Kemija
X. GIMNAZIJA „IVAN SUPEK“, ZAGREB
BioX projekt
objavljeno: 12. svibnja 2020.

Učenici X. gimnazije „Ivan Supek“ ove su godine započeli provedbu projekta „U školi otvorene kohezije – At the School of Open Cohesion, ASOC“, kojim se promiče sudjelovanje učenika u praćenju ulaganja koja se provode putem kohezijske politike EU-a korištenjem javnih otvorenih podataka, a u kojemu sudjeluje pet škola iz Hrvatske.

Uz X. gimnaziju „Ivan Supek“ iz Zagreba, u projektu su sudjelovale i ove škole: Srednja škola Obrovac iz Obrovca, Gimnazija Franje Petrića iz Zadra, Gimnazija Gospić iz Gospića i Gimnazija Nova Gradiška iz Nove Gradiške.

Projekt je organiziralo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

CILJ PROJEKTA poticanje je kulture aktivnoga građanstva i podizanje svijesti učenika srednjih škola o kohezijskoj politici i EU projektima.

BioX naziv je tima od 30 učenika i dviju profesorica iz X. gimnazije „Ivan Supek“. Oni su odabrali pratiti projekt Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja koji provodi Agronomski fakultet iz Zagreba u suradnji s Institutom za poljoprivredu i turizam iz Poreča, Prirodoslovno-matematičkim fakultetom iz Zagreba, Poljoprivrednim institutom iz Osijeka, Institutom za jadranske kulture i melioraciju krša iz Splita te Poljoprivrednim fakultetom iz Osijeka.

U ovomu projektu provode se procesi genotipizacije i fenotipizacije na deset biljaka kako bi se dobili novi kultivari za budući kvalitetniji uzgoj.

Sve to nadzire Znanstveni centar izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja, a biljke na kojima se provede istraživanja su soja, kukuruz, pšenica, kadulja, dalmatinski buhač, grah, maslina, vinova loza, kupusnjače i lukovi.

Naše bi aktivnosti trebale pridonijeti stvaranju novih saznanja u svrhu unapređenja sustava visokoga obrazovanja, uključivanja u Europski istraživački prostor te poticanja oplemenjivanja bilja i sjemenarstva kao strateškoga sektora poljoprivrede u RH. Transfer znanja imat će tako pozitivan učinak na razvitak nacionalne industrije sjemena i sadnoga materijala, a time i na razvitak prehrambene industrije.

Projektu su dodijeljena sredstva u iznosu od 37.511.157,82 kuna.

U okviru praćenja Projekta BioX bilo je predviđeno terensko praćenje, koje učenici zbog mjera uzrokovanih epidemijom korona virusa nisu mogli fizički provesti, no uspjeli su to učiniti u virtualnome okruženju.

Učenici su tako uspjeli napraviti intervju s prof. Zlatkom ŠATOVIĆEM, prof. Domagojem ŠIMIĆEM, prof. Smiljanom GORETA BAN, prof. Zlatkom LIBEROM i  doktorandicom Anom NIMAC.

Bez obzira na COVID-19, projekt se nastavlja i planira završiti u predviđenome roku.

Kako je proteklo „terensko praćenje“ projekta, pogledajte u našemu videu.

■  Piše: Frances NOVOSEL, prof. kemije ■   X. gimnazija “Ivan Supek”, Zagreb  ■