Iz školskog svijeta
OŠ IVANA BRNJIKA SLOVAKA, JELISAVAC ■ OŠ FRANJE KREŽME, OSIJEK
Projekt uzajamnog vršnjačkog poučavanja
objavljeno: 23. siječnja 2023.

Tijekom proteklih godina učenička suradnja naših škola (seoske i gradske) pokazala se kao izvrstan primjer vršnjačkog poučavanja i primjer dobre prakse. Uočile smo da učenje uz vršnjačku pomoć značajno doprinosi kvalitetnijem ostvarivanju odgojno-obrazovnih ishoda.

U školskoj smo godini 2021./2022. obogatili provedbu projekta novim sadržajima uz primjenu digitalnih alata.

PROVEDBA PROJEKATA – TIMSKO POUČAVANJE

a) Terenska i izvanučionička nastava – Osijek

Učenici razredne nastave Osnovne škole Ivana Brnjika Slovaka iz Jelisavca (selo slovačke nacionalne manjine u blizini Našica) na terenskoj su nastavi upoznavali svoje županijsko središte, grad Osijek. Domaćini su im bili učenici četvrtog razreda Osnovne škole Franje Krežme iz Osijeka kao turistički vodiči. Učenici, domaćini, bili su podijeljeni u timove prema uzrastu gostujućih učenika. Timovi su prikupljali podatke iz različitih tiskanih i digitalnih izvora, a timsko je poučavanje provedeno na više razina s obzirom na uzrast gostujućih učenika. Svaki je tim imao zadatak poučavati svoju skupinu o kulturno- povijesnoj baštini, arhitektonskim djelima i prirodnim ljepotama grada Osijeka na njima primjeren način (rad na više razina).

Posjetili smo Gradsku i sveučilišnu knjižnicu Osijek i Osječko-baranjsku županiju uz stručno vodstvo.

b) Terenska i izvanučionička nastava – Jelisavac

Nakon tjedan dana učenici osječke škole uzvratili su posjet učenicima u Jelisavac i upoznavali gospodarstvo, naselja i prometnu povezanost nizinskog kraja Republike Hrvatske te dio kulturne baštine slovačke nacionalne manjine. Zamijenili su uloge turističkih vodiča u novom vršnjačkom poučavanju.

Oba su putovanja realizirana vlakom (većini učenika prva vožnja!) i snimljena uporabom aplikacije Relive koju su učenici uzajamno dijelili. Kreativniji su učenici napravili videozapise koristeći se digitalnim alatom CapCut.

Vrjednovanje projekta

FORMATIVNO VRJEDNOVANJE

Formativno vrjednovanje provedeno je uz uporabu IKT-a:

Street View, virtualno ponavljanje puta kretanja

YouTube, prepoznavanje posjećenih mjesta

Testmoz, uvježbavanje pisanja velikog slova

Popplet, sistematizacija pomoću digitalne umne mape.

SUMATIVNO VRJEDNOVANJE

Pisanje velikog slova:

3. razred – Prijepis sa zadatkom (nazivi ulica, trgova i ustanova).

4. razred – Diktat (pridjevi izvedeni od vlastitih imena, veliko početno slovo u imenima stanovnika, naroda, država).

VRŠNJAČKO VRJEDNOVANJE

U online susretu putem Teamsa proveden je kviz znanja.

KORIST PROJEKTA:

♦ provođenje nastave u neposrednoj stvarnosti – poticajna i bitna suradnja, timski rad, vršnjačko poučavanje, veća motivacija, interes i zalaganje

♦ mijenjanje uloga učitelj – učenik, razvijanje individualne kreativnosti i komunikacijskih vještina te upravljanje svojim emocijama i ponašanjem

♦ druženje s vršnjacima iz različitih sredina i kultura, prihvaćanje različitosti i razvijanje prijateljskih odnosa

♦ uzajamno vršnjačko vrjednovanje u online susretu, drukčiji i novi oblik vrjednovanja.

■   Napisale: Sandra BINDER, učitelj savjetnik OŠ Franje Krežme, Osijek |  Mirjana MARAS, učiteljica razredne nastave OŠ Ivana Brnjika Slovaka Jelisavac ■