Iz školskog svijeta
I. OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVEC
Sve je u znaku Erasmus+ suradnje  
objavljeno: 7. studenoga 2022.

Devetu godinu I. osnovna škola Čakovec aktivno sudjeluje u provedbi međunarodnih projekata iz programa Erasmus+. U ovoj se školskoj godini provodi čak sedam međunarodnih partnerstava koja okupljaju učenice i učenike svih uzrasta, njihove učiteljice, učitelje i stručne suradnike s ciljem usvajanja novih znanja, razvoja novih vještina i stavova, razmjene iskustava i primjera dobre pedagoške prakse, stvaranja novih obrazovnih sadržaja za učenike i priručnika za učitelje i stručne suradnike.

Područna škola Krištanovec aktivno sudjeluje u partnerstvu GO  green – so can I s partnerskim školama iz Italije, Španjolske, Portugala i Slovenije. Učenici i njihovi učitelji u međunarodnim timovima uče i razmjenjuju iskustva o važnosti očuvanja biološke raznolikosti, zaštiti prirode s naglaskom na uključivanje i aktivno sudjelovanje svih učenika ovisno o njihovim pojedinačnim interesima i sposobnostima. Koordinatorica je projekta  učiteljica razredne nastave Veronika Kapelari Horvat.

Učiteljica je razredne nastave Helena Slamek koordinatorica u dvama partnerstvima u kojima sudjeluju učenici iz matične škole i učenici Područne škole Novo Selo Rok. What’s up Mr Bug? – Insects As the Wonder of Ecosystem naziv je partnerstva škola iz Rumunjske, Poljske, Turske i I. osnovne škole Čakovec. Aktivnosti su učenika i učitelja usmjerene na učenje i poučavanje o osnovnim pojmovima zaštite okoliša i ekologije, na razvoj i podizanje svijesti o ekološkim pitanjima, promatranje okoliša u kojem živimo, prepoznavanje i smanjenje vlastitih navika koje su štetne za okoliš, pokretanje inicijative u razredu, obitelji i zajednici za promjenama i odgovornim ponašanjem prema prirodi.

Partnerstvo imena Don’t change the climate; change the system okuplja škole iz Turske, Italije, Rumunjske, Makedonije i Hrvatske. Cilj je partnerstva poučavanje i učenje o klimatskim promjenama i njihovu utjecaju na okoliš. Osmišljavanjem i pokretanjem inicijativa u razrednoj zajednici, obitelji i školi učenici razvijaju i njeguju aktivno građanstvo vodeći brigu o okolišu.

Učiteljica informatike Ivana Vadlja koordinira partnerstvom pod nazivom Struggle Against Values Extinction. Aktivnosti su učenika i učitelja usmjerene na upoznavanje lokalnog identiteta, tradicije, kulture i svakog aspekta kulturne baštine istovremeno promičući svijest da je svaki narod dio šireg kulturnog okvira koji je prepun raznih naroda, tradicija i kultura koje, također, treba poštovati. Partneri su u projektu osnovne i srednje škole iz Rumunjske, Bugarske, Italije, Portugala, Turske i Hrvatske.

Učiteljica je informatike Ivana Ružić koordinatorica u trima međunarodnim partnerstvima u kojem se razvijaju inovativni obrazovni materijali. „Metoda poučavanja MEMA“ ime je partnerstva u kojem sudjeluju škole iz Poljske, Turske i Hrvatske te Društvo kibernetičara iz Rijeke koji zajednički razvijaju inovativnu metodu poučavanja računalnog razmišljanja za učenike najmlađeg uzrasta.

Security and Privacy in Academic Data management at Schools – SPADATAS ime je partnerstva u kojem sudjeluje pet sveučilišta: Universitat Ramon Llull, Universidad de Salamanca, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Syddansk Universitet i Univerza v Mariboru te dvije škole – jedna iz Danske i I. osnovna škola Čakovec. SPADATAS je usmjeren na stjecanje digitalnih kompetencija učenika i nastavnika u školama koje se odnose na zaštitu, privatnost i povjerljivost podataka u oblaku te njihovu odgovornu uporabu.

Umjetna inteligencija, poučavanje i učenje o umjetnoj inteligenciji, njezinu odgovornom korištenju i stvaranju vlastitih radova iz područja umjetne inteligencije i strojnog učenja aktivnosti su partnerstva ARTIE: Artificial Intelligence in Education – challenges and opportunities of the new era: development of a new curriculum, guide for educators and online course for students. Hrvatski robotički savez, Nefinia iz Nizozemske, škole iz Portugala i Poljske s I. osnovnom školom Čakovec razvijaju kurikulum, metodički priručnik, scenarije poučavanja i obrazovne sadržaje za učenike iz područja napredne tehnologije.

Međunarodna obrazovna zajednica u listopadu tradicionalno obilježava Erasmus+ dane i eTwinning tjedan. I. osnovna škola Čakovec aktivno se uključila u proslavu Erasmus+ dana i eTwinning tjedna provodeći mnogobrojne aktivnosti u školi i u zajednici te na međunarodnoj razini.

Učenici 1. b razreda i njihova učiteljica Marija Toplek upoznali su nacionalna obilježja partnerskih zemalja dok su učenici 4. a razreda s učiteljicom Slavicom Pospiš izradili višemedijski rječnik. Učenici su 1. c razreda s učiteljicom Draženkom Blažeka Erasmus+ dan proslavili pjesmom, a učenici su 1. a razreda s učiteljicama Helenom Slamek i Majom Hižman izrađivali slagalice zdrave hrane, pixel art tehnikom stvarali crteže kukaca. Učiteljica Branka Hranjec sa svojim je učenicima u Područnoj školi Novo Selo Rok provela edukativne radionice pod nazivom „Kam se koje smeče meče“.  Učenici su Područne škole Krištanovec  s učiteljicama Veronikom Kapelari Horvat i Teom Bogdan proveli akciju čišćenja školskog okoliša i upoznavali partnerske ustanove, obilježja zemalja iz kojih dolaze.

Učenici su predmetne nastave na nastavi informatike s učiteljicama Ivanom Vadljom i Ivanom Ružić Erasmus+ dane obilježili izradom i igranjem Kahoot i Quizziz kvizova o poznavanju kulture, običaja i tradicije partnerskih država i programiranjem različitih robota.

Erasmus+ aktivnosti u našoj školi, iskustva i primjere dobre prakse predstavio je ravnatelj Siniša Stričak na konferenciji međunarodne razine Erasmus+ mogućnosti i izazova u organizaciji Osnovne škole Tomaša Goričanca Mala Subotica.

Na CARNET-ovoj korisničkoj konferenciji CUC 2022., održanoj u Šibeniku ralizirana je radionica i interaktivno izlaganje o aktivnostima i rezultatima u projektu ARTIE.

Uz niz mobilnosti učenika i učitelja I. osnovne škole Čakovec i partnerske ustanove u inozemstvu naša je škola u listopadu ugostila osamdesetak učenika i učenica, njihovih nastavnika i stručnih suradnika te ravnatelja Boguslawa Klimczuka iz partnerske škole u Zamoscu iz Poljske.

U duhu jačanja međunarodne suradnje, širenja prijateljstava, stvaranja i razmjene obrazovnih materijala i pedagoške prakse, znanja, vještina i iskustava nastavljamo provoditi Erasmus+ aktivnosti tijekom cijele nastavne godine.

■   Piše: Ivana Ružić, diplomirani informatičar, učiteljica savjetnica |  I. OŠ „Čakovec“ ■