Učitelji stvaraju
LIKOVNI MI VOLIMO [33.]
Simbol našega kraja – crkva
objavljeno: 19. travnja 2019.

Za njih je to bio poseban doživljaj, jer kao da su je prvi put vidjeli, matematički su brojili dijelove, podizali prst da što bolje ulove perspektivu ili da smanje dijelove crkve ovisno o kutu gledanja. Istraživali su ovisno o položaju olovke (nagibu) kako prikazati detalje na fasadi i sjene koje su uočili. Pustila sam ih da samostalno istražuju što i kako mogu olovkom prikazati pa je u nekim radovima prisutno sjenčanje, a u nekima i dubinski prikaz perspektive.

1. Cjelina:

TOČKA I CRTA

2. Nastavna tema:

Crtačka tekstura

3. Likovno područje:

Oblikovanje na plohi – crtanje

4. Likovni problemi (ključni pojmovi):

crtačka tekstura, kadar, građevina

5. Motiv:

a)  vizualni: crkva         

b)  nevizualni:        

c)  likovni i kompozicijski elementi kao motiv i poticaj:

6. Likovno-tehnička sredstva i likovne tehnike:

bijeli glatki papir, olovka.

OBRAZOVNI ZADATCI:

a) stjecanje znanja: uočiti, prepoznati i izražavati crtačke teksture, usvojiti pojam kadra, nacrtati promatranjem crkvu pokušavajući je smjestiti u prostor papira

b) stjecanje sposobnosti: opažati dijelove i elemente od koji se sastoji vanjski izgled crkve, opažanja usmjeriti i na umjetnička djela koja imaju isti motiv, razvijati maštu i originalnost, razvijati sposobnost izražavanja tekstura, razvijati divergentno mišljenje.

ODGOJNI ZADATCI:

oblikovati stajališta, razvijati estetičke i radne sposobnosti, poticati pozitivan odnos prema radu, poticati razvoj senzibiliteta prema tradiciji i kulturnom nasljeđu zavičaja.