Iz učionice
OŠ DUBRAVA, DUBRAVA
Zašto projektna nastava?
objavljeno: 27. prosinca 2020.

Odgovor na ovo pitanje sigurno ste imali priliku čuti više puta na nekom od mnogih stručnih usavršavanja koja su se bavila temom provođenja projekata i projektnom nastavom, ali ste sigurno moć projektne nastave snažnije doživjeli provodeći projekte sa svojim učenicima u učionici i izvan nje.

Kad jednom krenete putevima projektne nastave te otvorena uma i srca prihvatite sve izazove poučavanja s pomoću projektnih oblika nastavnog rada, najčešće nastavljate tim smjerom i teško se vraćate klasičnim metodama. Istražujete dalje sa svojim učenicima, a ideje za nove projekte nižu se jedna za drugom jer vas fasciniraju rezultati i motivacija vaših učenika.

Potreba za istraživanjem prirođena je svakom djetetu i kad jednom probudite želju i potaknete učenike u tom procesu, škola postaje ugodnije mjesto za rad jer je atmosfera otvorena, dinamična i vedra.

Projektna nastava potiče i razvija radoznalost u djece te učenje s razumijevanjem. Od učenika zahtijeva misaonu aktivnost i aktivnost općenito jer učenik istraživanjem rješava određeni problem i odgovara na problemske zadatke, ali i samostalno, u paru ili u skupini prezentira rezultate rada.

Na tom putu razvija istraživačke, komunikacijske, organizacijske i kritičke sposobnosti. Svaki dio procesa koji učenik prolazi tijekom provođenja projekta dodana je vrijednost obrazovanju u cijelosti. Takvim načinom rada povezujemo sve kompetencije i vodimo svoje učenike sigurnim koracima prema primjeni kao krajnjem cilju odgoja i obrazovanja.

Ipak, složit ćete se da je projektna nastava zahtjevniji oblik rada, najviše zbog vremena potrebnog za njezino ostvarivanje. Ako još dodamo da je važna dobra organizacija i kvalitetno uklapanje aktivnosti u predmetno-satni sustav, da je važno i usklađivanje sa svim drugim sadržajima koje učenici trebaju usvojiti na nastavnom satu u školi, da je u organizaciji projekata potrebno voditi brigu o obvezama učenika/učenica izvan škole u mnogobrojnim samostalnim aktivnostima koje pohađaju, da tijekom planiranja i organiziranja projekata aktivnosti treba prilagoditi predznanju učenika/učenica i njihovim sposobnostima –projektnoj bi nastavi najlakše bilo reći NE!

Međutim, nakon samo jednoga uspješnog projekta sve prepreke nadvlada ushit koji nastane kad razmislite o svim prednostima.

Imajući to na umu, prihvatila sam izazov izrade nastavnih materijala za projektnu nastavu vezanu za udžbenik Zlatna vrata 3 čije su autorice Sonja Ivić i Marija Krmpotić.

Materijali su zamišljeni tako da vam olakšaju organizaciju i svaki dio u procesu provođenja. Radeći na njima, naumila sam ohrabriti učitelje i potaknuti ih na drukčiji način rada od onoga kojemu pribjegavamo kad naiđemo na mnogobrojne prepreke koje nam otežavaju iskorak iz zadanih okvira određenih neadekvatnim uvjetima i mnogobrojnim organizacijskim problemima koji su često posljedica tih otežanih uvjeta.

Spomenuti materijali dostupni su na e-sferi u rubrici Podrška učiteljima, u mapi koja je nazvana PROJEKTNA NASTAVA.

Kako materijali funkcioniraju u nastavi?

Udžbenik Zlatna vrata 3 podijeljen je na pet tematskih cjelina izazovnih za one koji svoju nastavu žele začiniti provođenjem projekata. Dakle, koncepcija udžbenika omogućuje izbor učitelju/učiteljici, ali i učeniku/učenici.

Naslov svake teme uvijek započinje riječima Moj izbor je…, a zatim slijedi: … Znatiželja, … Sreća, … Zdravlje, … Poštovanje, … Ljubav.

Projektne aktivnosti i svi prateći materijali na e-sferi u Podršci učitelju moj su doprinos ovom iskoraku u koncepciji udžbenika te poticaj da što lakše i bezbolnije prebrodimo prelazak s Nastavnoga plana i programa na kurikulumski pristup kojemu je temelj komunikacija te problemska i istraživačka nastava.

Što sadržavaju materijali za projekte?

Za svaku temu razrađene su aktivnosti za cijeli mjesec ako odlučite provoditi temu unutar jednog mjeseca. Ako vam je to previše, možete se odlučiti za aktivnosti predložene za jedan integrirani dan ili učenicima/učenicama podijeliti aktivnosti koje će samostalno provoditi, a u školi samo prezentirati rezultate rada.

Jednako tako tu su i materijali s razrađenim aktivnostima koje možete provoditi kao motivaciju prije učenja novih nastavnih sadržaja.

Sve aktivnosti primjerene su učenicima/učenicama trećeg razreda, a ima ih dovoljno da sami mogu odabrati što ih zanima.

Ponuđene su vam i izlazne kartice koje su različite za svaku temu i sve aktivnosti i spremne za ispis.

Nakon što proučite materijale, iskustvo u nastavi govori mi da ćete teško odoljeti učiteljskoj znatiželji i da ćete projektnoj nastavi reći DA!

I još jedan savjet!

Čak i kad ne dovedete projekt do kraja i zbog određenih izvanrednih okolnosti zastanete u nekom dijelu njegova procesa, učinili ste mnogo za svoje učenike.

■ Piše: Brankica HABUZIN, učiteljica razredne nastave, mentor  ■  OŠ Dubrava, Dubrava ■ Dvadesetu godinu radi u nastavi i trenutačno vodi prvi razred đaka veseljaka. Voli raditi s djecom. Ispunjava je njihov napredak tijekom četverogodišnjeg druženja. Sudjeluje u različitim eTwinning projektima, a u nastavi najviše voli smišljati aktivnosti koje se mogu provoditi unutar nekog projekta  ■