Iz školskog svijeta
OŠ FRANA GALOVIĆA, ZAGREB
Mudre glavice žele biti još mudrije
objavljeno: 25. studenoga 2021.

Svaki učitelj treba osigurati poticajno okružje za učenje. U poticajnom će okružju svi učenici imati uvjete za maksimalno napredovanje i usvajanje odgojno-obrazovnih ishoda prema svojim sposobnostima. Često smo svjedoci kako potencijalno daroviti učenici teško ostvaruju to pravo. Ponekad nisu identificirani pri polasku u školu, ponekad učitelj ne prepoznaje njihove potencijale, već su vidljiva samo neka nepoželjna ponašanja koja ih često prate.

Bez obzira na moguće razloge zanemarivanja ove skupine učenika, darovitim učenicima trebamo omogućiti da kontinuirano razvijaju svoje potencijale, a nedostatke i slabe strane prevladaju prilagođavanjem aktivnosti individualnim potrebama darovitih učenika.

U Osnovnoj školi Frana Galovića iz Zagreba već smo prije dva desetljeća spoznali kako rad s potencijalno darovitim učenicima u redovnoj nastavi ne zadovoljava sve njihove specifične potrebe i interese, stoga smo omogućili zainteresiranim učiteljima stjecanje kompetencija za rad s darovitima dodatnom edukacijom. Danas imamo četiri licencirane učiteljice educirane pri Centru za promicanje darovitosti „Bistrić˝. Tada počinjemo s radom izvannastavne aktivnosti za potencijalno darovite učenike nazvane Galović Sveznadar.

„Otkrio sam najbolji način savjetovanja djece: otkriješ što žele, a potom im savjetuješ da to i učine …“
                                                                                      

H.S. Truman

Cilj ove aktivnosti jest stručna identifikacija darovitih učenika koja se provodi pri upisu u prvi razred osnovne škole, zadovoljavanje posebnih odgojno-obrazovnih potreba darovitih učenika, suradnja učitelja/mentora, stručnih suradnika i članova tima pri osmišljavanju i provođenju programa, prevencija poremećaja u ponašanju, rad na mentalnom zdravlju darovitih, koji provodi školska psihologinja, suradnja sa stručnjacima, udrugama, institucijama u području darovitosti, suradnja i uključivanje roditelja u osmišljavanju i provođenju programa, organizacija i provođenje terenske i izvanučioničke nastave, posjeti, osmišljavanje i provedba projekata (školskih, međunarodnih).

Sadržaj rada ove izvannastavne aktivnosti izrađujemo zajedno s potencijalno darovitim učenicima kako bismo se, što je više moguće, približili njihovu području interesa, ali uvijek to budu: matematičko-logički zadatci, kombinatorički zadatci, mozgalice, rebusi, akronimi, križaljke, tangrami, optičke iluzije, jezične igre, matematičke igre, strateške igre, igre asocijacija, igre za poticanje kreativnosti i divergentnog mišljenja, pokusi, projekti, obilježavanje prigodnih dana (Dan darovitosti, Dan izumitelja, Dan biološke raznolikosti, Dan slabovidnih osoba….).

Omogućen je i mentorski rad s učiteljima predmetne nastave prema interesu učenika. Naša Lucija tako pohađa nastavu povijesti još od drugog razreda osnovne škole i uključuje se u nastavne sadržaje u višim razredima koji je izuzetno zanimaju. Naučeno prezentira ostatku razreda što vrlo pozitivno djeluje na motivaciju ostalih učenika.

U osmišljavanju aktivnosti često nam pomažu roditelji, koji su predavači, a ostvarili smo izvrsnu suradnju s mnogim vanjskim institucijama koje nam nude obogaćeni program za darovite učenike (Konfucijev institut, FER, Astronomsko astronautičko društvo, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu, Institut za istraživanje mozga, PMF…).

Često provodimo izvanučioničku nastavu i posjete (Memorijalni centar Nikole Tesle, Astronomski centar u Rijeci, Festival znanosti, Noć biologije, Park prirode Žumberak…).

U sklopu rada Galović Sveznadara provodimo predavanja za roditelje o njima aktualnim temama kao što su Perfekcionizam, Biti roditelj darovitog djeteta…uz vanjske stručne predavače.

