Ispiši stranice koje pomiču granice
Osnovna škola Šime Budinića, Zadar
Čitam, pišem, slušam, pričam…
objavljeno: 31. ožujka 2021.

Osnovna škola Šime Budinića, Zadar

Projekt je počeo u 1. razredu, ušavši u njega s lutkom Juricom. Nastavljen je i u 2. razredu brojnim aktivnostima, no neke nisu u cijelosti realizirane zbog epidemije, potresa i sličnih okolnosti, kao što se to dogodilo s uređenjem čitalačkoga kutka.

Unatoč tome nastavilo se na nastavi čitati s razrednim lutkom Juricom (jedanput na tjedan, a katkad i češće), tijekom vikend-druženja u krugu obitelji, učenici su zapisivali dojmove u dnevnik putovanja (s Juricom u čitalačkoj avanturi), pripovijedali neke od priča, izradili čitalački semafor i slične aktivnosti koje potiču dijete da postane čovjek koji misli.

Projektni rezultati:

http://os-sbudinica-zd.skole.hr/upload/os-sbudinica-zd/images/static3/1984/attachment/Skolski_kurikulum_2020.2021._objava.docx

Vidljivost: https://drive.google.com/file/d/1ZEbYsrq_FFcoimhoJ2F99E_oHJ7EA0cR/view?usp=sharing