Učitelji stvaraju
LIKOVNI MI VOLIMO [55]
Jesenska kiša
objavljeno: 22. studenoga 2019.

Na početku sata učenici su istraživali kako bi mogli tehniku flomastera razliti. Zanimljivi su bili zaključci i suočavanje s činjenicom da se neki flomasteri uopće ne razlijevaju. Sa saznanjima koja su pronašli i eksperimentalno otkrili počeli smo izradu jesenskog prikaza drveta koji skriva posljednje lišće na svojim granama.

Kad su bili zadovoljni svojim radom (vlastito vrednovanje), uzeli su meki kist i jednoličnim potezima od vrha papira prema dnu (kako kiša i pada) razlili flomaster. Čarolija se događala pred njihovim očima. Višak vode su ocijedili tako što su podignuli vrh papira i pustili da se slijeva kao kiša na klupu. Nakon što se rad osušio, izradili su neke od detalja obrisnom crtom, ističući pojedinosti koje su željeli da budu posebno uočljivi.

LIKOVNI JEZIK:

Kadar

Detalji

Crtanje i tehnika razlivenog flomastera

ISHOD:

OŠ LK B.3.1.

Učenik povezuje likovno i vizualno umjetničko djelo s osobnim doživljajem, likovnim jezikom i tematskim sadržajem djela.

OŠ LK B.3.2.

Učenik uspoređuje svoj likovni ili vizualni rad i radove drugih učenika te opisuje vlastiti doživljaj stvaranja.

ikt C.2.4.

Učenik uz učiteljevu pomoć odgovorno upravlja prikupljenim informacijama.

osr A.2.3.

Razvija osobne potencijale

LIKOVNO-TEHNIČKO SREDSTVO:

flomasteri u boji i kist (voda)

Nakon uspješno završenog sata, učenici su imali potrebu svaki rad kritički procijeniti. Isticali su da radovi gledani u mnoštvu pokazuju ostvaren zadatak sata, a to je jesenska kiša u krošnjama. Za svaki pojedinačni rad uočavali su detalje koje bi sad prikazali drukčije, nedovoljnu razgranatost drveta, jednak oblik grana, nedovoljno lišća po tlu itd. Najveća se ocjena u njihovu vršnjačkom vrednovanju odnosila na samu novu tehniku koju dosad nisu istražili te im je bila zanimljivost koju žele još nekoliko puta iskušati u stvaranju likovnih radova.

………………………….