Važni datumi u godini
SVJETSKI DAN IZUMITELJA ■ 9. STUDENOGA ■
Blagdan je izumitelja
objavljeno: 9. studenoga 2018.

Organizatori ovog praznika prate sljedeće ciljeve:

  • stvaranje i jačanje vjere i nade u vlastite izumiteljske ideje i promjene
  • podsjećanje na već davno zaboravljene izumitelje
  • podsjećanje na velike izumitelje koji su poboljšali naš svakodnevni ljudski život
  • poboljšavanje uvjeta i mogućnosti trenutačnih izumitelja i vizionara
  • poziv na zajednički inovativni rad za našu zajedničku ljudsku budućnost.

Po službenoj definiciji izum je novo rješenje tehničkog problema, čija je novost definirana i potvrđena službenim dokumentom [„patentom”] nekog od nacionalnih ili međunarodnih ureda za zaštitu intelektualnog vlasništva. Hijerarhijski, izum spada u industrijsko vlasništvo, kao podvrstu šire kategorije „intelektualnog vlasništva”, koje uz tehnološki usmjereno stvaralaštvo obuhvaća i umjetnička djela i izvedbe. [ Izvor: Wikipedija ]

AKTIVNOSTI:

Obilježavanje ovog dana

  • u 1. i 2. razredu može se provesti kroz INTEGRIRANI DAN.  

U prva dva razreda motivacija može biti animirani film iz serije Profesor Baltazar [Hrvatski jezik – medijska kultura: animirani film], na koji se onda nastavlja Sat razrednika [GOO – Gospodarska dimenzija, međupredmetna tema Poduzetnost i poduzetništvo: Što je izum] pa se zaključuje satom Likovne kulture, u kojem učenici crtaju svoj izum te ga na idućem satu Hrvatskoga jezika i usmeno/pisano pojašnjavaju [jezično izražavanje].

  • u 3. i 4. razredu kroz VIŠEDNEVNI PROJEKT.

U 3. i 4. razredu, uvažavajući načelo zavičajnosti i nastavnoga plana i programa Prirode i društva, učenicima se može dati zadatak da istraže izumitelje svoga kraja [3. r.] i RH [4. r.] te ih predstave svome odjelu [i paralelnim odjelima, a ako se osmisli školski projekt, onda i svim učenicima škole].

Naravno, ako postoje uvjeti, bilo bi dobro realizirati i izvanučioničku nastavu [mi smo posjetili Memorijalni centar Faust Vrančić na otoku Prviću u Prvić Luci / Facebook ]

…………

Piše Melita POLIĆ, učiteljica savjetnik | OŠ Jurja Dalmatinca, Šibenik

Ima 30 godina radnog iskustva; voditeljica Županijskog stručnog vijeća  učitelja razredne nastave Šibensko-kninske županije  od 2006.; autorica županijske slikovnice Korak kroz Šibensko-kninsku županiju | Misli vodilje u radu: život nije podijeljen na predmete [integrirana nastava]; cijeli je svijet učionica [cjeloživotno formalno i neformalno učenje] te prvenstveno odgajati, a onda i obrazovati.