Jučer-danas-sutra
MZO > JAVNO SAVJETOVANJE
O nacrtu Odluke o donošenju predmetnih kurikuluma i kurikuluma međupredmetnih tema
objavljeno: 16. studenoga 2018.
  • KURIKULUMI U JAVNOJ RASPRAVI SU ZA OSNOVNU ŠKOLU I GIMNAZIJE.

Kurikulumi za općeobrazovne predmete za strukovne škole donijet će se sukladno procedurama definiranim Zakonom o strukovnom obrazovanju te sukladno metodologiji Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira, odnosno povezivanja ishoda učenja obrazovnih programa s potrebama tržišta rada.

Planirana je primjena kurikuluma prema sljedećem planu:

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 15. studenoga do 15. prosinca 2018. godine i dostupno na portalu eSavjetovanja, na sljedećim poveznicama:

Matematika  ■  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9341

Hrvatski jezik  ■  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9345

Njemački jezik  ■  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9349

Engleski jezik  ■  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9353

Katolički vjeronauk  ■  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9357

Biologija  ■  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9332

Pravoslavni vjeronauk  ■  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9364

Islamski vjeronauk  ■  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9370

Fizika  ■  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9374

Politika i gospodarstvo  ■  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9378

Priroda  ■  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9386

Tehnička kultura  ■  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9392

Francuski jezik  ■  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9396

Priroda i društvo  ■  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9382

Talijanski jezik  ■  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9403

Tjelesna i zdravstvena kultura  ■  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9409

Psihologija  ■  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9415

Geografija  ■  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9421

Povijest  ■  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9427

Latinski jezik  ■  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9433

Grčki jezik  ■  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9437

Sociologija  ■  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9441

Filozofija  ■  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9446

Glazbena kultura i Glazbena umjetnost  ■  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9450

Kemija  ■  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9454

Likovna kultura i likovna umjetnost  ■  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9458

Etika  ■  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9462

Logika  ■  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9466

Osobni i socijalni razvoj  ■  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9470

Poduzetništvo  ■  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9473

Učiti kako učiti  ■  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9477

Građanski odgoj i obrazovanje  ■  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9480

Održivi razvoj  ■  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9483

Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije  ■  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9486

Zdravlje  ■  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9489

 ………………

Izvor: mzo.hr