Savjeti stručnjaka
OD SAMOGA POČETKA NASTAVE NA DALJINU – PRECIZNOST, JASNOST I JEDNOZNAČNOST JAMSTVO SU UČENICIMA DA IMAJU TEMELJE ZA USPJEH U RADU
Značajke dobro napisanih uputa u zadatcima nastave na daljinu
objavljeno: 29. srpnja 2020.

Zadatak, kad je jednom poslan, više nije vama na raspolaganju za promjene. Vrsta jasnoće pri postavljanju zadatka na daljinu treba biti u skladu s vašom osviještenosti o tome da više nikada ne možete pristupiti daljnjim objašnjenjima. – Tako u svom tekstu o sastavljanju zadataka u materijalima namijenjenima nastavi na daljinu, govori Zachary FRUHLING, profesor filozofije i etike, predavač s dvadeset godina iskustva u visokom obrazovanju, istraživač i autor, koji je, osim na svoje matične teme [filozofiju, etiku, filozofiju religije i dr.], osobito usmjeren na područje poučavanja na daljinu i primjenu tehnologije u nastavi.

Kako moraju izgledati dobre upute u zadatcima na daljinu, kako izbjeći neodređenost i dvoznačnost koje takvim zadatcima ne smiju imati pristup… pročitajte u nastavku.

Kada poučavate licem u lice, imate slobodu dati upute koje mogu biti i pomalo neprecizne. Kada se učenici nalaze pred vama, imate mogućnost naknadno pružiti pojašnjenje ili odgovoriti na pitanje. Za vrijeme poučavanja na daljinu, međutim, upute za rješavanje zadatka moraju biti potpuno jasne, bez imalo upitnosti ili prostora za dvosmisleno tumačenje.

Kada učenici ne sjede pred vama u realnom vremenu, nemate mogućnosti pružiti im dodatno objašnjenje o uputama u zadatku ako su neprecizne.

Pri pisanju uputa u zadatku, cilj je u najvećoj mogućoj mjeri osigurati preciznost, jasnost i ciljanost koje su učenicima jamstvo da imaju sve informacije potrebne za uspješno pristupanje rješavanju zadataka.

Slijedi nekoliko značajaka dobro napisanih uputa za rad pri poučavanju na mreži:

PEDAGOŠKI ZAHTJEVI ■  Prvo i ključno, upute moraju uključiti sve pedagoške zahtjeve pri oblikovanju zadataka. Na primjer, ako se radi o uputama za pisanje raspravljačkoga  eseja, tada bi upute trebale jasno izraziti da učenici trebaju predvidjeti i zatim odgovoriti na moguće prigovore vezane uz vlastite argumente.

OPSEG RADA ■  U uputama treba biti jasno naznačen traženi opseg odgovora ili rješenja zadatka, uobičajeno u obliku idealnoga broja stranica za pisane radove [8-10 stranica za esej], vremenskoga okvira trajanja videozapisa [5-7 minuta], okvira broja stranica [slika] za prezentacije na PowerPointu [10-12 slika], i tako dalje.

FORMAT I STIL Upute moraju sadržavati jasno postavljene zahtjeve vezane uz očekivani  format i stil [širinu rubnica, vrstu i veličinu slova, je li potrebno citiranje i kojim stilom – primjerice APA ili nekim drugim, je li potrebno navoditi izvore, i drugo].

VANJSKI ALATI I UPUTE ZA PRISTUP ■ Ako je za izvršenje zadatka potrebno primijeniti vanjske alate ili izvore, u uputama mora biti jasno naznačeno što su ti alati, uz upute korak po korak kako ih pronaći i kako im pristupiti [kako se registrirati na naznačenu mrežnu stranicu, i drugo].

KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE ■ Upute trebaju sadržavati precizne kriterije koji će se primijeniti u ocjenjivanju. To može biti onoliko složeno koliko je u službenim rubrikama za ocjenjivanje u obliku tablica, ili može biti onoliko jednostavno kakav je primjerice popis kriterija za ocjenjivanje u obliku natuknica. Neovisno o tome za koji ste se oblik uputa odlučili, svrha je smanjiti [ili i ukloniti] dvoznačnost i neodređenost tako da učenici znaju što se od njih očekuje za uspjeh u radu.

SVRHA ZADATKA Uvijek je bitno da učenici znaju ZAŠTO su upućeni nešto napraviti, bez obzira na to odnosi li se na cjelokupni tečaj ili je vezano uz pojedinačni zadatak. Upute moraju učenicima objasniti svrhu zadatka, tako da znaju dobrobiti koje dobivaju njegovim izvršenjem i zbog čega su te dobrobiti bitne.

Pri pisanju uputa za materijale na internetskim tečajevima, bilo bi uputno imati na umu da nikada nećete biti u poziciji dati polaznicima daljnja objašnjenja zadatka ili napraviti nove preinake; zadatak, kad je jednom poslan, više nije vama na raspolaganju za promjene. Vrsta jasnoće koju osiguravate u situaciji kada ste osviješteni da više nikada nećete imati prigodu dodatno objasniti što se od korisnika traži, treba biti to što vas vodi pri pisanju uputa u zadatcima nastave na daljinu.

Pa i tada kada ste vi osobno predavač na tečaju, stvarnost je takva da ćete se sa svojim učenicima susretati asinkrono [s vremenskim odmakom] – u najboljoj verziji, ili se uopće nećete susresti – u najgoroj. Upravo je iz tih razloga ključno da si kao cilj postavite osiguravanje uspjeha svojim učenicima na temelju kvalitetnih i preciznih mrežnih materijala i uputa u zadatcima kojima ste autor, i to od samoga početka.

Imate li kakvu ideju kako upute u zadatcima postaviti jasno i precizno koliko je god to moguće? Hajdemo o tim pojedinostima dodatno saznati u prostoru za komentare. Stoga vas pozivam da se pridružite razgovoru!

■ NAPOMENA ■ piše: Zachary FRUHLING, profesor filozofije i etike, predavač s dvadeset godina iskustva na fakultetima i koledžima, istraživač i autor, osobito usmjeren na područje poučavanja na daljinu i primjenu tehnologije u nastavi; o autoru više na mrežnim stranicama www.zacharyfruhling.comSAD: Resilient Educator – mrežne stranice s temama stručnoga usavršavanja, primjerima dobre prakse te uputama kako sačuvati integritet, zdravlje i zadovoljstvo pri poučavanju ■ izvornik: resilienteducator.com