PROJEKT
Erasmus+KA1 projekt: „Škola bez granica“

U sklopu Erasmus +KA1 projekta „Škola bez granica“ koji provodi Osnovna škola Eugena Kumičića, Slatina, edukacijske rehabilitatorice Ivana Sabolić i Patricija Karaman sudjelovale su u srpnju

Mali, a odgovorni

U sportskoj dvorani  I.

Naš projekt: Tlocrt i maketa učionice

Početkom se trećeg razreda učenici uvode u svijet kartografske pismenosti. Početak je svega tlocrt i umanjeni prikaz objekata.

„Potrebe nastavnika za cjeloživotnim učenjem u kontekstu obrazovanja za 21. stoljeće“

„Potrebe nastavnika za cjeloživotnim učenjem u kontekstu obrazovanja za 21.