Iz školskog svijeta
OŠ „DUBRAVA“, PŠ „FARKAŠEVAC“
Zajedno možemo više: Izgradnja učionice na otvorenom
objavljeno: 16. lipnja 2021.

Građanski odgoj kao međupredmetna tema ušao je u razrednu nastavu. Cilj je ove teme osposobiti učenike za aktivno i učinkovito obavljanje građanske dužnosti. Za razvoj građanskih kompetencija nije dovoljno poznavati dječja prava. Potrebno je suočiti učenike s različitim problemskim situacijama koje susrećemo u normalnom životu.

O tome jako lijepo piše i u Kurikulumu za međupredmetnu temu Građanski odgoj:

1. razvijati građansku kompetenciju koja učenicima, kao informiranim, aktivnim i odgovornim članovima društvene društvenih zajednica na svim razinama, omogućuje učinkovito obavljanje građanske uloge

2. usvojiti znanja o ljudskim pravima, političkim konceptima, procesima i političkim sustavima, te obilježjima demokratske zajednice i načinima sudjelovanja u njezinu političkome i društvenome životu.

3. promicati vrijednosti ljudskih prava (ljudsko dostojanstvo, slobodu, ravnopravnost i solidarnost), demokratska načela u zajednici unutar i izvan školskoga života, razvijati kritičko mišljenje i vještine argumentiranja te komunikacijske vještine potrebne za društveno i političko sudjelovanje u procesu oblikovanja cjelovitoga iskustva aktivnoga građanstva.

4. u demokratskome školskom ozračju i široj demokratskoj zajednici razvijati Ustavom propisane temeljne vrijednosti – slobodu, jednakost, etičnost, moral, obiteljske vrijednosti i vrijednost braka, nacionalnu ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalnu pravdu, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva i doma, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavinu prava i demokratski višestranački sustav. (Izvor: narodne-novine.nn.hr.)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_10_217.html

Kako to provesti u praksi?

Svake se godine održava Smotra projekata iz građanskog odgoja i obrazovanja. Na njoj se prikazuju najbolji projekti tekuće godine. Krajnji je rezultat Zbornik projekata u kojem se može vidjeti mnoštvo konkretnih ideja kako provesti neki projekt u razredu.

Da bi se učenicima omogućilo sudjelovanje na Smotri, potrebno je zadovoljiti nekoliko koraka:

■ Javiti se županijskoj voditeljici za građanski odgoj.

■ Redovito se stručno usavršavati (sudjelovati na edukaciji Projekt Građanin, koju drži županijska voditeljica za građanski odgoj ili viši savjetnik za građanski odgoj, te dobiti potvrdu o odslušanom predavanju.)

■ Pripremiti projekt koji će biti napravljen prema zadanim smjernicama Agencije za odgoj i obrazovanje.

Svaki je početak težak pa tako i odabir teme kojom će se učenici baviti. Potrebno je dobro razmisliti i pogledati oko sebe. Već je napomenuto da je Građanski odgoj međupredmetna tema koja se bavi svakidašnjim stvarima, onim što je u datom trenutku aktualno.

Potrebno je razgovarati s učenicima: Kakve probleme imaju?, Što ih muči?, Imaju li neki problem koji nije direktno njihov, a željeli bi ga riješiti?

Ponekad će učenici navesti mnoštvo različitih problema. Tada će im pomoći učitelj koji će im sugerirati što je moguće ostvariti, a što nije.

Važno je napomenuti da tema, kojom će se učenici baviti, bude u skladu s njihovim uzrastom. Često smo skloni pretjerivanju i mislimo da samo velike stvari mogu doprinijeti lokalnoj zajednici. Međutim, nije tako. Potrebno je krenuti malim koracima i postupno stići do cilja.

Život nam čine sitnice, mala zadovoljstva. Kada kupimo automobil, veselimo se jedan dan, drugi dan već razmišljamo o novoj stvari.

Za ostvarenje projekta potrebno je do 30 školskih sati.

Ovo su samo neki problemi koje učenici mogu rješavati u razrednoj nastavi:

■ pomoć u pisanju zadaće

■ uključivanje nepopularnih učenika u igru

■ pomažem bolesnom prijatelju

■ skupljanje igračaka i darivanje siromašnih učenika

■ škola plivanja

■ kako poboljšati navike čitanja

■ razredni izbori

■ ptice oko moje škole trebaju pomoć

■ uključivanje učenika s posebnim potrebama u igru

■ varanje u online nastavi.

Koje korake treba imati Projekt Građanin?

izbor problema

istraživanje društvene važnosti problema

oblikovanje mogućih rješenja problema

izbor najboljeg pristupa rješenju problema

razvoj plana akcije

predstavljanje plana akcije široj zajednici

javno predstavljanje ponuđenog rješenja problema

refleksija o stečenom iskustvu. (Izvor: azoo.hr)

Kako bi učenici lakše otkrili problem u svojoj okolini, potrebno je dobro poznavanje dječjih prava. U tu se svrhu možete koristiti ilustriranom slikovnicom o dječjim pravima koja se može preuzeti OVDJE. Od velike je koristi  i Konvencija o pravima djeteta u ikonama.

O dječjim pravima postoji odlična igra namijenjena učenicima nižeg uzrasta. Pripremio ju je UNICEF.  

Nakon usvajanja dječjih prava može se povesti razgovor o njima. Koje pravo im se najviše sviđa? Zbog čega? Krši li se njihovo pravo? Na koji način? Bi li oni tu mogli nešto učiniti? Imaju li kakvu ideju?

Tako će polako doći do svoje ideje koju žele rješavati. Potrebno je dobro proučiti problem istraživanja te uključiti cijeli razred.

S projektom je važno upoznati i senzibilizirati javnost, odnosno lokalnu zajednicu.

Prednosti ovakvog načina rada:

■ Učenik upoznaje načine djelovanja u lokalnoj zajednici.

■ Uči da je svaki pojedinac jednako važan i da može djelovati pozitivno na lokalnu zajednicu.

■ Trenira svoje komunikacijske vještine.

■ Uvježbava svoje prezentacijske vještine.

ZAKLJUČAK

Učenici vole raditi na rješavanju nekog, njima važnog problema. U njega ulažu svoje srce i dušu. Pokazuju izraziti interes i brigu te postaju odgovorniji u radu.

PRIMJER IZ PRAKSE

Ove je godine treći razred iz PŠ „Farkaševac“ sudjelovao drugi put na Smotri građanskog odgoja s temom Zajedno možemo više – Izgradnja učionice na otvorenom.

Projekt je bio izuzetno uspješan i predložen je za predstavljanje na državnoj smotri.

Krajnji je cilj projekta bio izgradnja učionice na otvorenom.

Kako je proveden projekt, može se vidjeti OVDJE.

■  Piše: Lidija Hatadi, nastavnica razredne nastave | OŠ „Dubrava“, PŠ „Farkaševac“ |  Diplomirala je 1995. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu Pedagogijske znanosti – Odsjek u Čakovcu. Učitelj je postala zbog velike ljubavi prema djeci. Prema njezinom osobnom mišljenju učitelj je osoba koja se veseli uspjehu svojih učenika, koja tuguje zajedno sa svojim učenikom i ostaje mu pouzdani oslonac tijekom školovanja. Uvijek se iznova raduje dolasku prvašića u školu. ■