Jučer-danas-sutra
KURIKULUM NASTAVNOG PREDMETA POVIJEST
Domovinski rat i suvremena Hrvatska iscrpnije nego dosad
objavljeno: 25. siječnja 2016.

Kurikulum se temelji na konceptualnom razumijevanju i strukturiran je oko pet koncepata:

  1. Vrijeme i prostor
  2. Uzroci i posljedice
  3. Kontinuiteti i promjene
  4. Izvori i istraživanja prošlosti
  5. Interpretacije i perspektive

iz kojih proizlaze ishodi učenja. Ishodi za sve godine učenja razrađeni su po razinama usvojenosti koje su pokazatelj o napredovanju učenika tijekom učenja predmeta.

Kurikulum je manje opterećen upamćivanjem faktografije i osmišljen je tako da se postigne ravnoteža između stjecanja temeljnih znanja o prošlosti i razvoja vještina povezanih s istraživanjem prošlosti, kao i pregleda ključnih sadržaja i dubinske obrade odabranih tema. U konceptima i ishodima je fokus na razvoju konceptualnog i proceduralnog znanja čime se stvara okruženje za aktivno učenje.

U osnovnoj školi uveden je kronološko-tematski pristup, sadržaji i broj tema je reduciran čime se ostavlja dovoljno vremena za dublju obradu tema i savladavanje koncepata. Manji broj tema pogoduje temeljitijoj obradi i razvoju učeničkih vještina. Izbornost sadržaja te broja sati za obradu tema omogućuje veću autonomiju učitelja, a sudjelovanje u izboru i realizaciji tema potiče interes učenika.

  • Učitelji dio satnice mogu prilagoditi potrebama školskog kurikuluma, odnosno obraditi odabrane sadržaje dublje, u korelaciji s drugim predmetima, uklopiti u školske projekte, izvanučioničku nastavu, itd.

U srednjoj školi uveden je tematski pristup kojim su  sadržaji svrstani u tematska područja te reducirani u korist boljeg razumijevanja koncepata, tj. ostvarivanja ishoda učenja i poučavanja. Omogućena je veća izbornost i sloboda u kreiranju tema u čemu sudjeluju i učenici. Ponuđene su dijakronijske teme što omogućuje bolje razumijevanje događaja, pojava i  procesa koji se proučavaju.

Snažno se naglašava hrvatska povijest u širem europskom i svjetskom okviru te se sugerira da se teme iz svjetske i hrvatske povijesti, gdje god je to moguće, rade na lokalnim i zavičajnim primjerima.

Posebno je naglašena važnost učenja o Domovinskom ratu i suvremenoj Hrvatskoj. Tako će u osnovnoj školi puno više nastavnih sati biti posvećeno ovoj važnoj temi. Na srednjoškolskoj razini jasno su predložene dvije teme:

1. Domovinski rat kroz iskustva pojedinaca

2. Franjo Tuđman i samostalna Hrvatska.

Učitelji i učenici će moći vrlo duboko ući u ovu tematiku na način da je obrađuju 30 i više nastavnih sati. [ Izvor: kurikulum.hr | Boris Jokić ]