Nastava na daljinu
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU O POSTUPANJU U VEZI S KORONAVIRUSOM
Video materijali zagrebačkoga Sveučilišta za nastavu na daljinu
objavljeno: 3. travnja 2020.

Mogućnost izravne dvosmjerne komunikacije sa studentima prezentirana je u video materijalima koje je Sveučilište u Zagrebu pripremilo za nastavu na daljinu i provjeru ishoda učenja, a video pouke (upute) opisuju kako se uspostavlja asinkroni i sinkroni model izvođenja nastave.

U video materijalima prikazana je i tehnologija koja se može upotrebljavati za sastanke nastavnika, poslovodnih kolegija, ustrojbenih jedinica, zavoda ili katedri.

Izrađeni video materijali namijenjeni su kao neobvezna preporuka prije svega profesorima i nastavnicima zagrebačkog Sveučilišta, ali i svim ostalim zainteresiranim djelatnicima i institucijama obrazovnog sustava, priopćeno je u četvrtak  iz Ureda za odnose s javnošću Sveučilišta u Zagrebu.

■  Svi video materijali dostupni su OVDJE.

Autori video pouka su dr. Mario KONECKI i dr. Mladen KONECKI, obojica sa zagrebačkog Fakulteta organizacije i informatike.

Dr. Mario Konecki je i posebni savjetnik rektora zagrebačkog Sveučilišta za internetske servise i koordinator Rektorskoga zbora Republike Hrvatske za informacijske tehnologije, te član Povjerenstva za e-učenje i internetske servise Sveučilišta u Zagrebu. Drugi autor dr. Mladen Konecki je i narator na svim video poukama.

OBVEZA SVEUČILIŠTA – RAZVIJATI DRUŠTVENU ODGOVORNOST SVIH ČLANOVA AKADEMSKE ZAJEDNICE

Rektor zagrebačkoga Sveučilišta Damir BORAS zahvalio je autorima video materijala i tim je povodom, uputio poruku svim dekanima i dekanicama sveučilišnih sastavnica, te svim profesorima i nastvanicima.

Boras vjeruje da će svi oni “u okvirima akademskih sloboda, autonomije sveučilišta i akademske samouprave odabrati najsvrsishodnije alate kako bi uspješno proveli novi, drukčiji oblik sveučilišne nastave”.

Rektor ih poziva i da poštuju načela slobode i autonomije stvaralaštva, etičnosti nastavnika, javnosti rada, povezanosti sa sustavom obrazovanja, međunarodnim mjerilima kvalitete, te na poticanje i uvažavanje specifičnosti nacionalnih sadržaja i zaštite intelektualnoga vlasništva.

Također, Boras poziva visoka učilišta da budu otvorena prema javnosti, građanima i lokalnoj zajednici; poziva i na uzajamnost i partnerstvo pripadnika akademske zajednice, očuvanje europske humanističke i demokratske tradicije, te na usklađivanje s europskim sustavom visokog obrazovanja. [ HINA ]