Zanimljivosti
OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA, ZELINA
Kad se čita naglas, škola živne
objavljeno: 14. svibnja 2019.

… u sklopu Mjeseca hrvatske knjige 2014. Tada su na inicijativu školske knjižničarke Maje HUNJADI BARIŠIĆ gotovo svi zaposleni učitelji bili uključeni u čitanje ljubavne lirike naglas, jer je u tadašnja tema Mjeseca hrvatske knjige bila – ljubav.

Svi su željeli sudjelovati, a sve radi poticanja čitanja, posebno poezije. Štoviše, učitelji su pjesme birali sami, a i knjižničarka Maja im je pripremila tekstove. Čitale su se i slušale pjesme Baloga, Femenića, Paljetka, Cesarića, Tadijanovića, Kaštelana, Biblijska Pjesma nad pjesmama, Hessea, Shakespeare… ali i pjesme Zelinčanke i bivše učenice škole Ane Tuković.

– Učenici su bili oduševljeni, čak su tražili da im se češće čita, a primijetila sam da su dolazili tražiti neke autore i zbirke iz kojih se čitalo – kaže Maja HUNJADI BARIŠIĆ. Akcija je imala učinka. Ravnateljica Gordana ČOSIĆ je čitala jednom razredu na satu tjelesne i zdravstvene kulture, uz sve, ona je ideju i cijelu provedenu akciju zdušno podržala. Kolegice iz stranih jezika potrudile su se pa su čitale na stranom jeziku i prevodile, njemački Hessea, a engleski Shakespeareove sonete. Baš je lijepo podsjetiti se kako je škola živnula tih dana.