Školska knjiga za vas
INTERLIBER > 40. MEĐUNARODNI SAJAM KNJIGA I UČILA
Publicistika i stručna knjiga: Novi naslovi
objavljeno: 5. studenoga 2017.

■  PUBLICISTIKA I  STRUČNA KNJIGA

VLADA DEMOKRATSKOG JEDINSTVA – ISTINA O VUKOVARU I ŠKOLA DEMOKRACIJE U HRVATSKOJ, Franjo GREGURIĆ; suizdanje ŠKOLSKE KNJIGE i tvrtke Hanza Media

Devet godina nakon prve knjige o Vladi demokratskog jedinstva Franjo Gregurić priredio je, koncepcijski i sadržajno, novo izdanje, u kojem je fokus podrobnije usmjerio na ključne događaje utkane u proces dobivanja međunarodnog priznanja Republike Hrvatske. Gregurić je napisao novu političku uspješnicu u kojoj pozornost čitatelja skreće na stvaranje obrambenih snaga Republike Hrvatske, obradu ratnih događanja u Vukovaru i značenje vukovarske epopeje u kontekstu stvaranja i obrane hrvatske države, proces razdruživanja Republike Hrvatske od SFRJ, međunarodno priznanje Republike Hrvatske te prijam u Ujedinjene narode. Najvažniji dio knjige posvećen je vukovarskoj epopeji, o kojoj vjerodostojno govore (neki među njima prvi put): general Antun Tus, Marin Vidić Bili, Vesna Bosanac, Branko Borković – Mladi Jastreb, Danijel Rehak i Zoran Šangut.

Gregurić je pisao knjigu s namjerom da odgovori na mnoga pitanja, nejasnoće i dvojbe. Ishod je djelo koje će postati nezaobilazna literatura za sve koji misle i vjeruju da kroje sudbinu nacije i države – političarima, ali i svim mislećim ljudima koji mogu uistinu utjecati na svoj sadašnji i budući život svoje djece, ali i države u kojoj ćemo, prema riječima autora u proslovu knjige, živjeti i umirati bez gorčine, mržnje ili straha.

 

STVARANJE HRVATSKE DRŽAVE – MINISTARSKA SJEĆANJA, Davorin RUDOLF

Knjiga akademika Davorina Rudolfa Stvaranje hrvatske države 1991. – Ministarska sjećanja proglašena je jednom od najboljih memoarskih knjiga objavljenih u Hrvatskoj u posljednjih 20 godina. Koristeći se arhivskom građom i znanstvenim aparatom, akademik Rudolf dokida dvojbe o pojedinim temeljnim pitanjima iz razdoblja stvaranja suverene i neovisne Hrvatske. Djelo zauzima središnje mjesto u znanstvenoistraživačkoj literaturi o novijoj hrvatskoj povijesti, a osim stručnjacima, namijenjeno je i širokome čitateljskom krugu.

 

POVIJEST, VJERA I KULTURNA BAŠTINA U IMOTI, fra Jozo GRBAVAC

Knjiga Povijest, vjera i kulturna baština u Imoti fra Joze Grbavca bogata je monografija povijesti Imote, raskošno likovno i grafički oblikovana, s više od tri stotine fotografija povijesnih i arheoloških nalaza, dokumenata, sačuvanoga crkvenog blaga i umjetničkih djela. To je svojevrsna knjiga stećak kojom se obilježava 300. obljetnica oslobođenja Imote od osmanlijske vlasti.

Knjigu poput ove mogao je napisati samo onaj koji je naučio vladati alatima mnogih znanstvenih disciplina, od arheologije i etnologije, preko povijesti umjetnosti i povijesti pisane riječi do crkvene i gospodarsko-demografske povijesti, a pri tome sačuvati zdrav osjećaj za sve što je pohranjeno u kolektivnom pamćenju organske zajednice kakva je postojala sve do naših dana u Imoti. Svršivši Filozofsko-teološki studij u Zagrebu i potom studij povijesti i slavistike u Münchenu, službujući više desetljeća među pukom Imotske, Cetinske i Makarske krajine, ne zapuštajući pritom svoj znanstveni rad, fra Jozo Grbavac je mogao konačno postati jednim od najpozvanijih da napiše zaokruženu povijest društva i povijest Crkve u tom društvu u tom prostoru. I uspio je nakon dugogodišnjih izravnih istraživanja napisati djelo istinske eruditske podloge, napisano lakoćom izlaganja i pokretljivošću asocijacija, čime će nesumnjivo naći put do široke kulturne, znanstvene i stručne publike.

Sve konstatacije i interpretacije temeljene su na pouzdanom baratanju s činjenicama iz postojeće znanstvene bibliografije i objavljenih povijesnih vrela. Ključne riječi prvog dijela knjige su vrtlozi ratova, previranja, migracije… Kad pročitate, pa i dijagonalno, tu imotsku povijest pisanu opsadama, četovanjima, požarima, glađu, biva gotovo nepojmljivim koliko se opipljive kolektivne memorije i baštine uspjelo prenijeti kroz sve te svoje nesreće. Unutrašnjost Dalmacije stoljećima je bila njezin biološki spremnik iz kojega su se obnavljali gradovi na obali. Unatoč tomu, ili baš zbog toga, iz tog prostora dolazi nam cijela galerija znamenitih ljudi izvanredne mozgovne mobilnosti koji su oblikovali samu maticu hrvatske nacionalne kulture, filozofije, umjetnosti, znanosti, duhovne kulture, politike i gospodarstva. Ova knjiga nas, međutim, čini još svjesnijima da se Imota, cijela Zagora – uostalom kao i svaki drugi hrvatski zavičaj, i Hrvatska sama – nalazi na udaru globalizacijskih novina koje neumitno niveliraju zatečene tradicijske vrijednosti. Zbog toga je predragocjena rekapitulacija duhovnih tečevina i reambulacija sakralnih prostora u drugom dijelu knjige, u kojemu se podrobno obrađuje župa po župa, crkva po crkva.

