Školska knjiga za vas
DOPUNJENO IZDANJE ■ Vinko Bajrović – Mira Bajrović ■ MATEMATIKA
Priručnik s riješenim zadatcima sa 16 državnih matura
objavljeno: 25. travnja 2016.

…u kojem se nalaze riješeni zadatci s matura u 2015.

Riješili smo 1276 zadataka (547 zadataka osnovne razine i 729 zadataka više razine) na 508 stranica. „Subjekt“ i „predikat“ priručnika su informacija i edukacija koji učenike oslobađaju od kojekakvih neugoda, posebno iznenađenja pred ispit.

  • Autori smo s ukupno 86 godina radnog iskustva, odnosno „druženja“ s matematikom.

PROŠIRENO IZDANJE sadrži korak po korak riješene sve zadatke ispita iz matematike sa rješenim zadatcima sa svih dosadašnjih 16 provedenih državnih matura, osnovne i više razine. Zadatke smo rješavali na način koji je prema našoj procijeni učenicima možda najprihvatljiviji što ne znači da se mnogi od zadataka nisu mogli riješiti i na drugi način.

U priručniku se nalaze i matematičke formule iz knjižice formula koja se koristi na ispitima iz matematike te struktura sadržaja ispita, za osnovnu i višu razinu. Navođenje zadataka je odobrio Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO), krovna institucija za organizaciju i provođenje državne mature.

Kako bi materijal bio što dostupniji cijena se nije mjenjala i iznosi 99 kuna.

Ove  školske godine  ispit iz matematike na državnoj maturi u ljetnom roku polagati će preko 36 tisuća učenika, vjerujemo  da će mnogima od njih ovaj Priručnik  pomoći kod pripreme za ispit.

Vinko Bajrović – Mira Bajrović