Zanimljivosti
ZNAKOVI AUTIZMA
Naučite čitati potrebe djeteta i njima prilagodite njihov okoliš
objavljeno: 22. travnja 2015.

Autistični i slični poremećaji svrstani su u skupinu pervazivnih razvojnih poremećaja ili poremećaja autističnog spektra. Taj pojam, osamdesetih godina prošlog stoljeća, uvela je engleska psihijatrica Lorna Wing, i sama majka autistične djevojčice.

Poremećaji autističnog spektra su velika i etiološki raznolika skupina poremećaja rane dječje dobi nepoznate etiologije, a uključuju organske čimbenike, posebice genetske, biokemijske, imunološke i traumatološke. Glavni je predstavnik te skupine poremećaja autistični poremećaj.

Autistična djeca često se ne odazivaju na svoje ime i ponekad izbjegavaju očni kontakt s drugim ljudima.

Takva djeca imaju poteškoća s interpretiranjem onoga što drugi misle ili osjećaju zato što ne razumiju društvene znakove, poput tona glasa ili izraza lica, te općenito ne traže na licima drugih ljudi naznake prikladnog ponašanja. Autističnoj djeci nedostaje empatije.

DSM-IV (Dijagnostički i statistički priručnik za mentalne poremećaje) navodi tri skupine simptoma:

  • poremećaji socijalnih interakcija
  • poremećaji verbalne i neverbalne komunikacije
  • ograničene aktivnosti i interesi te različite motoričke smetnje i stereotipije.

Javljanje prvih simptoma ograničeno je na prve tri godine života.

Kod djece s autizmom, katkad, već u dojenačkoj dobi mogu se primijetiti prvi znakovi poremećaja: rani poremećaj prehrane (odbijanje dojke ili bočice, prihvaćanje samo određene hrane), poremećaj sna, plačljivost, autoagresija, pretjerana mirnoća ili nemir, odsutnost anticipirajućeg držanja djeteta i postularna adaptacija (mišićna atonija ili rigiditet), smanjen interes za igračke, pretjerana anksioznost, nezainteresiranost za zbivanja u okolini. Kod neke djece nedostaje emocionalna povezanosti s roditeljima. Nedostatak pogleda u oči mnogi autori navode kao jedan od bitnih simptoma autizma.

Djeca s autizmom suočavaju se s velikim problemima pri pokušaju interakcije s neautističnim vršnjacima.

Sve više autistične djece educirano je u posebnim ustanovama, ali ipak moraju posebno naučiti vještine igranja, a okoliš u kojem će se autistično dijete igrati mora biti posebno pripremljen da bi podržavao efektivnu društvenu interakciju.

Djeca s autizmom često se neobično ponašaju. Njihove su aktivnosti ograničene, pa se mogu jako uznemiriti dođe li do neke promjene u njihovom okolišu ili dnevnoj rutini.        Na primjer, neka djeca mogu imati izljeve ljutnje ako je komad namještaja u njihovoj sobi pomaknut ili ih se smjesti na drugo mjesto za stolom tijekom ručka.

Autistična djeca često su povučena i tiha, a obično imaju velikih poteškoća pri izražavanju, zbog čega to rijetko i pokušavaju. Dugo se vjerovalo da je autizam oblik mentalne zaostalosti, ali to nije istina.

Autistična djeca često su ekstremno bistra. Postoje razni tretmani koji takvoj djeci pomažu da se izraze i ohrabruju ih da iziđu iz izolacije.

I kod djece i kod odraslih znakovi i simptomi poremećaja autističnog spektra uključuju probleme s društvenim vještinama, govorom i jezikom, te ograničene aktivnosti i interese. Ipak, postoje velike razlike kad je riječ o težini simptoma, njihovoj kombinaciji ili obrascima ponašanja.

Autistična djeca najviše koristi imaju od programiranja koje uvodi nove materijale toliko brzo koliko djetetovo strpljenje i raspon pozornosti dopuštaju. Slike se mogu koristiti da bi se djeci vizualno pokazala neka radnja ili objašnjenje neke riječi.

Roditelji djece s autizmom zaslužuju sve potrebne informacije da bi pažljivo razmislili o mogućim tretmanima te donijeli informiranu odluku o svome djetetu.

Većina djece s autizmom preplavljena je s previše senzornih stimulacija, ili je frustrirana zato što žudi za senzornom stimulacijom.

Naučite čitati potrebe svoga djeteta i njima prilagodite njihov okoliš. Na primjer, ako vaše dijete vrišti i stavlja ruke na uši, neka oko njega bude tiho.

Posljednjih dvadesetak godina, unatoč velikim etiološkim dvojbama, postignut je velik napredak u dijagnostici, terapiji i rehabilitaciji na ovom području dječje psihijatrije.

Izvor:

http://www.edarticle.com/articles/15547/signs-of-autism.php

http://www.cybermed.hr/clanci/poremecaji_autisticnog_spektra