Ukratko, u rukama nam je znanstveno djelo, a u naravi stvarni udžbenik zavičajne imotske političke, gospodarske, kulturne i duhovne povijesti.

 LEKSIKON HRVATSKOG SREDNJOVJEKOVLJA, Franjo ŠANJEK i suradnici

U Leksikonu hrvatskog srednjovjekovlja, objavljenom u suradnji Školske knjige i HAZU-a, eminentni stručnjaci i poznavatelji kulturne baštine hrvatskog srednjovjekovljapredstavljaju bogatstvo europske, svjetske i nacionalne kulturne baštine. U tekstualnom dijelu sadržano je gotovo sve što su Hrvati ostvarili na razini književnih, filozofskih, umjetničkih i drugih znanstvenih postignuća i tako pridonijeli europskoj i svjetskoj kulturnoj baštini. Leksikon sadrži ukupno 1200 autorskih kartica teksta. Podijeljen je tematski na četiri zaokružene cjeline u kojima se obrađuju osobe, događaji, pojmovi i kronologija.

Interdisciplinarnim pristupom na stranicama Leksikona dobivamo uvid u tisuću godina povijesti koja se odigrala na prostorima koje danas baštinimo, a obilježili smo ih i obogatili našom pisanom kulturom koja je u ranome srednjem vijeku bila trojezična (hrvatski, srednjovjekovni latinski, staroslavenski/crkvenoslavenski) i tropismena (latinica, glagoljica, ćirilica) te umjetničkim izričajem na hrvatskom društvenom i političkom prostoru.

 

HRVATSKO-NJEMAČKI PRAKTIČNI RJEČNIK, Jasenka KLJAIĆ

Suvremeni rječnik s približno 37.000 natuknica, među kojima su i nove riječi i izrazi iz suvremenoga hrvatskog leksika (koji nisu bili zastupljeni u dosadašnjim rječnicima), novost je u hrvatskoj leksikografiji i na domaćem tržištu.

U Rječnik je ušao velik broj razgovornih izraza, žargonskih riječi, izraza dječjeg jezika, termina iz područja novinarstva i sl., a s obzirom na sve širu uporabu vulgarnog jezika u književnosti, dnevnom tisku i u životu, uvrštene su i takve riječi. Kako se ne bi premašio zadani opseg, uključivanje mnoštva novih, suvremenih riječi i izraza, od autorice je tražilo izostavljanje zastarjelih riječi i fraza te onih koje se rjeđe upotrebljavaju.

Novost je i to što je svaka natuknica u Rječniku, uz prijevod, potkrijepljena i primjerima, što olakšava upotrebu, a navode se i nužna područja upotrebe te pobliža objašnjenja. Uz pojedine natuknice objašnjena je i njihova pravilna gramatička i stilska uporaba. Korisnicima će biti vrijedno doznati i kakvog je značenja riječ u percepciji govornika, na primjer je li ona humoristična, ironična ili pejorativna.

RJEČNIK HRVATSKIH ANIMALISTIČKIH FRAZEMA, skupina autorica

Rječnik hrvatskih animalističkih frazema prvi je takav rječnik u Hrvatskoj, a jedinstven je i inovativan i izvan granica Hrvatske jer frazeološke rječnike animalističkih frazema ne nalazimo gotovo nigdje u slavenskom svijetu. Obuhvaća oko 1400 animalističkih frazema – ustaljenih desemantiziranih sveza koje u svojem sastavu imaju najmanje jednu komponentu povezanu sa životinjom i životinjskim svijetom (naziv životinje, dio tijela, izvedenicu, naziv nastambe i sl.).

Među frazemima u rječniku najzastupljeniji su oni koji sadrže zoonimsku komponentu – naziv životinje (ići (prolaziti i sl.) kao guske, čuditi se (iščuđavati se) <čemu> kao pile glisti) i zoonimsku izvedenicu (lavlji dio), te zoosomatsku (uhvatiti u kandže koga). Svoje mjesto u rječniku pronalaze i frazemi s nazivima nastambi i staništa, te pribora ili predmeta povezanih sa životinjama.

Rječnik je plod neprekidnoga timskog rada autorica koje se bave frazeologijom nekoliko slavenskih jezika (hrvatski, poljski, ruski, bugarski) u sklopu istraživanja „Animalistički frazemi u slavenskim jezicima“ voditeljice prof. dr. sc. Ivane Vidović Bolt.

 

PISAC I VLAST – POETIKA MARINA DRŽIĆA, Slobodan Prosperov NOVAK 

Ono što je Talijanima Dante, a Englezima Shakespeare, to je Hrvatima Držić! Ova monografija o velikanu hrvatske književnosti mogla bi se najsuvremenijim žargonom nazvati Ultimate Držić. Autor iznosi do danas najdetaljniju kronologiju Držićeva života s nizom podataka koji su nepoznati i stručnoj javnosti. Na suveren i metodološki suvremen način, Prosperov Novak analizira sve piščeve tekstove i osvjetljava otvorena pitanja.

