Učitelji stvaraju
LIKOVNI MI VOLIMO [65.]
Akromatske boje, moj zavičaj
objavljeno: 7. veljače 2020.

Okruženi tako zorno brežuljcima promatrali smo kako su smještene kuće i naselja te koje vrste drveća prevladavaju.

Ponovili smo o akromatskim tonovima. Nazivamo ih još i nešarenim bojama.

Ponovili smo što je kontrast (naglašena različitost, suprotnost). Naveli smo neke kontraste (veliko – malo, brzo – sporo, toplo – hladno), ponovili što je monotonija (kad je nešto isto) i povezali s novim pojmom harmonija – stoji na pola puta između kontrasta i monotonije; djeluje staloženo, mirno, opušteno.

Objasnila sam da u tamnim tonovima ima mnogo crne, a u svijetlim bijele. Ton je promjena svjetline u boji. Svaka se boja može potamniti dodatkom crne boje i isto tako posvijetliti dodatkom bijele boje. Tako nastaju svjetliji, odnosno tamniji tonovi neke boje, u našem slučaju sive.

1. Cjelina: boja

2. Nastavna tema: harmonija akromatskih tonova

3. Likovno područje: slikanje

4. Likovni problemi (ključni pojmovi): harmonija, akromatski ton

5. Motiv: a) vizualni: moj zavičaj

6. Likovno-tehnička sredstva i likovne tehnike: tempera

OBRAZOVNI ZADATCI:

a) stjecanje znanja: promatrati, uspoređivati i izražavati kontraste svijetlih i tamnih tonova boje; usavršiti rad temperama

b) stjecanje sposobnosti: opažati kontraste svijetlih i tamnih boja u svojoj okolici i na umjetničkim djelima, razvijati fluentnost u odabiru svijetlih i tamnih tonova boje te u odabiru oblika

ODGOJNI ZADATCI: razvijanje pozitivnog stava prema grupnom radu, razvijanje estetičkih i radnih sposobnosti

2. Doživljaj i kritički stav

OŠ LK B.3.1.

Učenik povezuje likovno i vizualno umjetničko djelo s osobnim doživljajem, likovnim jezikom i tematskim sadržajem djela.

Učenik opisuje osobni doživljaj djela i povezuje ga s vlastitim osjećajima, iskustvom i mislima.

Učenik opisuje:

  • materijale i postupke
  • likovne elemente i kompozicijska načela
  • tematski sadržaj djela (motiv, teme, asocijacije).