Iz stranih medija
UČITELJIMA TREBA POMOĆI DA UNAPRIJEDE SVOJE VJEŠTINE, ALI …
Donosi li specijalizacija sadržaja u osnovnoj školi kakve dobrobiti?
objavljeno: 28. svibnja 2020.

Obratila mi se voditeljica školskoga programa čija škola razmatra prijelaz na specijalizaciju nastavnih sadržaja u primarnom obrazovanju. To znači da bi se na svakoj razrednoj razini učitelji usredotočili na određena sadržajna područja, a djeca bi tijekom dana mijenjala nastavne predmete i učitelje. Bila je u dvojbi je li to korisno za djecu.

– Moj je odgovor usmjeren prema voditeljima, koordinatorima nastavnoga plana i programa i administratorima, ali i učitelji u učionici mogu se poslužiti nekima od ideja koje donosim ako procijene da su im od koristi.

Snažno odvraćam osnovne škole od prelaska na specijalizaciju sadržaja iz nekoliko razloga.

■  ODNOS S UČENICIMA I ZAJEDNIŠTVO SU KLJUČNI.

Svi znamo koliko su učenicima bitni odnosi. Djeca moraju znati da ih učitelj poznaje i moraju osjetiti afirmativnu pripadnost zajednici. Kada učenici „razdijele“ svoj dan na različite učitelje, to može umanjiti njihovu međusobnu privrženost. Može također negativno utjecati na sposobnost razredne zajednice da se poveže i ojača. To je osobito  problematično za djecu kojoj izvan škole već nedostaje dosljedna odrasla osoba.

Roditelji će u tom slučaju biti prisiljeni „žonglirati“ između više učitelja i možda neće znati komu se obratiti za pomoć. Učitelji će preuzeti manju odgovornost za povezivanje s obiteljima jer će vidjeti sebe kao profesore pojedinih predmeta umjesto učitelja jedne skupine djece.

■  POUČAVAMO LI MATEMATIKU ILI DJECU?

Specijalizacija može navesti učitelje da razmišljaju više o sadržaju, nego o djeci. Oni vide sebe kao učitelja matematike ili učitelja jezika umjesto učitelja trećeg razreda. Katkad čujem učitelje kako kažu:

„Stvarno sam dobar u počuvanju pisanja pa bih se više trebao usredotočiti na to, nego na poučavanje prirodoslovnih predmeta. Djeca će naučiti više ako imaju učitelja koji je stručnjak u svom polju.“

Ne slažem se.

Ako učitelji osjećaju slabost u poučavanju sadržaja određenog predmeta, umjesto izbjegavanja tog predmeta, potrebno je pomoći učiteljima da unaprijede svoje vještine. Zanimljivo je da je nedavna studija, objavljena 2018. godine u časopisu American Economic Review, pokazala da se uspjeh učenika zapravo smanjio kada su se nastavnici specijalizirali za sadržaj određenoga predmeta.

■  ODUPRITE SE IZAZOVU DA SKRATITE VRIJEME POTREBNO ZA PLANIRANJE.

Još jedan mogući razlog u korist tog modela jest nada da će se skratiti vrijeme potrebno za planiranje nastave: „Za poučavanje triju razrednih odjela potreban mi je samo jedan nastavni plan.“

Međutim, to može navesti učitelje da poučavaju svaki odjel jednakim tempom. Ljepota početnih razreda u osnovnoj školi leži u fleksibilnosti te nastave. Određenoj skupini djece nešto je potrebno, a nešto nije, i učitelji im daju to što im je potrebno u količini u kojoj im je potrebno.

 To se neće dogoditi ako je cilj držati isti ritam rada za sve razredne odjele. Umjesto usklađenosti s potrebama razrednoga odjela, učitelji će planirati unificiranu nastavu za različite skupine bez obzira na to treba li im takvo unaprijed određeno poučavanje [jesu li na njega spremni] ili ne.  

■  SADRŽAJE JE TEŽE INTEGRIRATI.

Specijalizacija sadržaja također otežava kvalitetno povezivanje različitih sadržaja. Učitelji mogu imati najbolje namjere u nastojanju da se međusobno usklade kako bi proželi i povezali sadržaje, ali to se rijetko događa. Uostalom, gdje naći potrebno vrijeme da bi se takvo usklađivanje izvelo?  Uz to, kada svi zaglave u svojem zadanom rasporedu koji ovisi o svima drugima, prilagodljivost se umanjuje. Ne možete izdvojiti dodatnih deset minuta za pojašnjavanje matematike ako je potrebno razmijeniti učenike i pritom svi to moraju učiniti u istom trenutku.

