Školska knjiga za vas
SMIB NA PAMETNOM TELEFONU I TABLETU
Besplatna aplikacija SMIB igre
objavljeno: 13. rujna 2019.

Aplikacija SMIB igre posve je hrvatski proizvod, smišljena je i pripremljena u Školskoj knjizi, a nastala je kao dopuna sadržaja u Smibu, edukativno-zabavnom časopisu za djecu u dobi od pet do deset godina. Poticajne interaktivne igre sadržajno i tematski prate Smib, a učenje čine lakšim i zanimljivijim. Za početak aplikacija nudi dva tipa igara – slagalice i pogađalice – a svakog će se mjeseca dopunjavati s po dvije nove igre. U pripremi je igra sudoku koja će na aplikaciju biti dodana u studenome, a stručnjaci iz Školske knjige razvijaju i nove igre, pa će aplikacija rasti sadržajem i raznolikošću.

Smibove su digitalne igre edukativne, maštovito ilustrirane i animirane. Potiču djecu na logično razmišljanje, pomažu im u usvajanju prostornih odnosa, novih pojmova, lakšem učenju abecede, razvijanju pamćenja. Korisne su i za vježbanje koncentracije, strpljivosti i upornosti te razvijanje vizualne percepcije i koordinaciju ruke i oka. U pripremi su igre za razvijanje matematičke inteligencije.

Besplatna aplikacija SMIB igre za pametni telefon ili tablet jednostavna je za uporabu, a može se preuzeti iz Trgovine Play  ili App Storea. Igre djeca mogu igrati u krugu obitelji, samostalno ili s prijateljima (uz roditeljski nadzor nad uporabom digitalnih uređaja) te u školi. Smišljene su tako da ih i učitelji mogu upotrijebiti u nastavi, a pomažu i u radu s djecom s posebnim potrebama.

…………..…

Snježana MARIĆ