Školska knjiga za vas
ŠKOLSKA KNJIGA PREDSTAVLJA
Radostan povratak u školske klupe
objavljeno: 22. rujna 2017.

…potaknuti razvoj suradničkih oblika učenja te pridonijeti stvaranju ugodnog radnog ozračja na nastavnim satima hrvatskog jezika.

Učenje s pomoću igre

Nastavni listići za ponavljanje gradiva prethodnog razreda poslužit će kao temelj za ponavljanje znanja usvojenog u prethodnom razredu te kao uvod u nastavne sadržaje koji slijede. Nastavne listiće za ponavljanje gradiva prethodnog razreda možete preuzeti OVDJE.

Društvena igra Slikorječje profesorice Irene PEIĆ smišljena je za ponavljanje i usustavljivanje gradiva te razvijanje učeničkih kompetencija i suradničkog oblika učenja. Ta igra ima raznoliku primjenu i može se upotrijebiti kao nastavno sredstvo za sat vježbe, sat usustavljivanja gradiva ili ponavljanja (posebno u vrijeme kad su učenici preopterećeni mnoštvom sadržaja iz ostalih predmeta ili u vrijeme pisanih provjera znanja), a može se uklopiti i u početak nastavnog sata kao poticajna aktivnost za usvajanje sadržaja koji slijede.

Igra se sastoji od 140 kartica s pojmovima vezanim za sva nastavna područja hrvatskog jezika te s uputama za kreativnu primjenu.

Ciljevi su igre:

 • pokazati važnost definiranja/određivanja pojma i sadržaja na jasan način (razlikovanje bitnog od nebitnog, isticanje najvažnijih obilježja, ubrzavanje misaonih procesa…)
 • razvijanje kulture govorenja i slušanja
 • usvajanje zadanih predmetnih sadržaja
 • predstavljanje znanja kao važnog postignuća (ne nužno mjerljivog ocjenom)
 • jačanje motivacije i želje za učenjem i znanjem.

Kutiju sa Slikorječjem dostavit ćemo vam u školu.

Kvizovi za lektiru profesorice Tanje MAJDANDŽIĆ potaknut će učenike na razmišljanje o pročitanom djelu i na primjenu znanja s pomoću raznolikih, pomno smišljenih tipova zadataka. Učenici će se prisjetiti likova, elemenata radnje, a ponegdje i književnoteorijskih pojmova razvijajući logiku te sposobnosti povezivanja i zaključivanja. Kvizovi se nalaze u digitalnim inačicama udžbenika na sljedećim mjestima:

 • Kocka vedrine 5, 1. dio, str. 42 – 43
 • Kocka vedrine 6, 1. dio, str. 44 – 45
 • Kocka vedrine 7, 1. dio, str. 44 – 45
 • Kocka vedrine 8, 1. dio, str. 44 – 45
 • Snaga riječi 5, str. 8
 • Snaga riječi 6, str. 6
 • Snaga riječi 7, str. 8
 • Snaga riječi 8, str. 7.

 Tekst kvizova s rješenjima možete preuzeti OVDJE.

Prezentacije profesorice Maje VUKE prate sadržaje čitanke Kocka vedrine, no mogu poslužiti i ostalim korisnicima. Zanimljive prezentacije u PowerPointu odabranih nastavnih sadržaja mogu se iskoristiti kao temelj za obradu nastavne jedinice ili izvrsno uklopiti kao dio nastavnog sata. Prezentacije za obradu književnih sadržaja, medijske kulture ili lektire preuzmite OVDJE.

Prezentacije za nastavu medijske kulture namijenjene su svim korisnicima i primjenjive su u obradi prvih nastavnih jedinica medijske kulture.

Prezentacije za nastavu medijske kulture preuzmite OVDJE.