u zasebnu domenu – arheje.

Arheje bismo mogli definirati kao zaljubljenike u ekstremne životne uvjete. Iako su se prvobitno smatrale isključivo ekstremofilima, do danas su otkrivene vrste koje žive u planktonu, sedimentu oceana, močvarama, crijevima čovjeka, dakle na mnogim staništima. One koje žive u sedimentu oceanskog dna razmnožavaju se iznimno sporo, dijele se svakih nekoliko stotina godina, ali neki dijelovi sedimenta sadržavaju stotine milijuna arheja u samo jednom kubnom centimetru. Na temelju toga mogli bismo zaključiti da arheje zatočene u sedimentu oceanskog dna čine velik dio Zemljine biomase, a prvobitno se nisu smatrale previše prisutnima na Zemlji.

Arheje su prvi put pronađene u uvjetima visoke temperature (70 °C) vulkanskog izvora u velikom prizmatskom izvoru u Nacionalnom parku Yellowstone. Živopisne boje koje se mogu vidjeti oko izvora zapravo su pigmenti nastali djelovanjem termofilnih arheja.

Yellowstone > termofilne arheje

Hladni zaljubljenik, Methanogenium frigidum, kriofilna je vrsta koja voli niske temperature zraka, izolirana iz jezera Ace na Antarktici. Samo ime vrste govori da stvara metan, a podnosi i velike količine soli te živi bez kisika.

Slani zaljubljenik, halofilna arheja, Halococcus salifodinae, živi u vodama visoke koncentracije soli koja bi bila pogubna za većinu živućih organizama. Prvi put pronađena je u australskom rudniku soli. Sadržava ružičasti pigment.

Arheje halofiti

Anaerobni zaljubljenik, Methanosarcina rumin, vrsta je arheje koja živi na staništima s niskom koncentracijom kisika ili ga uopće nema pri čemu stvara metan. Neka od takvih staništa su dno jezera, odlagalište smeća te crijeva nekih sisavaca i kukaca. Najnovija istraživanja pokazuju da su veliko izumiranje na prijelazu  geoloških doba perma i trijasa, kad je u oceanima i atmosferi bila prisutna velika količina metana i ugljikova dioksida, možda prouzročile baš te arheje, a ne vulkanska aktivnost kao što se dosad mislilo. Arheje roda Methanosarcina upotrebljavaju se za pročišćivanje voda, a postoji mogućnost njihove uporabe i u proizvodnji metana kao alternativnog izvora energije.

Arheje bez kisika

Vrući zaljubljenik, Pyrpcoccus furiosus, nazvan je „jureća vatrena kugla” zbog mogućnosti brzog plivanja s pomoću bičeva pri temperaturi od 100 °C. To je hipertermofilna vrsta koja živi na područjima vulkanskih izvora u oceanima, a na temperaturama nižim od 70 °C smrzava se i umire.

Termofilne arheje

Kiseli zaljubljenik, Sulfolobus, vrsta je koja živi na kiselu staništu bogatu sumporom. Najčešće su to područja vulkanske aktivnosti. Služi kao model za proučavanje replikacije DNA u arheja. Usto je zanimljiva vrsta i u biotehnologiji zbog termičke stabilnosti svojih proteina.

Kisela arheja

Ekstremofilne arheje iznimno su zanimljive znanstvenicima raznih struka. Njihovi su enzimi funkcionalni na visokim temperaturama, pa se dodaju deterdžentima. Mogu se upotrijebiti i za ekološke svrhe – za uklanjanje naftnih mrlja u morima i oceanima. Ti zaljubljenici u ekstremne uvjete označili su i veliku prekretnicu u razumijevanju evolucije te se i dalje istražuju.

Crvena rijeka Rio Tinto u Španjolskoj još je jedno zanimljivo ekstremno stanište arheja zbog niske pH-vrijednosti. To je mjesto vađenja željeza, srebra, zlata i drugih minerala. Riječni uvjeti slični su podzemnim vodama na Marsu, a prisutnost arheja navela je astrobiologe da pomnije istraže život u toj rijeci.

Rio Tinto

■  Napisala: Melita POVALEC, urednica biologije u Školskoj knjizi ■ LITERATURA: Challoner, J.: The cell – Visual tour oft he building block of life, 2015. ■ Fotografije korištene pod licencijom tvrtke Shutterstock i Sciencephoto ■