Od prošle školske godine provodimo Erasmus+ projekt „Jednaki u različitosti˝ uz podršku Agencije za mobilnost i programe EUkoji se bavi sustavnom podrškom darovitim učenicima od početka školovanja do kraja osmog razreda.

U sklopu su projekta naši učitelji educirani na međunarodnim treninzima u području darovitosti te su stekli mnoga nova znanja u pristupu učenju i poučavanju, u prezentiranju rezultata učenja, prilagođavanja tempa te okružja učenja sukladno vrsti i stupnju darovitosti.

Velik je pomak u radu naše škole vidljiv upravo u sve većoj suradnji predmetnih učitelja s učiteljima nižih razreda koji su, ujedno, i sudionici Erasmus+ projekta. Tako je u mjesecu studenom, koji je u Galović Sveznadaru posvećen izumiteljima, učiteljica fizike održala radionicu naziva SILA TEŽA.

Učenici su po prirodi znatiželjni i treba poticati njihovu kreativnost, a što više imaju prilika za aktivnost, njihova motivacija bit će veća. Na radionici su izvodili jednostavne pokuse. Ispuštali su lopticu s određene visine i razmišljali zašto ona slobodno pada. 

 Uočavali su da loptica pada „prema dolje˝. Kada su na globusu pogledali što znači „prema dolje˝ za učenika u Hrvatskoj ili za onog u Australiji, shvatili su da se treba preciznije izražavati. Zaključili su da je sila teža sila kojom planet Zemlja privlači sve stvari prema svom središtu.     

       

Učenici su zatim upoznali instrument za mjerenje sile – dinamometar i mjernu jedinicu za silu – njutn (N). U idućem su pokusu otkrili vezu između broja utega koje ovjesimo i sile koju očitamo s dinamometra. Učenicima smo dale kratke upute za izradu pokusa iz kojih doznaju što treba raditi, ali smo im ostavile slobodu da sami odluče kako će provoditi pokus. Svaki, pa i najjednostavniji pokus, važan je spoznajni pomak koji pomaže učenicima shvatiti neki pojam ili zakon.

Nakon provedenih pokusa i jednostavnih istraživanja daroviti su učenici nižih razreda bez teškoća rješavali listiće u kojima trebaju odrediti kolikom silom planet Zemlja privlači tijela određene mase, ali su i određivali masu tijela ako znaju njegovu težinu. Svi novi pojmovi povlače i nova dječja pitanja. Npr.: Kako je dinamometar dobio ime?, Tko je bio Isaac Newton?, Postoji li sila teža na Mjesecu?… Usmjeravanjem učenika na proučavanje priče o Newtonu i jabuci, pretraživanje digitalnih edukativnih materijala ili gledanjem Baumgartnerovog skoka  (skoka s visine od 39,045 metara slobodnim padom) potičemo interes za nastavak istraživanja o sili teži.

Nezaobilazna aktivnost u Galović Sveznadar radionicama jest i poticanje kreativnog mišljenja, stoga uvijek postoji zadatak vezan uz zamišljanje i razmišljanje Što ako?. Na ovoj su radionici učenici zamišljali i zapisivali kakav bi život bio na planetu bez sila teže.

ZAKLJUČUJEMO: Učitelji se trebaju okrenuti drukčijem pristupu pri radu s darovitim učenicima kako bi iskoristili maksimum njihova potencijala na kognitivnoj i na emocionalnoj razini.

Izvođenjem pokusa i rješavanjem poticajnih zadataka kod učenika potičemo interes za znanost, veću motiviranost za rad te razvoj samopouzdanja jer učenici aktivno i odgovorno sudjeluju u svom osobnom razvoju.

■  Pišu: Sanja Minarik, učitelj-savjetnik, licencirani voditelj izvannastavne aktivnosti Galović Sveznadar, obogaćenog programa za potencijalno darovite učenike škole. Koordinatorica je Erasmus+ projekata škole ■  Dubravka Despoja, učitelj-savjetnik matematike i fizike, mentorica darovitih učenika, suatorica radnih bilježnica Otkrivamo fiziku 7 i 8 za redovnu rastavu kao i za učenike s teškoćama u izdanju Školske knjige, suatorica metodičkih priručnika uz udžbenik Otkrivamo fiziku 7 i 8. ■ OŠ Frana Galovića, Zagreb ■