Školska knjiga za vas
■ PREDSTAVLJENA MONOGRAFIJA PAVE BARIŠIĆA 'ANTE STARČEVIĆ – IDEALI SLOBODE I PRAVA' ■
200. obljetnica rođenja Oca Domovine proslavljena u Školskoj knjizi
objavljeno: 23. svibnja 2023.

U utorak, 23. svibnja, točno na 200. obljetnicu rođenja dr. Ante Starčevića (1823. – 1896.), znamenitoga hrvatskog političara, publicista, filozofa i književnika kojemu su suvremenici dodijelili počasno ime Otac Domovine, u Velikoj dvorani Školske knjige u Zagrebu svečano je predstavljena monografija Ante Starčević – Ideali slobode i prava Pave Barišića.

Knjigu su predstavili znanstveni savjetnik u trajnom zvanju na Hrvatskome institutu za povijest dr. sc. Stjepan Matković, profesor emeritus pri Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu dr. sc. Alojz Jembrih, predsjednik Upravnog odbora Školske knjige dr. sc. Ante Žužul i autor knjige prof. dr. sc. Pavo Barišić. U nazočnosti mnogobrojnih gostiju iz političkog, kulturnog i javnog života, nastupile su i hrvatska sopranistica Valentina Fijačko Kobić i pijanistica Eva Kirchmayer-Bilić.

„Nakon dugog vremena objavljena je monografija koja u prvi plan stavlja životopis Ante Starčevića. Autor, ugledni profesor Pavo Barišić, u njoj oštroumno iznosi temeljne crte jedinstvenoga djelovanja Oca Domovine čiji je opus neraskidivo vezan uz hrvatski politički razvoj. Ta knjiga nesumnjivo pridonosi boljemu razumijevanju izgradnje moderne nacionalne individualnosti koja se u hrvatskom slučaju neprestano sučeljavala s mnogobrojnim izazovima pri čemu je upravo Starčevićeva misao odigrala bitnu ulogu u poučavanju o potrebi državne slobodeˮ, rekao je znanstveni savjetnik u trajnom zvanju na Hrvatskome institutu za povijest dr. sc. Stjepan Matković.

Znanstveno djelo Ante Starčević – Ideali slobode i prava inovativan je pogled na Starčevićevu političku i filozofsku misao. Uz nove crtice za portret znamenitoga sabornika i filozofa, knjiga Pave Barišića iznosi na vidjelo aktualnost njegovih misli i državničkih poruka.

Monografija nudi inovativan pogled na političku i filozofsku misao Ante Starčevića te iznosi na vidjelo aktualnost njegovih misli i državničkih poruka

„Sretna je okolnost što se predstavljanje te knjige podudara s danom, mjesecom i godinom rođenja Ante Starčevića (rođenog u Žitniku kraj Gospića) – 25. svibnja 1823. Doista nema ljepšeg dara čitateljskoj javnosti od monografije posvećene životu i radu jednoga od najistaknutijih hrvatskih nacionalnih pregalaca druge polovice 19. stoljeća. Autor monografije Pavo Barišić, sveučilišni profesor na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, kao da je predosjećao zajedno s izdavačem da bi s odlaskom hrvatske kune – novčanice od tisuću apoena s likom Ante Starčevića – u svijesti hrvatskoga društva, pojedinca poglavito, moglo nestati sjećanje na toga hrvatskog velikana, pa su se objelodanjivanjem ove knjige pobrinuli da se to ne dogodiˮ, izjavio je profesor emeritus pri Fakultetu hrvatskih studija dr. sc. Alojz Jembrih te istaknuo da je riječ o dragocjenom prinosu hrvatskoj kulturi, političkoj povijesti i povijesti općenito.

Prema njegovim riječima autor toga luksuzno opremljenog divot-izdanja Pavo Barišić nudi zaokruženu sliku o životu i radu doktora filozofije Ante Starčevića, a tekst prate mnoge ilustracije i fotografije koje čitateljima približavaju vrijeme u kojemu je Starčević djelovao te portreti osoba koje su s njim bile povezane.

Citirao je i dio predgovora u kojemu autor primjećuje kako „danas Starčevićevo djelo nije dostupno onoliko koliko takvu zagovorniku prava puka dolikuje, manje se spominje u javnosti, nije zastupljen ni u općoj naobrazbi koliko je zaslužioˮ. Podsjetio je na izreku hrvatskoga filologa, kroatista Franje Fanceva (1882. – 1943.) da narodi dolično štuju svoje zaslužne sinove samo onda kad znadu o njima svu istinu i predaju je mlađim pokoljenjima. „Mislim da se to može odnositi i na ovu monografiju Pave Barišića o Anti Starčevićuˮ, napomenuo je dr. sc. Jembrih.

„Domovinski je žar Ante Starčević naslijedio od svojega političkog oca, književnika, povjesničara i jezikoslovca Pavla Rittera Vitezovića koji je stvorio temeljnu skicu za borbu za Hrvatsku i hrvatski jezik kao član povjerenstva za razgraničenje Habsburške Monarhije s Venecijom i Osmanskim Carstvom. Sto pedeset godina poslije Starčević je nadogradio njegovu misao o državi i hrvatskom jeziku kao temelju identiteta. Toliko je puno napravio za Hrvatsku da je Školska knjiga, zbog svoje nacionalne i javne odgovornosti, objavila ovu monografiju u spomen na 200. godišnjicu njegova rođenjaˮ, izjavio je predsjednik Upravnog odbora Školske knjige dr. sc. Ante Žužul.

Starčevićeve su ideje trajan putokaz prema kojemu se može ravnati lijeva i desna strana političkog spektra, smatra autor knjige Pavo Barišić

„Starčević je prepoznao dvije mane hrvatskog naroda koje su, nažalost, i danas prisutne. Rekao je, naime, da Hrvati brzo povjeruju i još brže zaboravljaju. Danas smo svjedoci mnogih zaborava, pa i zaborava Starčevića. Zbog niza razloga 2023. trebala je biti proglašena godinom Oca Domovine Ante Starčevića, ali mnogi su ga zaboravili. Toliko nas je zadužio da bismo svakih deset godina trebali imati godinu Ante Starčevića, da uđe u trajnu slavljeničku tradiciju hrvatskog narodaˮ, zaključio je dr. sc. Žužul.

Autor knjige prof. dr. sc. Pavo Barišić izrazio je radost što Školska knjiga upravo na jubilarni rođendan iskazuje počast zatočniku hrvatskoga prava i državne samostalnosti.

„Legendarni zastupnik biran je u Hrvatski sabor osam puta u najduljem razdoblju od 1861. do 1896. te je za života prozvan Ocem Domovine. U uzvišenim idealima slobode i prava ostavio je dragocjen zalog za budućnostˮ, rekao je prof. dr. sc. Barišić. Obrazložio je kako je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman visoko cijenio Starčevićevu političku filozofiju i ideale. Istaknuo je ideju pomirenja na kojoj je sagrađena vizija neovisne hrvatske republike koja se kao nit vodilja provlači kroz opus obojice. 

Starčevićeve su ideje trajan putokaz prema kojemu se može ravnati lijeva i desna strana političkog spektra, smatra autor knjige koja se može nabaviti u svim knjižarama i webshopu Školske knjige. Namijenjena je podjednako znanstvenicima istraživačima, studentima filozofije, prava, politologije, povijesti, sociologije i književnosti te svakom čitatelju koji njeguje zanimanje za navedena područja, a osobito za povijest hrvatske političke misli.