Neka ti edukacija bude inspiracija
Osnovna škola Darda, Darda
Otkrij tajnu za budućnost sjajnu
objavljeno: 31. ožujka 2021.

Osnovna škola Darda, Darda

Škola kao najvažnije mjesto stjecanja temelja za cjeloživotno učenje treba potaknuti učenike na rješavanje problema, primjenu znanja, kreativno razmišljanje, što je i učinjeno njihovim uključivanjem u projekt. Učenici su osmišljavanje kreativnih igara na otvorenome, savjetima za uspješnije učenje, savjetima za svakodnevne problemske situacije i slično shvatili da je znanje moć te da kreativnom izričaju nema kraja ako se primjeni i dograđuje stečeno znanje! Osobnom edukacijom i edukacijom drugih otvorena su nam vrata svijeta. S učenicima su radile Andreja Dorić, prof. biologije i kemije, učiteljica savjetnica, i Nataša Mesić Muharemi, dipl. knjižničar, stručna suradnica savjetnica.

Projekt je objavljen na školskoj mrežnoj stranici:

http://os-darda.skole.hr/knjiznica/digitalni_materijali

i na mrežnoj stranici školske knjižnice:

https://knjiznicadarda.wordpress.com/2021/01/12/nek-ti-edukacija-bude-inspiracija/

Svi su proizvedeni projektni materijali ugrađeni u interaktivnu sliku (vidljivu na poveznicama).