Jučer-danas-sutra
ISTRAŽIVAČI IMAJU SNAŽNE ARGUMENTE
Domaća zadaća najviše koristi srednjoškolcima – ali mora biti svrhovita
objavljeno: 14. rujna 2017.

Učenici srednjih škola imaju najviše koristi od domaće zadaće. Dok rasprave o koristi od domaće zadaće u osnovnoj školi još traju, gotovo ne postoji sumnja da dobro osmišljena domaća zadaća u srednjoj školi podiže uspjeh učenika.

U srednjoškolskim danima mnogi učenici sudjeluju u raznim izvannastavnim aktivnostima ili se zapošljavaju na nepuno radno vrijeme. Čak i zagovornici manje domaćih zadaća slažu se da bi učenici srednje škole trebali moći naći ravnotežu između školskih obaveza, izvanškolskih aktivnosti i obiteljskog i privatnog života.

Domaća zadaća pomaže srednjoškolcima. Ali, koliko zadaće je potrebno?

Srednjoškolci su sposobniji upravljati svojim vremenom, ostati fokusirani te ispunjavati kompleksnije zadatke, što im sve omogućuje da izvuku dodatnu korist iz domaće zadaće. Tu bi trebalo vrijediti pravilo do 120 minuta po danu za učenike završnih razreda. Povremeno je potrebno više rada, ali to bi trebali biti više iznimni slučajevi nego pravilo. Više od dva sata rada svaki dan ne rezultira dodatnom koristi.

Srednjoškolci trebaju pravi posao, a ne samo ispraznu zaposlenost.

Istraživači se slažu da domaća zadaća treba služiti određenoj razvojnoj ili obrazovnoj svrsi. Učenici srednjih škola ne bi trebali dobiti dojam da ih domaća zadaća samo treba držati zaposlenima, jer to povećava otpor i smanjuje vjerojatnost da će domaća zadaća biti percipirana kao ključna za njihov napredak.

Cilj je domaće zadaće, posebno u srednjoj školi, da učenik nauči više i bolje o određenoj temi i uključi se u kurikulum. Domaća bi zadaća trebala biti svrhovita i poticajna, a ne pasivna aktivnost koja ne pridonosi boljem razumijevanju novih koncepata. Cilj domaće zadaće je postići dublje razumijevanje sadržaja i omogućiti vježbanje vještina koje su u stanju svladati samostalno.

Dok neki istraživači predlažu smanjenje domaće zadaće učenicima srednjih škola, većina istraživača slaže se da je domaća zadaća u toj dobi važna jer je pozitivno povezana s akademskim postignućima. Ipak, važno je upamtiti da su, uz količinu i vrstu domaće zadaće, važni i učitelji, koji bi trebali nastojati zadavati onoliko domaće zadaće koliko doprinosi akademskom napretku učenika.

………………

NAPOMENA: 

  • Concordia University Portland –posvećeno pripremi učenika za život i življenje te podršci edukatorima.
  • Izvor: education.cu-portland.edu