Jučer-danas-sutra
INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA ZAGREB
Erasmus+ iskustvo u Zaragozi
objavljeno: 8. svibnja 2022.

Učenici i nastavnici Industrijske strojarske škole iz Zagreba boravili su od 27. ožujka do 16. travnja 2022. u gradu Zaragozi, u Španjolskoj realizirajući tako trotjednu Erasmus+ mobilnost projekta COmpetitive VET for learners and teachers III, COVET III koji je Agencija za mobilnost i programe Europske unije odobrila Školi. Cilj projekta, s naglaskom na stjecanja iskustava međunarodne prakse i osnaživanja stručnih i osobnih kompetencija učenika, u potpunosti je ostvaren.

Učenici u zanimanju instalater grijanja i klimatizacije Karlo Bikanec, Matej Puzak, Stjepan Vujeva, Noa Brtan, Nikola Ugarković, Tomas Jurišić, Leon Marinčić, Ivan Ercegovac, Zvonimir Zirdum i Dino Badić te učenici u zanimanju tokar Tomislav Grljak, Ivan Zvonimir Barišić i Jasmin Drobnjak kao i učenici u zanimanju bravar Ivan Canido Čuček, Jusuf Lutviji i Petar Horvatić proveli su tri nezaboravna tjedna u Španjolskoj u pratnji nastavnika Ive Bojčić i Mate Sabola.

Učenici i nastavnici su po dolasku posjetili katedralu Pilar. Riječ je o važnom vjerskom hramu baroknog stila koji je zbog svojih osobina i ljepote jedna od glavnih destinacija u Španjolskoj. Razgledali su i ostale znamenitosti Zaragoze i tako su se na najbolji mogući način pripremili za trotjedni boravak . Svi su se učenici prvi radni dan upoznali sa svojim mentorima iz Španjolske te su zajedno s njima stigli do svojih radnih mjesta.

Učenici u zanimanju instalater grijanja i klimatizacije u realnom su radnom okruženju pratili kojim se tehnologijama i opremom služe španjolski radnici koji održavaju sustave grijanja i klimatizacije kako bi ispunili očekivane odgojno-obrazovne ishode:

■   poboljšanje vještina kao što su organizacija rada i racionalno korištenje materijala i energije

■   čitanje i razumijevanje tehničko-tehnološke dokumentacije

■   pravilan izbor materijala

■   pravilan izbor i primjena tehnologija obrade i montaže (izbor alata, uređaja i naprava te tehnologija spajanja)

■   ispitivanje kvalitete izvedenih radova

■   kooperativna komunikacija s radnim kolegama i klijentima

■   izrada jednostavne kalkulacije troškova

■   korištenje računala, interneta, različitih baza podataka i računalnih programa iz područja struke

■   izrada crteža jednostavne instalacije s trošilima

■   primjena estetskih vrijednosti – specifičnosti struke

■   poznavanje svojstava medija za prijenos topline, poznavanje vrsta i svojstava energenata.

Učenici u zanimanju tokar imali su zadatak da, uz svoje mentore na radnim mjestima, odrade sve predviđene točke programa stručnog usavršavanja:

 PRIPREMA ALATA I MATERIJALA:

primjena odgovarajućih materijala

priprema materijala i rezanje materijala

pozicioniranje materijala na tokarskom stroju

primjena odgovarajućeg alata

prepoznavanje elemenata pozicioniranja

primjena relativnog i apsolutnog pozicioniranja.

UPRAVLJANJE CNC TOKARSKIM STROJEM:

primjena adekvatnog postupka za tokarenje i pokretanje CNC tokarilice

prepoznavanje i razlikovanje mehaničkih i električnih dijelova CNC stroja

objašnjavanje strukture CNC strojnog programa i čitanje programa

primjena različitih načina upravljanja CNC strojem (digitalno, analogno).

Učenici u zanimanju bravar imali su, također, mnogo zadataka kako bi ostvarili planirane ishode učenja:

PLANIRANJE I PRIPREMA RADA:

mjerenje i kontrola konstrukcijskih dijelova

prepoznavanje i razlikovanje postupaka obrade prema zahtjevima tehničkog crteža

izrada tehnoloških postupaka za ručnu izradu jednostavnih dijelova

odabir odgovarajućeg alata.

IZRADA I MONTAŽA KONSTRUKCIJSKIH DIJELOVA:

primjena odgovarajućih postupaka obrade (piljenje, rezanje, bušenje, zavarivanje)

primjena postupaka obrade lima, profila i cijevi

primjena odgovarajućih postupaka montaže.

