Jučer-danas-sutra
OŠ ZADARSKI OTOCI, ZADAR
Javite se na VII. likovni natječaj ‘ISKONI BJE SLOVO’ za osnovne škole
objavljeno: 22. ožujka 2023.

Vodeći brigu o povijesnoj i kulturnoj baštini svojih predaka, želimo istraživati svoje korijene, jezik i tradiciju, da bismo tu baštinu prenijeli na svoju djecu. Glagoljica je na poseban način dio hrvatskoga povijesnog identiteta – od ranoga srednjeg vijeka pa do danas. Kao takva, bila je često osporavana, ali i gorljivo branjena. Zato već sedmio put organiziramo likovni natječaj.

Jedno od prvih i najsnažnijih glagoljaških središta bilo je područje Zadra i Nina. Prema mišljenju Marije Agnezije Pantelić, upravo su okolica Zadra i susjedni Nin bili živi centar, pravi rasadnik glagoljaške pismenosti. To potvrđuju glagoljskim pismom i hrvatskim jezikom pisani mnogobrojni kameni spomenici (nadgrobne ploče, natpisi na crkvama i na privatnim kućama), kao i grafiti, dokumenti i kodeksi: matične knjige (krštenih, vjenčanih, umrlih, krizmanih), knjige stanja duša, godari, anagrafi, bratovštinske knjige (madrikule), knjige računa, propovijedi, zbornici, redovničke regule, likaruše, zaklinjanja, crkvena prikazanja, sudski spisi, zapisnici općinskih administracija, osobna, crkvena i ostala korespodencija.

Prijavite se na VII. likovni natječaj ‘ISKONI BJE SLOVO’ za osnovne škole Republike Hrvatske i hrvatske škole izvan domovine, pod pokroviteljstvom Zadarske županije, Grada Zadra, Udruge glagoljaša Zadar, Centra za istraživanje glagoljaštva Sveučilišta u Zadru i OŠ Zadarski otoci – Zadar

Sačuvan je veliki broj glagoljskih zbornika i zbirka propovijedi. U drugom izdanju Popisa glagoljskih kodeksa zadarske nadbiskupije, koji je 2015. godine priredio mons. dr. sc. Pavao Kero, spominje se 541. glagoljski kodeks, ali, nasreću, taj broj nije konačan.
Na ovom su području djelovali brojni glagoljaši, primjerice Šimun Kožičić Benja (1460. – 1536.), modruški biskup, osnivač glagoljske tiskare u Rijeci (1530.). Vicko Zmajević, zadarski nadbiskup sagradio je u Zadru glagoljaško sjemenište koje je otvoreno nakon njegove smrti 1748. i po njemu dobilo ime “Zmajević”. Tu su nadalje Ivan Berčić, don Luka Jelić, don Vladislav Cvitanović, Nedo Grbin i brojni drugi.
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske donijelo je 2014. Rješenje kojim se utvrđuje da umijeće čitanja, pisanja i tiskanja glagoljice ima svojstva nematerijalne kulturne baštine.
Upravo to umijeće mi želimo prenijeti na mlade naraštaje i tako glagoljicu oteti zaboravu. Naša je škola tu želju odnosno misao vodilju protkanu kršćanskim vrednotama počela ostvarivati u svome odgojno-obrazovnom radu dajući joj mjesta i u svojoj ulozi snažnoga društvenog posrednika i koordinatora.
Odatle i zamisao o likovnom natječaju „Iskoni bje Slovo“ – što su i prve riječi Evanđelja po Ivanu koje znače: „U početku bijaše Riječ“.
Ovom natječaju dao je svoju veliku potporu nedavno preminuli mons. dr. sc. Pavao Kero (1940. – 2018.), glagoljaš našeg vremena koji je dao neizmjerljiv doprinos čuvanju i promicanju glagoljice. U svojoj nadbiskupiji obavljao je niz služba i za svoj je raznovrstan rad dobio više crkvenih i državnih priznanja. Između ostaloga, pune 42 godine bio je voditelj Stalne izložbe crkvene umjetnosti u Zadru, u kojoj je njegovom zaslugom 2012. otvoren stalni postav izložbe „Glagoljica na zadarskom području“. On je glavni inicijator Udruge glagoljaša Zadar i “spiritus movens” gotovo svih zadarskih događanja vezanih uz glagoljicu – od Sabora glagoljaša, Staze glagoljaša, projekta Gospa od Zdravlja, časopisa Slovo rogovsko, do biblioteke „Monumenta glagolitica Archidioecesis Iadertinae“ u kojoj se od 2010. pod njegovim vodstvom objavljuju glagoljski kodeksi Zadarske nadbiskupije u faksimilu i transliteraciji s popratnim studijama. Dosad je u toj biblioteci tiskano 30 knjiga u XXIV. sveska (31. je knjiga u tisku).
„Čuvajte mi glagoljicu“, bile su jedne od posljednjih riječi ovoga skromnog, poniznog i velikog čovjeka koji je glagoljicu smatrao živim hrvatskim jezikom, kulturnim i crkvenim spomenikom najviše kategorije. Puni zahvalnosti, nastavljamo kročiti njegovim stopama.

