Iz školskog svijeta
22. TRAVNJA
Dan hrvatske knjige
objavljeno: 22. travnja 2015.

Otac hrvatske književnosti, Marko Marulić, na taj je dan 1501. dovršio svoj biblijsko-vergilijanski ep „Judita“.

Ep se sastoji od šest pjevanja, a Marulić je temu preuzeo iz Starog zavjeta. U epu je riječ o udovici Juditi koja spašava svoj narod ubivši Holoferna, vojskovođu babilonskoga kralja Nabukodonozora. Djelo je objavljeno 1521. u Mletcima.

Marulić je njime nagovijestio jedinstvo hrvatskog jezika, a djelo se smatra prvim umjetničkim epom ispjevanim na hrvatskom.

Pogledajte:

HRVATSKA I SVJETSKA KNJIŽEVNOST DO 19. STOLJEĆA