Jučer-danas-sutra
PRAG | eTWINNING SEMINAR
Gradovi viđeni dječjim očima
objavljeno: 9. rujna 2016.

Na seminaru je sudjelovalo više od 60 odgojno-obrazovnih djelatnika zaposlenih u vrtićima, osnovnim i srednjim školama iz 15 država Europe [Austrije, Bugarske, Češke, Danske, Estonije, Finske, Hrvatske, Islanda, Litve, Poljske, Portugala, Slovačke, Slovenije, Španjolske i Švedske]. Hrvatsku su predstavljale četiri učiteljice iz Zagreba, Vrpolja, Podgore i Cerića koje su dobile stipendiju Agencije za mobilnost i programe EU.

Program seminara obuhvaćao je predavanja o Erasmus+ programu, predstavljanje uspješnih eTwinning i Erasmus+ projekata te radionice.

Sudionici seminara kroz radionice uspješno su svladali snalaženje na eTwinning Live i TwinSpace portalu [online prostor za suradnju učitelja iz Europe], upoznali nekoliko web 2.0 alata korisnih u provođenju projekata te osmislili vlastiti projekt.

Učiteljica Marica Jurec je s kolegicom iz Portugala osmislila projekt za učenike uzrasta od 3 do 8 godina Each Town Through the Children`s Eyes.

CILJEVI PROJEKTA su istražiti i upoznati svoje mjesto, njegove posebnosti i različitosti te ga predstaviti partnerima u projektu; izraziti svoje spoznaje na kreativan način [kroz igru, fotografije, likovne radove, pisanje pjesama i priča, usmeno i pismeno izražavanje, ples, pjesmu, glumu te videokonferencije]; upoznati se s osnovama fotografiranja te naučiti koristiti nekoliko web 2.0 alata za obradu fotografija; pokazati pozitivan stav i zanimanje za istraživanje svog mjesta i zajednice; odrediti svoj osobni identitet te razvijati kulturni i nacionalni identitet.

Nakon što je nacionalna agencija Hrvatske i Portugala odobrila projekt priključile su se i učiteljice Estonije, Poljske, Španjolske, Bugarske, Ukrajine, Italije i Grčke. Trenutno je u projektu 15 škola-partnera čiji će se učenici družiti kroz različite projektne aktivnosti, videokonferencije, filmove, fotografije,…

Kroz videokonferencije UČENICI UČE GOVORITI PRED NEPOZNATIMA, predstaviti sebe, svoj razred i mjesto u kojem žive, prezentirati svoj rad, a vježbaju i usavršavaju komunikacijske vještine na materinjem i engleskom jeziku. Kako je u nižim razredima komunikacija na engleskom jeziku poprilično otežana zbog slabog poznavanja vokabulara učenici se kroz videokonferencije ohrabruju da ulože više truda i napora u učenje jezika. Vrlo je poticajno kada vide da se i učenici u drugim državama u kojima se ne govori engleski jezik (surađivali smo s Grčkom, Španjolskom, Poljskom,…) jednako teško izražavaju i stidljivo se ohrabruju stati pred kameru i mikrofon.

RAZVIJAJU I SVOJE DIGITALNE KOMPETENCIJE, stječu znanja o uporabi različitih web 2.0 alata, pokazuju svoju poduzetnost i inicijativnost od samog početka školovanja.

Osim radnog dijela, ljubazni domaćini pokazali su nam Prag i njegove ljepote.

  • Agencija za mobilnost i programe EU nekoliko puta godišnje objavljuje natječaje za mobilnosti. Preporučujem svim učiteljima da se prijave i na taj način prošire svoje vidike, poboljšaju nastavni proces i upoznaju brojne učitelje iz drugih europskih država.

………………………

Marica JUREC, učiteljica RN u OŠ Zrinskih Nuštar, PŠ Cerić