Zanimljivosti
OŠ V. NAZORA, NOVA BUKOVICA
Brže, više, jače
objavljeno: 6. siječnja 2022.

Predškolska skupina OŠ Vladimira Nazora, Nova Bukovica, sudjeluje u eTwinning projektu Brže, više, jače (Faster, more, stronger). Svrha projekta jest u učenika poticati zanimanje za aktivno bavljenje sportom i razvijanje pravilnog odnosa prema zdravlju pojedinca i zajednice.

Autorice su učiteljice Patricija Hercog iz OŠ Hinka Juhna, Podgorač, i Ivana Žagar iz OŠ Svetog Mateja, Viškovo. Projekt se realizira u suradnji s drugim partnerskim školama Republike Hrvatske i drugih država.

CILJEVI PROJEKTA, koji traje od rujna 2021. do lipnja 2022., jesu:

proširiti znanja djece o važnosti bavljenja sportom ili bilo kojim drugim oblikom tjelesne aktivnosti
utjecati na tjelesni razvoj, razvoj osobina i vještina u djece
utjecati na psihološku dobrobit djece i
proširiti znanje djece o tome da vježbanjem čuvaju i unaprjeđuju svoje zdravlje.

OČEKIVANI REZULTATI projekta jesu:
■ razvijanje pravilnog odnosa prema zdravlju ■  stvaranje navike vježbanja ■ uočavanje promjena koje se događaju u organizmu tijekom tjelesne aktivnosti ■ samostalno učenje ■ suradničko učenje i timski rad ■ razvijanje kompetencija uporabe IKT-a u učenju i ■ samoprocjena o skupnom radu.

Slijedi popis realiziranih aktivnosti prvoga obrazovnog razdoblja, kojima se utječe na tjelesni razvoj i psihološku dobrobit djece.

1. Opće pripremne vježbe

Predškolci s odgajateljicom Sanelom Tot na početku svakog susreta rade vježbe razgibavanja i istezanja. Često vježbaju s pomoću videozapisa poznatih sportaša i digitalnih animiranih vježba.

2. Štafetne igre

Djeca redovito upoznaju pravila štafetnih igara i rado ih igraju podijeljeni u skupine.  

3. Poligoni prepreka

Upotrebljavajući različite rekvizite, osmišljavaju poligone prepreka koje vješto uspijevaju svladati.

4. Igre na otvorenome

Kad vremenske okolnosti dopuštaju, igre se provode na svježem zraku u školskom parku.

5. Igre u zatvorenome

Ravnotežu, koordinaciju, fleksibilnost i preciznost učenici razvijaju i igrama u učionici.


Provedene aktivnosti objavljuju na platformi TwinSpacea, internetskoj i Facebook stranici škole te Facebook grupi projekta.

■  Piše: Sanela Tot, mag. prim. educ., odgajateljica u predškolskom programu OŠ Vladimira Nazora, Nova Bukovica ■