Pregled obrazovnih razina (razreda) u primarnom i sekundarnom obrazovanju u SAD-u.

■  KAKO MOŽEMO POMOĆI UČITELJIMA DA USAVRŠE POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE?

Sve dosad izrečeno vodi do ključnoga pitanja: Kako voditelji i savjetnici mogu pomoći učiteljima da razviju vještine i samopouzdanje potrebno za pojedina sadržajna područja u kojima žele biti uspješni? Dok mnogi prosvjetni okruzi stavljaju na stranu taj problem prosljeđujući „program iz kutije“ (utemeljen na ideji da svatko može pratiti skriptu… to je jedna od najobezvrjeđujućih i za struku najštetnijih ideja koja se dogodila poučavanju i obrazovanju…), ono što je uistinu potrebno jest učinkovito stručno učenje i usavršavanje. Zapošljavanje savjetnika koji bi potpomogli profesionalno usavršavanje zasigurno je pravi put na koji se treba odlučiti, no postoje i druge već spremne ideje koje bi također trebalo uzeti u obzir.

■  NEKOLIKO IDEJA KOJE VRIJEDI RAZMOTRITI:

  • Mogu li školski ili okružni voditelji obrazovanja doći na sastanke razrednih stručnih  vijeća jednom mjesečno (ili tu negdje) kako bi podijelili svoje prijedloge i strategije na dobrobit učiteljima u nastavi?
  • Mogu li se učiteljska vijeća s vremena na vrijeme baviti unaprjeđenjem učiteljskoga  razumijevanja i vještina? 
  • Možete li osigurati književni klub temeljen na dobrovoljnom sudjelovanju koji bi se bavio literaturom potrebnom za unaprjeđenje nastave i stručno usavršavanje učitelja? Primjerice, Mathematical Mindsets (Matematička razmišljanja ) izvrstan su izvor pomoći učiteljima u razumijevanju matematičkih uputa. Ili biste mogli razmisliti o sjajnoj knjizi Kathy Collins Growing Readers to Graduate Primary Reading (Potpora rastu čitatelja u ovladavanju osnovama čitanja).
  • Moguće je također pozvati učitelje da međusobno podijele kvalitetne primjere i metode tako da posvete barem dio sastanaka školskih stručnih vijeća ili sastanaka razrednih vijeća pedagogiji.
  • Znate li kakvu školu u blizini koja je uspješna u poučavanju i organizaciji rada, koju biste mogli posjetiti? Može biti od velike pomoći uživo vidjeti poučavanje vrijedno pozornosti i stjecanja novih spoznaja.
  • Možete održati nastavni sat pred svojim kolegama, a zatim zajedno s njima povesti raspravu u kojoj ćete se osvrnuti na ostvareno. – U svojim obilascima škola često se služim tim načinom i učitelji s kojima surađujem sa zadovoljstvom ga prihvaćaju.
  • Možete li kreirati mrežu poveznica koje će uputiti na različite izvore koje bi učitelji mogli istraživati? Evo primjerice jedne poveznice na tekst o ulozi izbornosti u učenju  i jedne koja upućuje na tekst o nužnoj primjerenosti jezika.

Svakako razumijem zahtjeve pojedinih učitelja za odjeljivanjem područja u okviru primarnoga obrazovanja.

I sâm sam zagovornik struktura i načina koji učiteljima umanjuju opterećenost poslom i stresom. Međutim, u tom slučaju djeca bi platila cijenu koja toga nije dostojna. Međuodnosi bi oslabjeli, sadržaj se rascjepkao, a učenici manje naučili.

Poduprimo potrebu učitelja za kontinuiranim profesionalnim usavršavanjem kako bi sva djeca osjetila dobrobiti vrsnoga poučavanja u okruženju usmjerenom na rast djece u svim sadržajnim područjima.  

■ NAPOMENA ■ autor: Mike ANDERSON, učitelj i savjetnik, s više od 25 godina rada u učionici, savjetnik i predavač na sveučilišnim kolegijima, autor osam knjiga iz područja obrazovanja, višestruko nagrađivan za svoj rad, živi u Durhamu, državi New Hampshire u Sjedinjenim Američkim Državama. SAD: Leading Great Learning – mrežna stranica Mikea Andersona nazvana prema istoimenim metodama o kojima poučava sa suradnicima; namjera im je biti potpora učiteljima u vještinama povezivanja poučavateljskih socioemocionalno utemeljenih metoda s obrazovnim radom. ■ izvornik: leadinggreatlearning.com ■ Photo by Shutterstock  ■