Svi autorovi tekstovi o Marinu Držiću pisani su sa sviješću o potrebi uvažavanja prethodnika. Izvodi u ovoj knjizi temelje se na pokušaju rekonstruiranja odnosa Držićevih dramskih tekstova i njegove biografije koju on ne uspostavlja u estetskom prostoru, već je shvaća kao dio renesansne socijalne energije, kao dio političkog života. Stoga autor odbacuje književno-stilističke paradigme, pa iz teatrološke pozicije kritizira izdvojenost dramskog teksta od njegova povijesno-političkoga konteksta: „Naša dosadašnja književna historiografija i teatrologija oslobodile su starije hrvatsko kazalište važnog i vrlo opasnog tereta vlasti!“ Ta prva rečenica ove knjige njezin je putokaz.

Analiza dovodi autora do zaključka kako su Držićevi scenski tekstovi bili dijelom kulturnog miljea i njegova simboličnog jezika, pri čemu kulturni milje nije ovdje opisan prema tradicionalnim uzusima, već se scena shvaća kao mjesto ideoloških borbi, pri čemu ideologija nije sklop ideja, nego materijalistička praksa utkana u tkivo svakidašnjeg života. U tom poslu Držićeva biografija postaje temelj političkog projekta koji je bio latentno subverzivan.

Novakova knjiga svakako je do danas najvažniji doprinos držićologije. Ona je završni akord jedne neobične, tri desetljeća duge istraživačke avanture, koja je pridonijela vrlo dubokom poznavanju ovoga najvažnijeg hrvatskog starijeg književnika.

 

ZEMLJA NAKON NAS, Jan ZALASIEWICZ

Školska knjiga pokrenula je novu biblioteku Antropocen u kojoj objavljuje najvažnija djela najvećih svjetskih znanstvenih autoriteta u području ekologije i zaštite planeta. Biblioteku osmišljenu u suradnji s prof. dr. Davorom Vidasom s norveškog Instituta The Fridtjof Nansen otvara knjiga Zemlja nakon nas uglednog znanstvenika prof. Jana Zalasiewicza. Istaknuti britanski geolog, paleontolog i stratigraf vodi čitatelje na fascinantno putovanje u daleku budućnost, rekonstruira povijest našeg planeta i otkriva detalje našega kratkog, ali dramatičnog boravka na Zemlji. Riječ je o intrigantnom, popularno pisanom djelu koje dešifrira povijest izumrlog čovječanstva i postavlja niz provokativnih pitanja o opstanku ljudske vrste na Zemlji.  

Što će izvanzemaljski posjetitelji Zemlje u dalekoj budućnosti, budu li proučavali njezinu geološku povijest, zateći od kratke ljudske vladavine planetom? Koje ćemo tragove ostaviti za sobom? Kakve fosile? Mi smo stekli znanja o geološkoj prošlosti Zemlje, klimatskim promjenama i aktivnostima davno izumrlih vrsta proučavajući stijene. I posjetitelji u budućnosti najvjerojatnije će se poslužiti sličnim tehnikama.

Autor knjige Jan Zalasiewicz upotrijebio je taj imaginaran scenarij kako bi nam pokazao na koji način geolozi rekonstruiraju odavno nestale „svjetove” zahvaljujući svojem poznavanju dinamičkih procesa koji oblikuju Zemlju, i to često na temelju majušnih tragova u stijenama. Zahvaljujući svojim aktivnostima ljudski je rod već učinio dovoljno da ostavi jedinstven trag u klimatskim promjenama. Otkriju li izvanzemaljski istraživači „urbani sloj” sto milijuna godina u budućnosti, što će misliti o nama? Kakav će sud donijeti o ljudskoj vrsti?

 

HRVATSKI ALKEMIČARI TIJEKOM STOLJEĆA, Snježana PAUŠEK-BAŽDAR

 Tekstovi hrvatskih alkemičara dosad su bili neistraženi dio hrvatske povijesne, prirodno-filozofske i prirodoslovne baštine te nije bilo poznato da su na tlu Hrvatske djelovali adepti koji su se bavili alkemijom, poput kraljice Barbare Celjske, kanonika Ivana ili profesora gramatike Daniela. Prvi put u Hrvatskoj u ovoj je knjizi opisan i vrednovan njihov doprinos u europskom kontekstu, a njihovi spisi i djelovanje pokazuju da su bili nezaobilazni stvaratelji europske civilizacije. Neki su među njima imali znatnu recepciju u europskoj znanosti, a ostavili su trag i u književnosti i umjetnosti prošlih stoljeća.

LADO – hrvatska tradicijska glazbala i sastavi, monografija

 Pod nazivom Lado – hrvatska tradicijska glazbala i sastavi krije se vrlo atraktivna monografija s četiri kompaktne ploče i popratnim tekstom dr. sc. Irene Miholić, predgovorom Ivana Ivančana i bogatim slikovnim i zvukovnim materijalima (četiri CD-a). U središtu ove jedinstvene publikacije koja se bavi najpoznatijim hrvatskim profesionalnim folklornim ansamblom nalaze se hrvatska tradicijska glazbala te njima svojstveni sastavi, od tamburaškog orkestra preko dangubice i miha do dvojnica.

