Iz školskog svijeta
OŠ ZADARSKI OTOCI POZIVA VAS DA SE PRIJAVITE
Likovni natječaj ISKONI BJE SLOVO za hrvatske osnovne škole
objavljeno: 7. veljače 2019.

Vodeći računa o povijesnoj i kulturnoj baštini svojih predaka, želimo istraživati svoje korijene, jezik i tradiciju, kako bismo tu baštinu prenijeli na svoju djecu.

Glagoljica je na poseban način dio hrvatskoga povijesnog identiteta – od ranoga srednjeg vijeka pa do danas. Kao takva, bila je često osporavana, ali i gorljivo branjena.

Jedno od prvih i najsnažnijih glagoljaških središta bilo je područje Zadra i Nina. Po mišljenju Marije Agnezije PANTELIĆ, upravo su okolica Zadra sa susjednim Ninom bili živo središte, pravi rasadnik glagoljaške pismenosti. To potvrđuju glagoljskim pismom i hrvatskim jezikom pisani mnogobrojni kameni spomenici (nadgrobne ploče, natpisi na crkvama i na privatnim kućama) i grafiti, dokumenti i kodeksi: matične knjige (krštenih, vjenčanih, umrlih, krizmanih), knjige stanja duša, godari, anagrafi, bratovštinske knjige (madrikule), knjige računa, propovijedi, zbornici, redovničke regule, likaruše, zaklinjanja, crkvena prikazanja, sudski spisi, zapisnici općinskih administracija, osobna, crkvena i ostala korespondencija.

Sačuvano je mnogo glagoljskih zbornika i zbirki propovijedi. U drugom izdanju Popisa glagoljskih kodeksa zadarske nadbiskupije, koji je 2015. godine priredio mons. dr. sc. Pavao KERO, spominje se 541. glagoljski kodeks, ali, nasreću, taj broj nije konačan.

Na ovom su području djelovali brojni glagoljaši poput Šimuna KOŽIČIĆA BENJE (1460. – 1536.), modruški biskup, osnivač glagoljske tiskare u Rijeci (1530. godine). Vicko ZMAJEVIĆ  zadarski je nadbiskup koji je u Zadru sagradio glagoljaško sjemenište koje je otvoreno nakon njegove smrti 1748. godine i dobilo ime po njemu Zmajević. Tu su Ivan BERČIĆ, don Luka JELIĆ, don Vladislav CVITANOVIĆ, Nedo GRBIN i brojni drugi.

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske donijelo je 2014. godine Rješenje kojim se utvrđuje da umijeće čitanja, pisanja i tiskanja glagoljice ima svojstva nematerijalne kulturne baštine.

Upravo to umijeće želimo prenijeti na mlade naraštaje i tako glagoljicu oteti zaboravu. Naša je škola tu želju odnosno misao vodilju protkanu kršćanskim vrednotama počela ostvarivati u svom odgojno-obrazovnom radu, davši joj mjesta i u svojoj ulozi snažnoga društvenog posrednika i koordinatora.

Odatle i zamisao o likovnom natječaju „Iskoni bje Slovo” – iskoni bje slovo – što su prve riječi Ivanova Evanđelja koje znače: „U početku bijaše Riječ.”

Ovom natječaju dao je svoju veliku podršku nedavno preminuli mons. dr. sc. Pavao Kero (1940. – 2018.), glagoljaš našega vremena koji je dao neizmjerljiv doprinos čuvanju i promicanju glagoljice. U svojoj nadbiskupiji obavljao je niz službi i za svoj je raznovrstan rad dobio više crkvenih i državnih priznanja. Između ostaloga, bio je pune 42 godine voditelj Stalne izložbe crkvene umjetnosti u Zadru, u kojoj je njegovom zaslugom 2012. godine otvoren stalni postav izložbe „Glagoljica na zadarskom području”. On je glavni inicijator Udruge glagoljaša Zadar i spiritus movens gotovo svih zadarskih događanja vezanih za glagoljicu – od Sabora glagoljaša, Staze glagoljaša, projekta Gospa od Zdravlja, časopisa Slovo rogovsko, do biblioteke „Monumenta glagolitica Archidioecesis Iadertinae” u kojoj se od 2010. pod njegovim vodstvom objavljuju glagoljski kodeksi Zadarske nadbiskupije u faksimilu i transliteraciji s popratnim studijama. Dosad je u toj biblioteci tiskano 30 knjiga u 24 sveska (31. knjiga je u tisku).