CILJ NATJEČAJA

Osvijestiti važnost glagoljice, njezino povijesno značenje. Učenici i učitelji pratili bi tragove hrvatske prošlosti i upravo na tom tragu mogli bi pronaći vizualnu ljepotu svakoga kamena, svake ulice, crkve, narodne nošnje, čipke, čovjeka… i pretočiti je kroz prošlost, sadašnjost ili budućnost Hrvatske, kroz povijesne knjige i glagoljska slova u likovni izričaj/likovne uratke. Samo zajedničkim radom može se postići da se srca sudionika ražare i da slikaju ili crtaju potaknuti ljubavlju i dobrotom. Na taj način djeca bi otkrila bogatstvo i ljepotu stvaralaštva i važnost glagoljice te bi je čuvala od zaborava.

PROPOZICIJE NATJEČAJA

Na natječaju mogu sudjelovati svi učenici od 1. do 8. razreda osnovnih škola Republike Hrvatske i učenici osnovnih škola iz drugih država koji polaze nastavu na hrvatskom jeziku. Svaka škola može poslati najviše pet radova u jednoj kategoriji. Jedan učenik može sudjelovati najviše s jednim radom.
Želimo biti zanimljivi u poticajnom i likovno-tehničkom smislu, pa smo odlučili da motiv/poticaj likovnih radova budu – inicijali – početna slova teksta koja su posebno lijepo ukrašena.

LIKOVNI RADOVI

slikanja, crtanja ili oblikovanja na papiru
Nakon usmjerenog opažanja, analiziranja i razgovora o motivu/poticaju vizualnog istraživanja, učenik ga treba naslikati ili nacrtati u likovnoj tehnici po izboru na formatu papira A4.

LIKOVNO-TEHNIČKA SREDSTVA

■ olovka
■ tuš i metalno pero
■ tuš i kist
■ lavirani tuš
■ tempera
■ akvarel
■ grafika: kartonski tisak ili linorez
■ kolaž
■ sve kombinirane tehnike


Molimo vas, pazite na veličinu papira i količinu likovnih radova koje su zadane. Radovi moraju biti pojedinačni, a ne skupni. Radove šaljite poštom propisno zamotane i zaštićene od oštećenja. Nije dopušteno slati ih u roli ili tubi.
Na poleđini likovnih radova mora pisati:
Likovni natječaj „ISKONI BJE SLOVO“
IME I PREZIME UČENIKA/UČENICE:
RAZRED:
ŠKOLA:
IME I PREZIME MENTORA:
E-ADRESA i broj mentorova mobitela:
ADRESA ŠKOLE:
Likovni radovi moraju biti poslani najkasnije do 16. travnja 2023.

Radovi se šalju na adresu:

Likovni natječaj „ISKONI BJE SLOVO“, OŠ ZADARSKI OTOCI, TRG DAMIRA TOMLJANOVIĆA GAVRANA 2, 23000 ZADAR, REPUBLIKA HRVATSKA.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama naše škole 26. travnja. Poslane učeničke radove izabrat će i vrjednovati stručno povjerenstvo. Radovi se ne vraćaju. Molimo potpisanu suglasnost roditelja za nagrađene učenike radi objavljivanja fotografija djece i njihovih imena i prezimena u medijima. Suglasnost čuva mentor.

PRISTIGLI RADOVI BIT ĆE PODIJELJENI NA ČETIRI KATEGORIJE:
1. kategorija: učenici od 1. do 2. razreda osnovne škole
2. kategorija: učenici od 3. do 4. razreda osnovne škole
3. kategorija: učenici od 5. do 6. razreda osnovne škole
4. kategorija: učenici od 7. do 8. razreda osnovne škole.

Vrijednosni ocjenjivački sud povjerenstva temeljit će se na osjetilnim, spoznajnim i likovno izražajnim i stvaralačkim mogućnostima učenika određene dobi, a prosudba radova na postignutoj razini izvornosti, izražajnosti i likovno-tehničkoj izvedbi.
Završna priredba, dodjela nagrada učenicima i mentorima te izložba likovnih radova održat će se 2. lipnja. Bilten “Iskoni bje Slovo” s nagrađenim radovima učenika tiskat će Školska knjiga koja je i sponzor ovoga likovnog natječaja i zato im od srca zahvaljujemo.
Zahvaljujemo na suradnji,

ravnatelj Davor Barić, OŠ Zadarski otoci