Ansambl Lado gotovo sedam desetljeća diljem zemlje i svijeta predstavlja umjetnički obrađenu glazbenu i plesnu tradiciju Hrvata. Pritom je prije svega pozornost gledatelja usmjerena na narodne plesove i pjesme, ali i originalne narodne nošnje, dok je onaj dio koji se odnosi na tradicijska glazbala i njihove sastave potisnut u drugi plan.

Upravo je to bio razlog da se, u suradnji sa Školskom knjigom i Glazbenim programom Hrvatskog radija, pristupi snimanju materijala za četverostruki CD te izdavanju glazbene fotomonografije Lado – hrvatska tradicijska glazbala i sastavi. Knjiga stručnim tekstom prati cjelokupan audiomaterijal snimljen na CD-ovima te predstavlja hrvatska tradicijska glazbala, sastave i njihovu zastupljenost u Ladu. Tu se nalazi i karta rasprostranjenosti hrvatskih narodnih instrumenata u krajevima u kojima žive Hrvati, notni zapisi, fotografije glazbala, svirača i glazbenih sastava, ali i plesača Lada u narodnim nošnjama.

Ovom izdanju nije samo zadaća prikazati sve mogućnosti glazbenika ansambla Lado i njihova instrumentarija, već ima i važno obrazovno obilježje predstavljajući širem slušateljstvu jedan do sada slabo poznat, a neobično važan dio tradicijske kulture u Hrvata.

Orkestar Lada sastavljen je od četrnaest glazbenika – multiinstrumentalista koji sviraju gotovo sva tradicijska glazbala i njihove različite sastave koji postoje na ovim prostorima. U sklopu jednoga koncerta isti svirači bez problema prelaze iz gudačkog sastava s cimbalom (guci, pilari, jegeduši, mužikaši), inače uobičajenoga u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, u tamburaški sastav koji je tipičan za sjeveroistočna nizinska područja.

OSOBITOSTI FIZIKALNIH ZAKONA, Richard FEYNMAN

Pred čitateljima je s nestrpljenjem očekivana uspješnica (četvrto, obnovljeno i dorađeno izdanje) karizmatičnog Richarda Feynmana (1918. – 1988.), američkoga teorijskog fizičara i dobitnika Nobelove nagrade. Jedan od najistaknutijih fizičara svih vremena, fantastičan predavač i svestrani talent kojemu je svjetska javnost još za života priznala genijalnost, znanstvenu je slavu stekao otkrićima u području kvantne elektrodinamike.

Knjiga Osobitosti fizikalnih zakona briljantan je doprinos nastojanjima da se dostignuća suvremene znanosti približe širokom krugu čitatelja. Feynmanova predavanja, održana kao dio ciklusa predavanja o razvoju civilizacije, bila su namijenjena osobama najšireg spektra zanimanja. Na svoj tipičan, pomalo podrugljiv, a pomalo duboko ozbiljan način, Feynman jednostavnim rječnikom objašnjava ljepotu i sklad u zakonima prirode i radost koju znatiželjnom čovjeku može pružiti znanstveno istraživanje.

 

INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆLjudi i događaji 1950. – 2000., Tanja RUDEŽ, Krunoslav PISK

Monografija o Institutu Ruđer Bošković (IRB) u Zagrebu, najvećem i najpoznatijem istraživačkom institutu s područja prirodnih znanosti i njihovih primjena na području Republike Hrvatske. Knjiga predstavlja prvih 50 godina života te moderne hrvatske znanstvene ustanove, s osobitim naglaskom na prikaz početka njezina rada, a zatim i na njezinu važnost u doprinosima i razvoju znanosti u Hrvatskoj koja je tada većim dijelom bila povezana s nuklearnom i atomskom fizikom, odnosno njihovim metodama i tehnologijama. Institut je višedisciplinaran i interdisciplinaran te zapošljava i angažira više od 500 znanstvenika i studenata s područja eksperimentalne i teorijske fizike, fizike i kemije materijala, organske i fizikalne kemije, biokemije, molekularne biologije i medicine, istraživanja mora i okoliša, računalstva i elektronike.

U djelu se opisuje život znanstvenika u ustanovi preko koje su se često lomile društvene i političke silnice koje često određuju smisao znanosti – onkraj njezine inherentne vrijednosti – ponajprije u njezinu financiranju.

EINSTEINOVA NAJVEĆA ZABLUDA, David BODANIS

 Posvuda prihvaćen kao najveći genij svih vremena, Albert Einstein revolucionirao je naše razumijevanje svemira svojom općom teorijom relativnosti i omogućio nam da uđemo u atomsko doba. Ipak ga je u posljednjim desetljećima života većina aktivnih znanstvenika ignorirala, a njegovim su se zamislima protivili čak i najbliži prijatelji.

Kako poznati pisac David Bodanis objašnjava u knjizi Einsteinova najveća zabluda, naznake toga iznenadnog pada mogu se naći u Einsteinovim najranijim uspjesima i osobnim kvalitetama koje su najprije bile njegove najveće prednosti. Einsteinu su mašta i samouvjerenost dobro poslužile dok je istraživao građu svemira, ali nakon novijih otkrića u području kvantne mehanike te su iste osobine potkopale njegovu potragu za konačnom istinom.

Bodanis prati putanju Einsteinova intelektualnog razvoja na temelju njegova profesionalnoga i privatnog života pokazujući kako se Einsteinova uvjerenost u moć vlastite intuicije pokazala njegovom najvećom snagom, ali i konačnom propašću. Einsteinova najveća zabluda intimna je biografija proslavljenog fizičara koja prosvjećuje i otkriva koliko mnogo danas dugujemo Einsteinu –  i koliko je još mogao postići da nije bilo svih njegovih toliko ljudskih slabosti. Djelo obiluje anegdotama iz Einsteinova života.

