Učitelji stvaraju
■ OŠ NOVSKA ■ ZADATCI RIJEČIMA U 1. RAZREDU [1. DIO]
Zagolicajmo maštu, potaknimo kreativnost
objavljeno: 17. travnja 2021.

Učenici u 1. razredu trebaju postati svjesni da su, upoznavši svih deset znamenki i naučivši čitati i pisati sva slova, osvojili ključ koji  im otvara vrata novih spoznaja. Postaju im dostupni svi brojevi ovog svijeta, sve riječi, pjesme, bajke, priče, zanimljivosti u enciklopedijama i na internetu.

Važno je potaknuti njihovu znatiželju, istraživački duh, maštu, kreativnost i motivirati ih tako da uče u uvjerenju da uče upravo ono što žele i zato što to žele.

Zadatci riječima često im predstavljaju veliki problem i pravi su kamen spoticanja. Za njihovo uspješno rješavanje nezaobilazna je korelacija s nastavnim predmetom Hrvatski jezik. Učenik treba poznavati slova, znati čitati i pisati, a od njega se očekuje i da razumije upravo pročitan tekst. Prilikom rješavanja zadataka riječima, susreću se s dvama jezicima: matematičkim i materinskim. Kako bi uspješno riješili tekstualni zadatak, trebaju ga „prevesti“ s materinskog na matematički, a zatim opet s matematičkog na materinski te ponuditi pravilno formuliranu izjavnu rečenicu kao odgovor.  

Nakon samostalno pročitanog zadatka moraju prepoznati i izdvojiti što im je poznato, što nepoznato, odabrati računsku radnju kojom će računati, izračunati i ukoliko to zahtijeva tip zadatka, napisati konkretan odgovor na postavljeno pitanje.

Odraslim osobama to ne predstavlja problem, ali sedmogodišnjacima, koji su tek usvojili slova i bore se s čitanjem riječi i rečenica, zadatak riječima može djelovati kao neosvojiva tvrđava. Dovitljivost i umijeće učitelja vodit će ih u uspješno osvajanje te tvrđave pomoću jednostavnih i konkretnih primjera iz njihova okružja.

Ponudit će im mogućnost rješavanja problema iz svakodnevnog života za koji učenici mogu i trebaju ponuditi različita rješenja. Čestim ponavljanjem i mijenjanjem uloga oni će, igrajući se i potpuno neopterećeni, usvojiti pravila za rješavanje zadataka riječima.

Učenici vole mozgalice i izazove, a osobito se vole naći u ulozi učitelja i smišljati zadatke koje će rješavati drugi učenici. Kao motivacija za smišljanje konkretnog zadatka riječima i usvajanje pravila poslužit će nam jednostavne ilustracije.

U ovoj etapi rada, potaknuti ilustracijom, samostalno smišljaju svoju kratku priču i još uvijek ne zapisuju zadatke. Prepoznaju matematički znak i računsku operaciju zbrajanja te određuju pribrojnike kao crvene i zelene jabuke. Svoje zadatke izgovaraju, a ostali učenici određuju što je poznato, što nepoznato, računaju i nude odgovor. Ovisno o broju učenika u razrednom odjelu, možemo organizirati sve oblike rada – od frontalnog do individualnog.

Od učenika se zahtijeva suradnja, tolerancija, prihvaćanje tuđeg mišljenja i ideja, kritičnost i samokritičnost pri čemu razvijaju svoje prezentacijske i govorne vještine. Redovito ih usmjeravamo, pomažemo u izboru riječi, formuliranju rečenica, postavljanju problema i pitanja. Svi učenici usmeno računaju, obrazlažu račun  i nude odgovor.

Slobodno iznose svoje mišljenje o zadatku koji su čuli, analiziraju ga, iznose svoje ideje, obrazlažu što je bilo dobro, što i zašto bi trebalo promijeniti. Kopirajući jedni druge i učeći na tuđim i svojim pogreškama, utvrđuju pravila za rješavanje tekstualnih zadataka. Posebno su ponosni kad smisle zadatak za koji je bilo najmanje prigovora ostalih učenika.

Kada usvoje osnovna pravila postavljanja i rješavanja zadataka riječima, nudimo im i nešto složenije ilustracije gdje do izražaja dolaze njihova mašta i kreativnost.

Svoju vještinu u smišljanju zadataka, ali i u pisanju izjavnih i upitnih rečenica te primjeni naučenih pravila o rješavanju zadataka riječima, pokazuju u igri koju najviše vole, a to je slučajan odabir kartica s ilustracijama prema kojima trebaju napisati svoj zadatak riječima. Uveli smo i dodatna pravila kojih se moraju pridržavati, a to je da u svojim zadatcima ne smiju nikoga vrijeđati ili omalovažavati te da likove ne smiju imenovati imenima učenika u razrednom odjelu.

Kartice su im bile dostupne u fizičkom i digitalnom obliku.

OPIS IGRE Okreni karticu – smisli zadatak

Na stolu je složeno 10 kartica s različitim ilustracijama licem okrenutih prema površini stola.

Učenici pojedinačno prilaze stolu, okreću slučajno odabranu karticu, pamte što je na njoj prikazano i vraćaju je u početni položaj. Kada svi učenici slučajno odaberu svoju ilustraciju, na dan znak počinju pisati zadatak riječima.

Nakon isteka dogovorenog vremena od sedam, a kasnije i pet minuta, učenici, koji su završili zadatke, čitaju svoje uratke ostalim učenicima. Slijedi frontalno rješavanje i analiza njihovih zadataka.

Učenike posebno raduje kad prepoznaju da je još netko iz razreda okrenuo istu ilustraciju, a smislio različit zadatak.

IGRE U DIGITALNOM OBLIKU

Učionica je opremljena interaktivnom pločom, a svim učenicima su dostupni i tableti.

■   FRONTALNI RAD: na interaktivnoj je ploči postavljena digitalna igra, slučajnim odabirom učenika u e-imeniku odabrani učenik otvara prozor ili postavlja zadatak koji u zadanom vremenu rješavaju svi učenici.

■  INDIVIDUALNI RAD: učenici očitavanjem QR koda pristupaju digitalnoj vježbi i slučajnim odabirom moraju otvoriti tri kartice i smisliti tri zadatka riječima.

Primjeri digitalnih vježbi:

1. Wordwall, ZADATCI RIJEČIMA  [Otvaranje okvira – 6 zadataka.]

2. BookWidgets, ZADATCI RIJEČIMA [Nasumičnost]

Piše: Ksenija Lekić, magistra primarnog obrazovanja u zvanju mentora ■  Osnovna škola Novska ■ Majka prekrasne mlade žene koja također radi u području obrazovanja, ali s već punoljetnim mladim ljudima ■   Voli digitalne alate, neobična pomagala i istražuje mogućnosti njihove primjene u nastavi. Svoje učenike uključuje u različite nacionalne i međunarodne projekte. Voli im postavljati izazove i time ih poticati na aktivnost, razvijanje mašte i kreativnosti ■   Kao Genially i BookWidgets ambasadorica u Hrvatskoj, provodi edukacije o uporabi tih, ali i drugih digitalnih alata i aplikacija u nastavi ■