„Čuvajte mi glagoljicu” bile su jedne od posljednjih riječi ovoga skromnog, poniznog i velikog čovjeka koji je smatrao glagoljicu živim hrvatskim jezikom, kulturnim i crkvenim spomenikom najviše kategorije. Puni zahvalnosti, nastavljamo kročiti njegovim stopama.

  • SVRHA NATJEČAJA: 

– osvijestiti važnost glagoljice, njezino povijesno značenje. Učenici i učitelji pratili bi tragove hrvatske prošlosti i upravo na tom tragu mogli bi pronaći vizualnu ljepotu svakoga kamena, ulice, crkve, narodne nošnje, čipke, čovjeka… i pretočiti je kroz prošlost, sadašnjost ili budućnost Hrvatske, kroz povijesne knjige i glagoljska slova u likovni izričaj/likovne uratke. Samo zajedničkim radom može se postići da se srca sudionika ražare i da slikaju ili crtaju potaknuti ljubavlju i dobrotom. Na taj način djeca bi otkrila bogatstvo i ljepotu stvaralaštva i važnost glagoljice te bi je čuvala od zaborava.

  • PRAVILA NATJEČAJA

Na natječaju mogu sudjelovati svi učenici od 1. do 8. razreda osnovnih škola Republike Hrvatske. Jedan učenik može sudjelovati najviše s jednim radom.

Želimo biti zanimljivi u poticajnom i likovno-tehničkom smislu te smo odlučili da motiv/poticaj ovogodišnjih likovnih radova budu – inicijali – početna slova teksta koja su posebno lijepo ukrašena.

  • LIKOVNI RADOVI

Zadaće slikanja, crtanja, oblikovanja:

Nakon usmjerenog opažanja, analiziranja i razgovora o motivu/poticaju vizualnog istraživanja, učenik treba naslikati ili nacrtati u likovnoj tehnici po izboru na formatu papira A4.

Likovno-tehnička sredstva:

– olovka

– tuš i metalno pero

– tuš i kist

– lavirani tuš

– tempera

– akvarel

– grafika: kartonski tisak ili linorez

– kolaž

– sve kombinirane tehnike.

……………………..

Radovi moraju biti pojedinačni. Šalju se poštom, pravilno zamotani i zaštićeni od oštećenja. Nije dopušteno slanje u roli ili tubi.

NA POLEĐINI LIKOVNIH RADOVA MORA PISATI:

 Likovni natječaj „ISKONI BJE SLOVO”

 IME I PREZIME UČENIKA/CE:

 RAZRED:

 ŠKOLA:

 IME I PREZIME MENTORA:

 ADRESA ŠKOLE:

Likovni radovi moraju biti poslani najkasnije do 3. svibnja 2019.

Radovi se šalju na adresu:

Likovni natječaj ISKONI BJE SLOVO, OŠ ZADARSKI OTOCI, TRG DAMIRA TOMLJANOVIĆA GAVRANA 2, 23000 ZADAR.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama naše škole 10. svibnja. Na izložbu, priredbu i dodjelu nagrada, 24. svibnja, bit će pozvano 12 učenika i mentora kao i svi ostali sudionici natječaja. Poslane učeničke radove izabrat će i vrjednovati stručno povjerenstvo. Radovi se ne vraćaju. Molimo potpisanu suglasnost roditelja za nagrađene učenike radi objavljivanja fotografija djece i njihovih imena i prezimena u medijima. Suglasnost čuva mentor.

Školskoj knjizi zahvaljujemo na podršci i sponzorstvu.

Pristigli radovi bit će podijeljeni u četiri kategorije:

 1. kategorija: učenici 1. i 2. razreda osnovne škole

 2. kategorija: učenici 3. i 4. razreda osnovne škole

 3. kategorija: učenici 5. i 6. razreda osnovne škole

 4. kategorija: učenici 7. i 8. razreda osnovne škole.

Vrijednosni ocjenjivački sud povjerenstva temeljit će se na osjetilnim, spoznajnim i likovno-izražajnim i stvaralačkim mogućnostima učenika određene dobi, a prosudba radova na postignutoj razini izvornosti, izražajnosti i likovno-tehničkoj izvedbi.

 

Zahvaljujemo na suradnji

Ravnatelj Davor Barić