Školstvo u medijima
SEDAM ZABAVNIH ZADATAKA
Kako rasplamsati rasprave u učionici
objavljeno: 4. veljače 2020.

ISPALI ODMAH

Svaki učenik odabere listić papira s temom poput „Učenici bi trebali nositi uniforme” ili „Mobiteli bi trebali biti zabranjeni u školi”. Zatim cijeli razred ustaje. Imaju dvije minute da izlože svoje mišljenje kolegi pored sebe koristeći se ciljanim izrazima poput „Donekle se slažem s tobom”, „Potpuno se slažem”, „Mislim sasvim drukčije” i slične izraze koje ste prethodno postavili u skladu s dobnom razinom i svrhom lekcije. Kad prođu dvije minute, učenici odlaze do drugog učenika. Slušajte raspravu, uočite pogreške, ispravite ih na licu mjesta i nadgledajte primjenjuju li ispravke.

PANEL

Odaberite dva učenika koja su posebno zainteresirana za temu ili one za koje znate da imaju čvrst stav o određenoj temi i zamolite ih da zauzmu mjesta pred razredom. Svaki od njih neka izrazi svoje mišljenje o temi dok im ostatak razreda postavlja pitanja i preispituje njihova stajališta izlažući oprečne argumente. Na ovaj način možete stvoriti vrlo zdravu raspravu. Neka učenici pitaju „Možeš li proširiti svoje stajalište u odnosu na…” ili „Možeš li nam pojasniti zašto tvrdiš da…” itd., opet ovisno o razini na kojoj poučavate.

ĐAVOLJI ODVJETNICI

Podijelite razred u tri skupine: Slažem se, Ne slažem se i Đavolji odvjetnici.

Zapišite temu na ploču i dodijelite stajalište prvoj i drugoj skupini (za ovu raspravu osobna mišljenja trebaju ostaviti po strani). Treća su skupina đavolji odvjetnici, što znači da je njihov zadatak provocirati raspravu, izvući iz svojih kolega oprečna stajališta i osigurati nastavak rasprave. Svakom govorniku grupe dodijelite dvije minute za izlaganjes, zatim prijeđite na drugog člana skupine kako bi svaki učenik imao priliku sudjelovati u raspravi.

SPREMNIK MIŠLJENJA

Pripremite pet tema za raspravu. Napišite prvu temu na ploču, na primjer „Domaća bi zadaća trebala biti zabranjena”. Učenici podijeljeni u parove imaju deset minuta da pismeno izlože svoje stajalište. Nadgledajte ih dok pišu, ohrabrite ih da samostalno potraže moguće pogreške i isprave ih. Svaki par predaje list papira s obrazloženim mišljenjem paru sa svoje desne strane koji će dati odgovor na njihove argumente ponovno u pismenom obliku. Sad bi trebali biti spremni za raspravu. Proglasite raspravu otvorenom i poslušajte njihove argumente.

TAJNOVITA STAKLENKA

Stavite praznu staklenku na svoj stol. Podijelite svakom učeniku po jedan ljepljivi papirić. Poželjno je da budu iste boje zbog anonimnosti. Napišite temu na ploču, na primjer „Videoigre imaju negativan utjecaj na ponašanje tinejdžera.” Dajte učenicima nekoliko minuta da napišu svoj stav na papirić, saviju ga i ubace u staklenku. Protresite staklenku i zamolite jednog učenika da izvuče papirić i pročita njegov sadržaj. Taj učenik zatim imenuje drugog učenika koji će dati odgovor na pročitano stajalište. Ovo obično potiče snažnu raspravu i učenici su hrabriji u odgovoru na anonimno mišljenje nego na mišljenje poznatoga kolege ili prijatelja iz razreda.

BOKSAČKI RING

Odaberite dva učenika. Zamolite ih da se smjeste na sredini učionice okrenuti jedan prema drugome. Postavite temu rasprave poput „Društvene mreže uništavaju ljudsku interakciju”. Svaki učenik ima minutu da izloži svoj stav. Nakon što su rekli svoje mišljenje, ostatak razreda ustaje i smješta se iza osobe s čijim se stajalištem slažu. Učenici imaju pravo govoriti jedan po jedan. Promijenite temu i rotirajte učenike onoliko koliko smatrate da je potrebno kako biste uključili sve učenike u raspravu.

PRONAĐI SVOJ KUTAK

Zalijepite plakat u svaki kut učionice (Potpuno se slažem, Slažem se, Ne slažem se, Nimalo se ne slažem). Zatim postavite temu rasprave, na primjer „Zadirkivanje u školi trebalo bi biti kazneno djelo”. Dajte učenicima 10 sekundi da se premjeste u kut učionice s plakatom koji odražava njihovo mišljenje. Sad možete odabrati po dva učenika iz grupe koja se slaže s postavljenom tvrdnjom i dva učenika koja se ne slažu u jednu skupinu i na taj način održati raspravu o odabranoj temi. Nakon što su učenici uspješno formulirali svoj stav u manjoj skupini, imat će više samopouzdanja govoriti pred cijelim razredom te možete proglasiti otvorenu raspravu s cijelim razredom.

………………

NAPOMENA

  • IRSKA: Elt Connect – platforma za učitelje engleskog jezika koja nudi besplatne materijale.
  • elt-connect.com