Školska knjiga za vas
NOVI PRIRUČNICI ŠKOLSKE KNJIGE ZA PRIPREMU ISPITA DRŽAVNE MATURE
BIOLOGIJA I KEMIJA NA MATURI
objavljeno: 21. ožujka 2023.

Uvođenjem predmetnih kurikuluma Biologije i Kemije pojavila se i potreba za objavljivanjem novih priručnika za pripremu ispita državne mature. Oba su priručnika smišljena i napisana kao kvalitetan i učinkovit materijal za pripremu pristupnika koji su odabrali polaganje tih izbornih predmeta. Agencija za odgoj i obrazovanje odobrila je te priručnike za uporabu u nastavi kao drugi obrazovni materijal i uvrstila ih u Repozitorij odobrenih drugih obrazovnih materijala.

Priručnik Biologija na maturi napisale su profesorice biologije i kemije Maja RADIĆ MEHMEDBAŠIĆ i Marijana VUKOVIĆ. U priručniku su navedene upute za svaku fazu pripreme s preporukama i zadatcima za samoučenje što budućim pristupnicima omogućuje potpuno samostalnu uporabu priručnika. U repozitoriju područja ispitivanja nalaze se sadržaji četverogodišnjeg gimnazijskog obrazovanja s pomoću kojih će učenici moći utvrditi usvojenost odgojno-obrazovnih ishoda.

Priručnik sadržava više od 500 zadataka i dvije simulacije državne mature, a razinu svojeg znanja budući pristupnik može provjeriti u detaljnim rješenjima. Dodatna su vrijednost tog priručnika zadatci za samoregulaciju učenja i mogućnost vođenja bilježaka (analiza pogrešno riješenih zadataka) u uporabi priručnika što će ojačati kompetencije učenika potrebne za preciznije i lakše rješavanje zadataka. Na kraju priručnika nalaze se prilozi koji su propisani ispitnim katalogom NCVVO-a te Sistematika životinja, Raznolikost živog svijeta i Popis kodona za aminokiseline.

Priručnik Kemija na maturi napisali su dr. sc. Sandra ČIČIĆ, dr. sc. Ivica CVRTILA i dr. sc. Vedran KOJIĆ. Priručnik se sastoji od deset tematskih cjelina koje obuhvaćaju cjelokupno gradivo srednjoškolske kemije, a usklađen je s ispitnim katalogom NCVVO-a.

Svaka cjelina počinje teorijskim osnovama, a na kraju svake od njih nalaze se rješenja svih zadataka te, gdje je potrebno, i postupci njihova rješavanja. Neka su pitanja prema svojoj strukturi slična pitanjima na prethodnim maturama, a neka su malo drukčija. Svrha je takvih pitanja poticanje budućih pristupnika na razmišljanje i povezivanje sadržaja. Tako koncipiran priručnik pomoći će im da ponove što su naučili, da nauče ono što ne znaju i provjere svoju pripremljenost za polaganje ispita državne mature.

Priručnik sadržava više od 900 zadataka višestrukog izbora i otvorenog tipa čija je svrha provjera stečena znanja i razumijevanja sadržaja unutar triju temeljnih kemijskih koncepata: Tvari, Promjene i procesi te Energija. Koncept Prirodoznanstveni pristup, unutar njemu nadređene prirodoslovne pismenosti, nužno prožima i temeljna znanja triju kemijskih koncepata.

GDJE MOŽETE KUPITI PRIRUČNIKE?

 Možete ih kupiti u knjižarama i internetskoj trgovini Školske knjige.

BIOLOGIJA NA MATURI

KEMIJA NA MATURI