Školska knjiga za vas
■ INTERLIBER 2022. ■ PETAK, 11. STUDENOGA U 16:00 SATI ■ ARI MITTLEMAN: STAZE PRAVEDNIKA – PRIČE O HEROJSTVU, HUMANOSTI I NADI ■
Inspirativne priče koje osvjetljavaju ljudsku dobrotu
objavljeno: 11. studenoga 2022.

Staze pravednika – Priče o heroj­stvu, humanosti i nadi naslov je knjige koju je američki politički strateg Ari Mittleman napisao kao odgovor na porast globalnog antise­mitizma koji tisućljećima prijeti opstan­ku židovskog naroda. Inspirativno djelo s pričama o devetero nesvakidašnjih junaka s raznih krajeva svijeta među kojima je i je­dan Hrvat – međunarodno priznati liječnik i znanstvenik prof. dr. sc. Dragan Primo­rac – izazvalo je veliku pozornost u SAD-u.

U 16:00 ■ Ari Mittleman > Staze pravednika – priče o herojstvu, humanosti i nadi  ■   Knjigu će predstaviti dr. sc. Ante Žužul, predsjednik Upravnog odbora Školske knjige, dr. sc. Dragan Primorac, dr. sc. Boris Havel i urednica Miroslava Vučić.

Hrvatski prijevod te knjige, koji potpisuje Mate Maras, ujedno je njezin prvi prijevod na drugi jezik.Ari Mittleman počeo je pisati Staze pra­vednika pogođen tragedijom – razor­nim napadom na sinagogu Drvo života u Pittsburghu 2018. godine. Ta je knjiga, pre­ma riječima predsjednika Međunarodno­ga društva kršćana i Židova Yaela Eckste­ina potresan i optimističan odgovor na tu tragediju.

Djelo Arija Mittlemana potresan je i optimističan odgovor na tragediju koju je izazvao razoran napad na sinagogu Drvo života u Pittsburghu 2018. godine

„Staze pravednika donose priče devetero muškaraca i žena izvan židovske tradicije, različite nacionalne pripadnosti i rase, koji djelovanjem u svojim zajednicama hrabro pokazuju naklonost Državi Izraelu i pri­stajanje uz židovski narod. To su vrijedne i nadahnute lekcije o gradnji mostova i za­stupanju  onoga što je pravedno u neravno­pravnim okolnostima, koje sjaje svjetlom nade i humanosti u svijetu koji je katkada ispunjen samo mrakom. Ova knjiga potvr­đuje ono što smo iz prve ruke vidjeli tije­kom rada našega Društva – židovski narod nije sâm dok se borimo protiv antisemitiz­ma i radimo za miroljubiv i siguran Izra­el”, istaknuo je u pohvalama knjizi Yael Eckstein.

Devetero izvanrednih nežidovskih prvaka opisanih u Stazama pravednika djelovalo je koliko god je moglo za Državu Izrael i ži­dovski narod. Malo ih je tko slavio, o njima nisu izvještavali mediji, no svatko od njih pokazao je jedinstvene osobine koje nas mogu nadahnuti. U skupini su četiri žene i pet muškaraca – crnci, bijelci i Latinoame­rikanci – iz različitih naraštaja i s različitih kontinenata: Aston Bright, Markus Stötzel, Olga Meshoe Washington, Dragan Primo­rac, Gloria i Jose Garcés, Joan Ryan, Chloé Valdary te Patrick Desbois.

„Bez obzira na kontinent ili doba, an­tisemitizam uvijek djeluje prema općem načinu razmišljanja, a na nj se odgovara i kukavištvom i junaštvom. Mnoga važna književna i filozofska djela istraživala su ovo pitanje koje izluđuje: Zašto ljudi nisu pomogli kad su mogli pomoći? Svi smo čitali o kukavičjoj šutnji susjeda, surad­nika i sugrađana tijekom mračnih vreme­na. Mnogo je lakše uprijeti prstom u zlo nego usredotočiti se na ono što je dobro. Odlučio sam činiti potonje i, nakon ne­milih događaja u Pittsburghu u Pennsyl­vaniji i gnusnog napada u Powayu u Ka­liforniji, najozbiljnije se posvetio pisanju ove knjige”, zapisao je u predgovoru Ari Mittleman.

O AUTORU

ARI MITTLEMAN radi u samome žarištu politike i novinarstva u Was­hingtonu. Od vrtićke dobi proučava moderni i biblijski hebrejski jezik i tradicionalne židovske tekstove te usto redovito putuje u Izrael. Dosad je po­sjetio više od 40 država i radio s mno­gim državnim poglavarima, slavnim osobama i vlasnicima globalnih tvrtki.