MENADŽMENT KRIZNOG KOMUNICIRANJA, Damir JUGO

U proteklih desetak godina nije nam nedostajalo velikih političkih, ekonomskih, zdravstvenih, okolišnih i sigurnosnih kriza. Unatoč tome oskudijevali smo literaturom koja objašnjava što je to krizno komuniciranje (jedan od najsloženijih dijelova odnosa s javnošću) i kako spriječiti ili neutralizirati štetu koju kriza može proizvesti. Kriza ima čvrste zakonitosti, trajanje i kraj. Tim zahtjevnim procesom suvereno vlada autor knjige Damir Jugo, koji čitateljima pruža uvid u teoriju i strategije, a istodobno nudi i praksu te modele ponašanja u krizi.

Njegova knjiga, prema procjenama stručnjaka, spada među najcjelovitija i najkvalitetnija djela s područja kriznoga komuniciranja ne samo u Hrvatskoj i ovom dijelu Europe već i globalno. Napisana majstorski stručno, a lako čitljiva, knjiga tog znanstvenika, edukatora i praktičara postat će nezaobilazan naslov u bibliotekama svih hrvatskih komunikacijskih stručnjaka, ali i menadžera i političara.

SANDRA PAOVIĆ: ROĐENA DA POBJEĐUJE, Željko ŽUTELIJA

Djelo poznatoga hrvatskog novinara i publicista Željka Žutelije Sandra Paović: Rođena da pobjeđuje posvećeno je inspirativnoj životnoj priči vrhunske hrvatske stolnotenisačice, zlatne paraolimpijke koja se u ekstremno teškim okolnostima vratila sportu i postala primjer nepokolebljive vjere u život. Žutelija donosi iskreno svjedočanstvo nacionalne heroine koja se iz stolnoteniskog raja sunovratila u pakao teške prometne nesreće i potom se, unatoč pesimističnim liječničkim prognozama, uzdigla i osvojila zlatnu medalju na Paraolimpijskim igrama u Rio de Janeiru 2016. godine.

Ispovijest je to koja daleko nadmašuje granice sporta i kapilarno se širi u sve pore života istražujući granice ljudske izdržljivosti, hrabrosti i upornosti te mentalne i tjelesne snage… „Svojim sam primjerom htjela pokazati da nikad ne treba odustajati od zadanih ciljeva. Mlađim naraštajima želim poručiti kako se marljivošću, upornošću i mentalnom snagom mogu svladati i najteže prepreke, a najoptimističniji snovi pretvoriti u stvarnost“, napominje Sandra Paović posvećujući knjigu ljudima koji su joj pomogli da prebrodi tragediju i iznova osjeti radost življenja.

ROBERT ADAM AND DIOCLETIAN’S PALACE IN SPLIT, skupina autora

 Kada je 1757. godine škotski arhitekt Robert Adam, na svojem Grand Touru, došao iz Rima u Split istražiti kasnoantičku Dioklecijanovu palaču, očekivao je vidjeti velebnu rimsku vilu. Umjesto toga zatekao je neobičnu građevinu koja se u srednjem vijeku transformirala u grad.

Istraživanje toga živog spomenika Adam je pretočio u originalnu arhitektonsku teoriju, u jednoj od najljepših knjiga 18. stoljeća, objavljenoj u Londonu 1764. godine. Lekcija koju je doživio u Splitu utjecala je i na njegove arhitektonske projekte te dijelom odredila i „Adam Style“, specifični klasicistički stil koji je ostvario velik utjecaj na europsku i američku arhitekturu.

Skupina znanstvenika okupila se u Splitu o 250. obljetnici objave Adamove knjige. Iz njihova se razgovora razvio niz eseja posvećenih Robertu Adamu i Dioklecijanovoj palači, ilustriranih s više od 200 slikovnih prikaza iz brojnih svjetskih arhiva i muzeja, od Sir John Soane’s Muzeja u Londonu do Ermitaža u Petrogradu.

Ova nam knjiga pokazuje da se Dioklecijanova palača, jedna od najslojevitijih građevina uopće, u svojoj antičkoj osnovi nije mnogo promijenila od Adamova posjeta Splitu. No ona je i više od priče o Adamu i Dioklecijanovoj palači; ona je ujedno i vodič po njezinim unutarnjim prostorima i spomenicima, svjedok njezinih mijena i trajnosti, što bez Adamova istraživanja ne bismo u dovoljnoj mjeri mogli niti razumjeti niti doživjeti.

Knjiga je nastala u suradnji Školske knjige i Instituta za povijest umjetnosti.  

FILOZOFIJA U NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ, fra Ivan Macut

U historiografskoj literaturi dosad nije postojalo djelo koje na jednome mjestu i sustavno obrađuje pojedinu znanstvenu struku, u ovom slučaju filozofe i profesore filozofije u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Djelo fra Ivana Macuta osvjetljuje manje poznate činjenice hrvatske nacionalne povijesti i povijesti hrvatske filozofije tijekom Drugoga svjetskog rata. U knjizi je relevantno usustavljena intelektualna djelatnost desetak osoba šireg raspona javnoga i političkog djelovanja u tom razdoblju. Analizirane su glavne teme autora koji su aktivno radili na području filozofije, a i politike te se objašnjavaju u kontekstu općih prilika u NDH. Originalno i izvorno djelo fra Ivana Macuta pruža uvid u brojne nove činjenice, svojom važnošću potaknut će nova istraživanja te će mnogi zaboravljeni hrvatski intelektualci dobiti zasluženo mjesto u hrvatskoj intelektualnoj i društvenoj povijesti.

