Učitelji stvaraju
ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE
Škola u prirodi iz učiteljske perspektive
objavljeno: 12. travnja 2022.

Škola u prirodi je oblik višednevne nastave koja se odvija izvan mjesta stanovanja učenika koji ju pohađaju. U pravilu organizira se za 3. i 4. razrede osnovne škole prema Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (MZO, 2021.)

U ovom je opisu iznimno važan upravo pojam višednevne NASTAVE. Naime, nerijetko se može čuti rečenica kako je Škola u prirodi oblik praznika za učenike koji tada ništa ne trebaju raditi osim zabavljati se i igrati se, a učiteljice su tu isključivo kao čuvalice koje paze na sigurnost učenika.

Naravno, tome nije tako, odnosno Škola u prirodi je potpuno nešto suprotno. Vjerujem da će sada neki odustati od daljnjeg čitanja članka misleći kako ovom rečenicom želim reći da treba učenike nadzirati cijelo vrijeme i obasipati velikom količinom zadataka. Međutim, tome nije tako.

Piše:  Angelina Jakopin Vuk, mag. prim. educ., učiteljica razredne nastave  ■  OŠ Središće

Kao učiteljica razredne nastave želim opisati kako doista izgleda Škola u prirodi u kojoj učenici uživaju usvajajući različite predviđene ishode. Kako bi bilo čitljivije, korake u ostvarivanju ovakvog oblika nastave zapisat ću u koracima za koje vjerujem da ih svi prosvjetni djelatnici jako dobro znaju (jer ponavljanje je majka znanja).

KORACI U PROVEDBI ŠKOLE U PRIRODI

1.] ORGANIZACIJA NASTAVE s obzirom na broj dana u kojima će učenici boraviti u određenom mjestu. Potrebno je nekoliko tjedana prije izraditi kratak tjedni plan u kojem se navode sve aktivnosti koje će učitelj/ica provesti s učenicima, a vezane su uz nastavne predmete.

To je ujedno i najteži zadatak jer je potrebno izdvojiti najvažnije dijelove nastavnog sadržaja koje učenici trebaju usvojiti. Nužno je voditi računa i o mjestu gdje će se aktivnosti provoditi (raspitati se postoje li prostorije u samom hostelu ili u njegovoj blizini gdje bi učenici mogli biti tijekom provođenja nastave).

Tada se primjerice Likovna kultura može održati na plaži uz more (ukoliko je na tom području organizirana Škola u prirodi), a učenici mogu vizualno i taktilno analizirati motiv (more/valove, kamenčiće, školjke – vizualni motiv ili nevizualni motiv – zvuk valova).

Ono na čemu treba biti naglasak je povezivanje zadataka s mjestima koje su učenici posjetili do dolaska na spomenuto odredište (ukoliko su posjetili određeni muzej, špilju ili grad, moguće je osmisliti matematičke zadatke pomoću kojih će učenici otkriti zanimljivosti o tom lokalitetu – broj stanovnika, koliko mjesto dugo postoji itd.)

2.] ORGANIZACIJA SLOBODNOG VREMENA  – omogućiti učenicima period u kojem će se međusobno družiti u samom hostelu ili izvan njega. To je najbolji način poticanja socijalizacije među njima.

3.] PROVOĐENJE NASTAVE pazeći na količinu zadataka i prostor gdje se ona odvija. Koristiti se što više materijalima koje učenici mogu pronaći oko sebe u prirodi kao poticaj za osmišljavanjem aktivnosti.

4.] EVALUACIJA PROVEDENOG OBLIKA NASTAVE – važno je provesti anketu ili razgovor s učenicima o njihovu zadovoljstvu provedenim oblikom nastave. Anketa omogućuje učenicima da anonimno kažu svoje mišljenje bez straha da će zbog toga biti prozvani, a učiteljima je odlična povratna informacija o uspješnosti provedene nastave.

Za bilježenje aktivnosti i zadataka, koje su učenici ostvarili, potrebno je imati bilježnicu koju učenici nose sa sobom ili prethodno pripravljenu vježbenicu u kojoj će rješavati postavljeno. Ono što je iznimno važno je da učenici zajednički s učiteljicom rješavaju zadatke kao što bi to činili i u školi, s dozvolom da odaberu položaj pisanja. Sve je zadatke potrebno provjeriti kako bi učenici dobili povratnu informaciju o točnosti odrađenog posla. Tako učenici shvaćaju ozbiljnost i svrhu Škole u prirodi. Na roditeljskom se sastanku, također, prezentiraju konkretni primjeri rada u prirodi.

Pohvalno je što doista većina kolega i kolegica upravo ovako provodi Školu u prirodi te će im ovo biti doista samo ponavljanje.  Naposljetku, ovo je pogled na Školu u prirodi samo jedne učiteljice razredne nastave koja ju je imala priliku provoditi zajedno s kolegicama. Ovo je samo prijedlog, podsjetnik i putokaz kako se ostvaruju predviđeni ishodi na učenicima zanimljiv i primjeren način.