Svi su učenici, sudionici Erasmus+ mobilnosti, primjenjivali pravila za rad na siguran način te su imali priliku za usporedbu vještina na europskoj razini, unaprjeđivali su vještine rješavanja problema, kreativnost kao i bolje razumijevanje timskog rada imajući mogućnost za promicanje suradnje i stvaranja poveznica između učenja na radnom mjestu i obrazovanja u školi.

Neosporno je da program Erasmus+ omogućuje mladima da uvide različitost i bogatstvo europske kulture, a učenjem na radnom mjestu učenici razvijaju svoje samopouzdanje i motivaciju. Najbolji pokazatelj sjajnog iskustva boravka u Zaragozi izjave su trojice učenika, sudionika mobilnosti.

Učenik Nikola UGARKOVIĆ ovako je opisao svoje španjolsko iskustvo: „Erasmus mobilnost me obogatila jer sam upoznao novu kulturu i način življenja. Erasmus nije samo stručna praksa i drukčiji način pristupa radu, Erasmus je i uvid u način obrazovanja u Španjolskoj, ali i otkrivanje novih okusa hrane, šetnje Zaragozom i obilazak znamenitosti. Erasmus me potaknuo da shvatim kako učiti moram cijeli život jer tehnologija neprestano napreduje.“

Stjepan VUJEVA, također, smatra da ga je Erasmus obogatio i promijenio nabolje: „Moje Erasmus iskustvo bilo je predivno. Doživio sam novi grad u društvu kolega i prijatelja. Svidjelo mi se boraviti u inozemstvu, ali sad još više cijenim način života i rada u svojoj domovini. Erasmus mi je omogućio da mi Europa djeluje bliže i potaknuo me da istražujem druge kulture. Nadam se da ću imati još prilika za stručno usavršavanje u inozemstvu, ali vjerujem da ću se uvijek vratiti doma.“ 

I Noa BRTAN je podijelio svoje viđenje mobilnosti u Španjolskoj: „Svidjelo mi se upoznavati novu zemlju i u tri tjedna boravka stekao sam novo i drukčije radno iskustvo te se zbližio s kolegama iz škole. Erasmus me naučio strpljivosti i toleranciji u dijeljenju životnog i radnog prostora. Rado bih ponovio to iskustvo i sad sam siguran da ću barem neko vrijeme živjeti i raditi u inozemstvu.“

S obzirom na to da je Industrijska strojarska škola u posljednjih nekoliko godina omogućila odlazne mobilnosti za 75 učenika, koordinatorica Erasmus+ projekata Meri RUŽEVIĆ, nastavnica u zvanju savjetnice, vjeruje da će još mnogi učenici imati priliku za stjecanje iskustava međunarodne prakse i osnaživanja stručnih i osobnih kompetencija. Koordinatorica Ružević navedeno potkrepljuje činjenicom da je Agencija za mobilnost i programe Europske unije 2022. godine Industrijskoj strojarskoj školi 2022. dodijelila Erasmus akreditaciju u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Erasmus akreditacija omogućuje:

pojednostavljeni pristup financijskim sredstvima

proširenje partnerske mreže u inozemstvu

stalan izvor financiranja za ostvarivanje dugoročnih ciljeva Škole

poboljšanje kvalitete učenja i poučavanja u Školi.

Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje i osposobljavanje koji već više od 30 godina obogaćuje živote i širi vidike milijunima građana svih generacija. Njime se podupiru projekti mobilnosti i suradnje s domaćim i stranim partnerima u svrhu boljeg obrazovanja i uključivijeg društva, osmišljavanja inovativnih rješenja za izazove današnjice te stjecanja vještina budućnosti. Novim se Programom za razdoblje do 2027. godine nastoji ostvariti veća uključivost, dostupnost i održivost.

Među važnim su ciljevima Programa potpora digitalnoj tranziciji u europskom obrazovanju i pomoć u izgradnji europskog prostora obrazovanja, stoga je novi Program osmišljen tako da se ustanovama i organizacijama što više olakša sudjelovanje. Erasmus je akreditacija presudna za ostvarenje tog cilja jer nudi nov način za pristup aktivnostima mobilnosti u okviru novog Programa. Erasmus je akreditacija poput članske iskaznice za dio Programa kojim se podupire mobilnost te će učenici i nastavnici Industrijske strojarske škole do 2027. godine na europskoj razini moći stjecati dragocjene vještine i iskustava te doprinositi modernizaciji svog obrazovanja, osposobljavanja i rada.

■  Pišu: Iva Bojčić, nastavnica ■  Mate Sabol, nastavnik ■  Josip Filić, nastavnik ■  Industrijska strojarska škola Zagreb ■