Knjiga je namijenjena znanstvenoj zajednici, i istraživačkoj i sveučilišnoj, ali i široj znanstvenoj zajednici društveno-humanističkog područja. Zbog relevantnosti i aktualnosti obrađene teme izazvat će zanimanje i šire čitalačke javnosti. Hrvatska filozofska i povijesna literatura ovim je djelom obogaćena.

 LUTKARSTVO I VELIKANI MODERNIZMA – Primjena dramaturških iskustava Stanislavkog, Brechta i Artauda u kazalištu lutaka, Branka RUDMAN

U knjizi Lutkarstvo i velikani modernizma autorica Branka Rudman istražuje mogućnost primjene teorijskih i praktičnih iskustava Konstantina Sergejeviča Stanislavskog, Bertolta Brechta i Antonina Artauda u kazalištu lutaka. Ova je knjiga plod autoričinih dobro pripremljenih i primjereno provedenih istraživanja te teorijski utemeljenih i argumentiranih interpretacija prikupljene građe. I danas su iznimno korisni svojedobno inovativni stavovi i dramaturška iskustva etabliranih autora Stanislavskog, Brechta i Artauda o glumi i radu glumaca lutkara, kao i predstave u lutkarskom mediju koje pokazuju njihovu primjenjivost koja je do sada, kad je riječ o lutkarstvu, bila nedovoljno istražena.

Branka Rudman otvorila je ovom knjigom temu koja je zasigurno zanimljiva i važna kao znanstveno-teorijski doprinos teatrologiji. Knjiga Lutkarstvo i velikani modernizma korisna je i poticajna proučavateljima hrvatskoga i svjetskoga kazališta te svima koji se znanstveno, stručno i praktično zanimaju za fenomen lutkarstva.

OSNOVE DIGITALNE FOTOGRAFIJE, Maja STRGAR KUREČIĆ

Zanemarite automatiku i Photoshop! Pregledna i sustavna knjiga poznate fotografkinje, znanstvenice i sveučilišne profesorice upoznat će vas s tehničkim mogućnostima fotoaparata i pomoći u ovladavanju dragocjenom vještinom ručnog načina snimanja.

Knjiga Osnove digitalne fotografije daje sva znanja potrebna za razumijevanje tehničkih obilježja digitalnih fotoaparata koja će omogućiti postizanje tehnički kvalitetnih fotografija u ručnom načinu snimanja. Za fotografe je jako važno dobro svladati ručni način snimanja jer jedino on pruža potpunu kontrolu nad fotoaparatom te omogućuje iskorištavanje fotoaparata kao kreativnog alata u najvećoj mogućoj mjeri.

Uz kratku povijest digitalne fotografije, knjiga sadrži i rječnik s više od dvije stotine pojmova na hrvatskome i engleskom jeziku koji može pomoći čitateljima u snalaženju u engleskoj terminologiji i upotrebi primjerenih izraza na hrvatskom jeziku. Znamo li da se u području digitalne fotografije rabi velik broj termina preuzetih iz engleskog jezika, koji su se u nas udomaćili, hvalevrijedan je napor autorice da izradi tako korisno pomagalo.

Knjiga sadrži i kazalo pojmova koje će čitateljima olakšati pretraživanje gradiva. Na kraju svake cjeline dan je popis korisnih linkova i literature za dodatne informacije o tom dijelu gradiva. Sve nabrojeno čini ovu knjigu izvrsnim udžbenikom za studente i korisnim štivom za sve zaljubljenike u fotografiju.

 

CIVILNO DRUŠTVO I POZITIVNE PROMJENE, Gojko BEŽOVAN i Jelena MATANČEVIĆ

U knjizi Civilno društvo i pozitivne promjene prvi put u Hrvatskoj objedinjene su spoznaje o složenom fenomenu civilnog društva. Knjiga sveobuhvatno tematizira suvremenu ulogu civilnog društva kao dionika socijalnoga, ekonomskoga i političkog razvoja te pokretača pozitivnih društvenih promjena. U njoj se obrađuju različita teorijska ishodišta razumijevanja uloge civilnog društva kao višedimenzionalnoga istraživačkog fenomena. Razmatraju se stajališta ostvarena utjecaja, ali i prepreka važnijem doprinosu civilnog društva održivim pozitivnim promjenama u Hrvatskoj imajući na umu obilježja sociokulturnoga, zakonskoga i ekonomskog okvira njegova djelovanja. Sadržajem i koncepcijom rukopis je namijenjen svima koji su zainteresirani za teme civilnog društva i neprofitnog sektora te za socijalnu politiku, zaposlenima u organizacijama civilnog društva, volonterima, aktivistima i novinarima.

 

REGULACIJA IGARA NA SREĆU U EUROPSKOJ UNIJI, Hana HORAK, Kosjenka DUMANČIĆ, Ana POŠČIĆ

Knjiga je važan doprinos proučavanju slobode pružanja usluga u području igara na sreću na unutrašnjem tržištu Europske unije te primjene u pravu Republike Hrvatske. Ovo je djelo važno ne samo za sve koji proučavaju to područje nego i za one koji u sklopu tog područja tragaju za temeljnim spoznajama.

