Školska knjiga za vas
DAMIR RIBIĆ, NIKOLINA PLEŠA PULJIĆ: OSNOVE PODUZETNIŠTVA
Poduzetništvo od A do Ž
objavljeno: 29. studenoga 2020.

Udžbenik Osnove poduzetništva, sastavljen od jedanaest dobro strukturiranih poglavlja, na vrlo zanimljiv način uvodi čitatelja u temeljne poduzetničke sadržaje. Počinje definicijom osnovnih pojmova – poduzetništva i poduzetnika – a potom se bavi povijesnim razvojem poduzetništva, različitim školama poduzetništva, predrasudama o poduzetništvu te poduzetničkim osobinama i vještinama.

Usto predstavlja različita istraživanja o poduzetništvu, nudi detaljan opis činitelja poduzetničkog okružja, način generiranja ideja za pokretanje poslovnog pothvata, osnovne elemente poduzetničkog pothvata, poslovnog planiranja i sadržaja poslovnog plana te govori o važnosti etike u poduzetništvu i poslovanju.

Sadržajno su Osnove poduzetništva namijenjene ponajprije studentima stručnih studija Poduzetništva, i to kao udžbenik usklađen s predmetnim syllabusom. No namijenjene su i budućim poduzetnicima početnicima kojima će omogućiti da se upoznaju sa svijetom poduzetništva prije nego što pokrenu vlastiti posao.

Udžbenik obuhvaća sve teme potrebne da bi se ne samo studenti nego i svi koji se prvi put susreću s pojmovima poduzetništva upoznali s temeljnim obilježjima i odrednicama pokretanja i vođenja posla.

Stoga su autori u udžbeniku obradili teme važne ne samo za pokretanje i vođenje novog posla nego i one koje se odnose na vođenje poslova koje je netko drugi pokrenuo i vodio. Osim tema o pokretanju i vođenju posla autori su obradili i teme koje su važne za razumijevanje poduzetničkih osobina i stjecanje i usavršavanje poduzetničkih kompetencija te one koje su vezane za mogućnosti i izvore financiranja.

Osobine uspješnih poslovnih vođa:

 • poput sportskog trenera razvija najbolje u suradniku i podiže mu moral
 • obilazeći podčinjene na njihovim radnim mjestima uči o problemima, ne zatvara se u tvrđavu svojeg ureda
 • dobar je slušatelj, ne uživa u tome da stalno sluša sam sebe
 • skroman je i otvoren prema svima, bez obzira na status i položaj u hijerarhiji
 • ne bježi od problema i ne tjera druge da obavljaju njegove „prljave poslove”
 • uporan je i tolerantan, spreman podnijeti i drukčije mišljenje, svoje stajalište ne nameće silom
 • osim strateških odluka koje donosi sam, većinu poslova delegira suradnicima
 • ne zahtijeva posebno dizalo, kupaonicu, parkiralište, blagovaonicu, ne pati od formalnog autoriteta
 • sposoban je pojednostavniti probleme i motivirati suradnike
 • provodi većinu vremena u svojoj organizaciji, ne izlaže se medijima i ne nameće javnosti
 • preuzima na sebe odgovornost za neuspjeh, ne traži krivce u suradnicima
 • iskren je i načelan, posebno pod pritiskom, ne ogovara su­radnike i poštuje ih
 • uklanja nepotrebnu kontrolu, sukobe rješava „oči u oči”, a ne preko izvještaja, komisija ili trećih osoba
 • održava obećanja i odgovoran je svojem timu
 • vlastite i tuđe pogreške smatra nužnim sredstvom bržeg učenja
 • odan je ciljevima kompanije i spreman je žrtvovati se za njezinu dobrobit
 • ne manipulira ljudima i ne govori im ono što misli da bi že­ljeli čuti
 • rano dolazi na radno mjesto, kasno s njega odlazi
 • cijeni ljude s idejama i potiče suradnike na stalne inovacije

 Biti vođa / dama

Uspješno vođenje temelj je upravljanja svakim timom, subjektom ili bilo kakvom drugom formalnom ili neformalnom skupinom ljudi. Poznata je izreka Margaret Thatcher: „Biti vođa isto je što i biti dama. Morate li drugima reći da to jeste, onda to zasigurno niste.”

Predrasude o poduzetnicima

1. Ljudi se rađaju kao poduzetnici, ne može se postati poduzetnikom.

2. Poduzetnici su kockari.

3. Poduzetnici su primarno motivirani novcem.

4. Poduzetnici trebaju biti mladi i energični.

5. Poduzetnici vole biti u centru pozornosti.

6. Biti poduzetnik jedini je način da budete „svoj gazda”.