Iz učionice
OŠ BAKAR ■ PODRUČNA ŠKOLA KRASICA
Uspješni mladi lutkari
objavljeno: 20. siječnja 2021.

U drugom razredu služimo se integriranim radnim udžbenikom Svijet riječi 2. U interpretaciji igrokaza provodimo različite dramske vježbe i igre. Kao medij često upotrebljavamo scensku lutku. Lutke većinom izrađujemo sami. Zadovoljni smo odabranim udžbenicima jer nas popratni sadržaji u e-sferi motiviraju i navode na rad.

U nastavi hrvatskog jezika često primjenjujem znanja koje sam stekla usavršavanjem za dramskog pedagoga. Želim da moji učenici zavole hrvatski jezik i sve njegove ljepote. Jedna od metoda koju često primjenjujem u nastavi hrvatskog jezika jest rad s lutkom. U početku su to jednostavne lutke (štapić i nacrtani i obojeni lik na papiru), ali i na takve lutke učenici pozitivno reagiraju. Podijelila bih s vama nekoliko aktivnosti koje smo odradili u mojem razredu.

U interpretaciji igrokaza Jasne Popović Poje Na grani izrađivali smo štapne lutke jabuke i crvića prema uputama. Bilo je zanimljivo jer je svako dijete izradilo svoju lutku. Zbog epidemioloških mjera bilo je i primjerenije da svaki učenik ima svoju lutku.

Prezentacija na e-sferi olakšala im je izradu. Tekst smo postupno uvježbavali i na sljedećem satu održali smo nekoliko različitih malih predstava (u paru). Stilskim vježbama uspjeli smo dobiti različite karaktere likova. Primjerice: Jabuka je plašljiva, ljuta, plačljiva ili tužna, Crvić je mudrica, veseljak, tih i miran. Bilo je zanimljivo kako isti tekst može funkcionirati na različite načine. Učenici su primijenili svoju kreativnost.

U igrokazima Veliko čudo za mali bor Denis Mazur i Sveta noć Ljerke Pukec podijelili smo uloge. Izrađivali smo lutke. Osim na satovima hrvatskog jezika, igrokaze smo uvježbavali i na satovima dramsko-lutkarske grupe. S pomoću teksta kreirali smo karaktere likova i njihov međusobni odnos. Nakon izrade lutaka slijedila je animacija.

Štapne su lutke dvodimenzionalne i s njima je potrebno pažljivo postupati. Štapne lutke s odjećom (trodimenzionalne) lakše su za animaciju. Lutke su pokretnije i dinamičnije te su zato mogućnosti animacije bogatije. Upotrebljava se i pokreće jedna ruka lutke pa se može mahati, dodirivati, češkati…

Te male geste u suodnosu s drugom lutkom raduju učenike i potiču razvoj mašte. Anđeli su ginjol-lutke pa su zahtijevale drukčiju animaciju.

Učenici su dobili mogućnost da se upoznaju s različitim vrstama lutaka. Lutke ćemo upotrebljavati i za druge dramske igre i improvizacije. Moguće ih je upotrebljavati u nastavi i u slobodnoj igri.

Važno je da su lutke učenicima dostupne, da mogu upotrebljavati izrađene lutke, ali i čuvati ih i s pažnjom se odnositi prema njima. Uz pjesme i igrokaze održali smo malu razrednu priredbu.

■  Piše: Gordana Kovačević, učiteljica savjetnica ■  Više od 25 godina radim u osnovnim školama. Dvije godine provela sam i u radu predškolskih ustanova. U Zagrebu sam diplomirala na Učiteljskoj akademiji. Završila sam izobrazbu za waldorfskog učitelja. Hrvatski centar za dramski odgoj dodijelio mi je zvanje dramskog pedagoga. ■  Tri desetljeća bavim se kazališnim amaterskim radom, glumom i režijom. Vodim dramsko-lutkarsku grupu kao izvannastavnu aktivnost. ■