Iz školskog svijeta
OŠ KNEZA TRPIMIRA, KAŠTEL GOMILICA
Uspješni eTwinning projekt Game Masters
objavljeno: 14. lipnja 2020.
sdr

Učenici 6. Vb razreda Osnovne škole kneza Trpimira iz Kaštel Gomilice tijekom rujna prošle godine uključili su se u međunarodni eTwinningov projekt pod nazivom Game Masters. Projekt se provodi pod mentorstvom Tine PARAĆ, profesorice engleskog i talijanskog jezika.

Osim učenika OŠ kneza Trpimira, u ovomu projektu sudjeluju još tri  škole iz Turske, dvije škole iz Poljske i jedna škola iz Ukrajine. U rad na projektu ukupno je uključeno 64 učenika i osam učitelja.

Cilj je ovoga projekta bio da učenici tijekom nekoliko faza nauče samostalno se koristiti mnogobrojnim digitalnim alatima kao što su WordArt, Cram, LearningApps, Canva, Photo Editor 550, BookCreator, Story Jumper i sl.

Radom na projektu, učenici su također osnažili svoje jezične kompetencije – u govornome i pisanome iskazu na engleskome jeziku. Tako je engleski jezik postao mnogo više od nastavnoga predmeta.

Projekt Game Masters ■  

Projekt je dio školskoga kurikula, ali i školskoga preventivnog programa.

Suvremenim metodama poučavanja i aktivnostima učenika, tijekom realizacije projekta poticalo se kritičko promišljanje o važnosti učenja stranih jezika, prihvaćanje drugih kultura i različitosti, uporaba digitalnih tehnologija i medija. Promicala se i prevencija nepoželjnih oblika ponašanja i nasilja te naglašavala sigurnost u virtualnome okruženju.

U ožujku se naš Game Masters tim uključio u aktivnost predstavljanja  eTwinning projekta u našoj školi. Svojim gostima učenici su uz pomoć profesorice Tine PARAĆ predstavili sve eTwinning projekte na kojima rade ove školske godine.

Važno je istaknuti kako se rad na projektu nastavio tijekom nastave na daljinu. To je bilo vrlo zahtjevno za sve sudionike projekta koji su uložili veliki trud da bi naš projekt priveli kraju. Profesorice su organizirale webinare kako bi se lakše dogovorile i uskladile rad u novonastaloj situaciji.

Kako bi svojim učenicima olakšala rad, profesorica Tina Parać je od početka 2. polugodišta, radi lakše suradnje, hrvatski tim učenika uključila u rad virtualne učionice.

Za potrebe projekta snimljeno je nekoliko video uradaka s ciljem promidžbe projekta.

■ KIZOA eTwinning projekt Game Masters

■ KIZOA Game Masters 2nd part

■ KIZOA Project Game Masters Mission 1

Kao rezultat zajedničkoga rada svih škola, tijekom nastave na daljinu, najprije je izrađena digitalna knjiga RiddleBook uz pomoć alata StoryJumper.

Prolistajte ju OVDJE!

Potom su učenici iz svih partnerskih škola bili podijeljeni u skupine i na taj način zajednički izradili digitalnu knjigu Lords of the Science koristeći se  digitalnim alatom BookCreator.

Iako su školu pohađali u izmijenjenim okolnostima, radom na daljinu obilježili su i Dan sigurnoga interneta kao i Dan eTwinninga.

Za kraj projekta, zajedničkim radom svih profesorica, izrađena je mrežna stranica projekta na kojoj možete vidjeti sve radove i rezultate projekta.

Svim učenicima koji su sudjelovali na projektu bit će uručena priznanja kojima su stekli naziv Game Masters.

■   Piše: Tina PARAĆ, profesorica engleskoga i talijanskoga jezika ■  OŠ kneza Trpimira, Kaštel Gomilica ■