Ispiši stranice koje pomiču granice
Osnovna škole Pećine, Rijeka – Odjel i Prva dječja knjižnica za djecu oštećena vida
Priroda na mom dlanu
objavljeno: 20. svibnja 2021.

Osnovna škole Pećine, Rijeka – Odjel i Prva dječja knjižnica za djecu oštećena vida

Ovaj projekt primjer je suradnje na razini Škole, čija je posebnost Odjel za djecu oštećena vida i Prva dječja knjižnica za djecu oštećena vida. U ovom projektu poslužili su se poznatom pričom Plesna haljina žutog maslačka, a sama provedba tekla je u tri faze. U lutkarskoj predstavi uprizorena je scena iz te poznate priče, a na Odjelu za djecu oštećena vida održana je radionica o kukcima koji se pojavljuju u priči s kraćom predstavom u kutiji koja predstavlja staništa kukaca. Naposljetku, na radionici održanoj o Prvoj dječjoj knjižnici za djecu oštećena vida svoju kreativnost i senzibiliziranost učenici su pokazali izrađujući taktilnu igru pamćenja s motivima različitog cvijeća.

Projekt su vodile stručne suradnice Javorka Milković i Tanja Šupe te učiteljica Divna  Bjelanović.

Vidljivost: na mrežnim stranicama škole i na stranici Odjela i Knjižnice za djecu oštećena vida.

Lutkarska predstava iz poznate priče će se iskoristiti i u nekim budućim događanjima u školi.