Jučer-danas-sutra
SVEUČILIŠTE U ZADRU
Dijani Vican novi mandat rektorice
objavljeno: 29. svibnja 2019.

Rektoricu Vican podržala su 33 od 35 članova Senata, a dva su glasa bila nevažeća. Kandidacijski proces trajao je od 3. travnja do 3. svibnja i nije se prijavio niti jedan drugi kandidat.

“Žao mi je da nije bilo protukandidata ali potpora članova Senata pokazuje da je sve što se postiglo u ovom mandatu bilo rezultat zajedničkog rada. Ovu podršku doživljavam kao priznanje za procese koji su dovršeni ili pokrenuti u ovom mandatu, ali i obvezu za naredno razdoblje”, istaknula je nakon izbora rektorica Vican. 

Sveučilište u Zadru će kao mlado sveučilište i u budućnosti biti znanstveno konkurentno, istaknula je. “Radit ćemo na pojačavanju sveučilišnih studija područjem tehničkih znanosti, još jačem uključivanju studenata i poticanju studentskih projekata te infrastrukturi, odnosno osiguravanju novih prostora, izgradnjom studentskog restorana i sveučilišnog doma u Novom kampusu. To će se odraziti na standard studenata i sveučilišnih nastavnika”, najavila je Vican, koja je dužnost rektorice toga Sveučilišta prvi put preuzela 1. listopada 2015. godine.

Dijana Vican rođena je 5. prosinca 1959. u Imotskom, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je 1984. jednopredmetni studij pedagogije na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na istoj ustanovi završila je 1991. poslijediplomski znanstveni studij iz andragogije i stekla stupanj magistre znanosti, a 2000. stupanj doktorice znanosti u polju odgojnih znanosti.

Na radnom mjestu asistentice na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zadru, Sveučilište u Splitu, danas Sveučilištu u Zadru, zaposlena je od 1987. godine. Na istoj ustanovi ostvarila je znanstveno-nastavna napredovanja do znanstvene savjetnice i redovite profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, polju pedagogije.

Obnašala je funkcije zamjenice pročelnika i v.d. pročelnice Odjela za pedagogiju, prorektorice te od 1. listopada 2015. godine rektorice Sveučilišta u Zadru.

Na nacionalnoj razini bila je predsjednica Vijeća za nacionalni kurikulum, državna tajnica u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, predsjednica Povjerenstva za unaprjeđivanje reforme odgoja i obrazovanja, predsjednica Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu strategije obrazovanja itd.

Od 1. listopada 2018. predsjednica je Rektorskog zbora, a od 5. travnja 2019. godine predsjednica Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje. [ Hina ]