Kako je i u području regulacije igara na sreću iznimno velik utjecaj presuda Suda Europske unije, posebna je važnost pridana tumačenju pojmova s pomoću analize presuda.

Zbog važnosti učinaka igara na sreću – i pozitivnih i negativnih – autorice razmatraju igre na sreću s pravnoga, ekonomskoga i sociološkoga gledišta.

Bit će korisna ne samo studentima na svim razinama studija nego i sudcima, odvjetnicima, pravnim praktičarima te ekonomistima i stručnjacima iz drugih područja kao što su psiholozi i sociolozi.

EUROPSKI SUSTAV ZAŠTITE PRAVA MANJINA, Nives MAZUR KUMRIĆ

Knjiga Europski sustav zaštite prava manjina (uz poseban osvrt na Vijeće Europe i Organizaciju za sigurnost i suradnju u Europi) prvi je usustavljeni prikaz na hrvatskom jeziku cjelokupne pravne i teorijske građe koja danas čini europski sustav zaštite prava manjina, tj. omogućuje razumijevanje i poimanje ideja i procesa koji su pratili petostoljetni razvoj zaštite prava nacionalnih manjina na europskom kontinentu. Njome su objedinjeni svi najvažniji momenti i postulati ove evolucije, a nastanak je inspiriran intenziviranjem aktivnosti na području zaštite manjina u suvremenom međunarodnom pravu, izraženom proliferacijom međunarodnopravnih odredaba o zaštiti manjina te općim trendom rasta razine svijesti o ulozi manjina u postizanju i održanju međunarodnog mira i stabilnosti u posljednjih dvadesetak godina.

Knjiga je doprinos aktualnom diskursu o multikulturalnosti i etničkoj raznolikosti, te poticanju duha tolerancije, nediskriminacije i jednakosti etnički heterogenoga europskog društva. Posrijedi je prva publikacija na hrvatskom jeziku koja minuciozno analizira postojeću europsku pravnu regulativu na području zaštite manjina, i kronološki i tematski, ističe pozitivne i negativne dosege dosadašnjih kodifikacija te predlaže neka de lege ferenda rješenja.

 

MULTIMEDIJSKA DIDAKTIKA, Milan MATIJEVIĆ, Tomislav TOPOLOVČAN

Učenike net generacija ne može zadovoljiti model nastave prema kojemu učitelji poučavaju, a učenici sjede, slušaju, gledaju i uče. U knjizi Multimedijska didaktika autori zagovaraju metodičke scenarije u kojima učenici istražuju, otkrivaju, igraju se, komuniciraju te rješavaju stvarne ili zamišljene probleme. Za razliku od sličnih knjiga iz područja didaktike, u ovoj je istaknuta uloga svih medija koji pomažu u procesu učenja i poučavanja, pri čemu je osobita pozornost posvećena objašnjavanju učenja sa stajališta konstruktivističke didaktike. Autori su usustavili mnoge didaktičke spoznaje o kriterijima izbora medija i njihova didaktičkog dizajna te oblikovanja didaktičkih scenarija. Utemeljili su ih na novijim psihologijskim i didaktičkim teorijama, ponajprije teoriji višestrukih inteligencija, konstruktivističkim i kurikulumskim teorijama te ih uklopili u kontekst velike komunikološke revolucije koja se događa posljednjih tridesetak godina.

Knjiga je namijenjena učiteljima, nastavnicima, pedagozima, ravnateljima, studentima nastavničkih fakulteta i roditeljima.

UČITELJ – OD PRIPRAVNIKA DO SAVJETNIKA, Ivana JURJEVIĆ JOVANOVIĆ, Igor RUKLJAČ, Branka SMOLKOVIĆ CEROVSKI, Sanja UREK

Priručnik Učitelj – od pripravnika do savjetnika namijenjen je učiteljima pripravnicima koji tek trebaju položiti stručni ispit i učiteljima koji žele napredovati u profesionalnom razvoju. U njemu će učitelji svih generacija pronaći korisne i uporabljive informacije o tome kako biti kvalitetan razrednik, učinkovito voditi cjelokupnu pedagošku dokumentaciju i evidenciju, osobito e-Dnevnik, uspješno surađivati s lokalnom zajednicom te organizirati izvannastavne aktivnosti, izvanučioničku nastavu i nastavu u školi u bolnici, te kreativno primjenjivati sadržaje zdravstvenog odgoja te građanskog odgoja i obrazovanja.

 

UČENICI S TEŠKOĆAMA U REDOVITOM ŠKOLSKOM SUSTAVU, Aleksandra KRAMPAČ – GRLJUŠIĆ

Priručnik Učenici s teškoćama u redovitom školskom sustavu namijenjen je učiteljima koji u osnovnoj školi rade s različitim skupinama učenika s teškoćama. Čitatelji će u prvome i drugom poglavlju dobiti odgovore na najčešća pitanja povezana sa školovanjem takvih učenika, primjerice tko su učenici s teškoćama, što je redoviti program uz individualizirane postupke, a što je redoviti program uz prilagodbu sadržaja, koja je razlika između tih programa, koji se učenici školuju po posebnom programu uz individualizirane postupke, trebaju li programi biti dostupni roditeljima te brojni drugi odgovori. Treće je poglavlje posvećeno praćenju ciljeva i ishoda učenja učenika s teškoćama. U četvrtom je poglavlju 25 individualiziranih odgojno-obrazovnih programa koji su odabrani s obzirom na pojavnost vrsta i stupnjeva teškoća. Svaki program sadrži profil učenika, inicijalnu procjenu, godišnji plan i program, a izrađeni su za sve nastavne predmete od 1. do 4. razreda. Učenici s teškoćama u redovitom školskom sustavu poslužit će kao koristan vodič učiteljima, stručnim suradnicima, studentima učiteljskih fakulteta te svima koji su uključeni u život učenika s teškoćama.

DOBRO ORGANIZIRAN DOM, Tony HAMMERSLEY

Sva rješenja koja će vam trebati za organiziran i ugodan dom! Od domišljatih prijedloga o tome gdje držati stvari preko savjeta o čišćenju do preporuka o tome kako štedjeti na prostoru, ova knjiga sadržava sve što vam je potrebno kako bi vaš dom bio uredan i privlačan. Doznajte kako se riješiti pretrpanosti i nereda, kako razvrstati i složiti stvari koje su vam potrebne da bi vaš životni prostor postao praktičniji i ugodniji.

Toni Hammersley ima svoju web-stranicu o organiziranju doma, A Bowl Full of Lemons, koja je nadahnula tisuće ljudi diljem svijeta. Svake godine na njoj osmisli tjedne zadatke namijenjene svima koji žele uvesti red u svoj životni prostor. Ova će vam knjiga svojim praktičnim savjetima, jednostavnim zadatcima i promjenama koje ćete uvoditi iz tjedna u tjedan pomoći da organizirate svaku prostoriju, iskoristite prostor kojim raspolažete i svoj dom – i život – dovedete u red.

UMIJEĆE KREATIVNOG RAZMIŠLJANJA, Rod JUDKINS

Rod Judkins s glasovite londonske Likovne akademije Saint Martins proučavao je uspješne kreativne mislioce različitih profesija i iz svih povijesnih razdoblja. Iskorištavajući izvanredan niz referencijskih točki – od dadaističkog manifesta do dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju, od atelijera Andyja Warhola do Einsteinova radnog stola – znanje koje je cijeli život prikupljao Judkins je sažeo u ovoj jezgrovitoj i iznenađujućoj knjizi koja će vas nadahnuti da razmišljate kreativnije i samopouzdanije.

Shvatit ćete zašto biste trebali biti sretni kad vam vlak kasni, upoznat ćete najuspješniji kolegij u povijesti obrazovanja (čiji su svi studenti postali nobelovci), otkrit ćete zašto golotinja pri držanju govora u javnosti može biti smetnja, ali i iznenađujuće uvjerljiva, a naučit ćete i zašto je u dvadeset prvom stoljeću nezakonito biti dobar kao Michelangelo.

 

ALKALNI SOKOVI, Stephan DOMENIG

Nakon uspješnice Alkalna prehrana stigao je novi priručnik Alkalni sokovi & smoothieji dr. Stephana Domeniga, ravnatelja prestižne austrijske klinike Original F. X. Mayr & More Health Center, čiji su savjeti promijenili život mnogim ljudima diljem svijeta.

Knjiga donosi sve što je potrebno kako biste u proljeće ponovno zasjali – 7-dnevnu kuru čišćenja i više od 75 slasnih recepata za svaku prigodu, od zdravih povrtnih smoothieja i ljekovitih čajeva do krepkih sokova i energetskih napitaka.

Prema ayurvedskom pristupu zdravlju svatko bi trebao barem jedanput na tjedan samo piti. Stoga čišćenje organizma sokovima nije novo, nego tisuće godina staro – jedino što je zahvaljujući napretku tehnologije postalo lakše i zanimljivije.

Zdravo se hraniti znači jesti kisele i alkalne namirnice u pravilnom omjeru. U suvremenoj prehrani međutim preteže hrana koja u tijelu stvara kiselinu. Ova knjiga pokazuje kako na jednostavan način očistiti organizam i uspostaviti zdrav odnos između kiseloga i alkalnoga.

HEMATOLOGIJA, Boris LABAR i suradnici 

Novo, prerađeno i dopunjeno izdanje udžbenika.

U knjizi su hematološke bolesti svrstane i obrađene prema promjenama i zahvaćanju pojedinih krvnih loza. Knjiga prvi put izdvaja dijagnostička i terapijska interdisciplinarna područja, od citogenetičke, radiološke i nuklearne dijagnostike do laboratorijske hematologije, imunologije, patologije i citologije. Posebno su naglašene i molekularne dijagnostičke metode. Knjiga donosi i nova poglavlja

o terapiji, koja je zajednička mnogim hematološkim bolestima. To su transfuzijsko liječenje, antikoagulanta terapija, transplantacija krvotvornih matičnih stanica, terapija bakterijskih, gljivičnih i virusnih infekcija. U zasebno su poglavlje izdvojena i hitna stanja u hematologiji.

ORGANSKA KEMIJA, L. G. WADE, ml.

U novom će izdanju Wadeove Organske kemije predavači i studenti uočiti sva obilježja zbog kojih je ova knjiga desetljećima najbolji izbor za dodiplomski studij organske kemije: iznimnu jasnoću i sažetost, naglašene temeljne mehanizme reakcija, mnogobrojne riješene primjere, suvremen pristup raznovrsnim tehnikama i pretvorbama koje u posljednjih deset godina kemičari primjenjuju u praksi te svojstven pristup izlaganju gradiva.