Zanimljivosti
UZ DAN ZAŠTITE PRIRODE I MEĐUNARODNOG DANA BIORAZNOLIKOSTI
Osnovci učili o životu morske trave
objavljeno: 23. svibnja 2016.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i Javna ustanova Rezervat Lokrum organizirali su dvodnevnu edukacijsku radionicu pod nazivom Tajni život morske trave na otoku Lokrumu.

Učenicima trećih razreda OŠ Lapad  i OŠ Marin Getaldić  u prvom dijelu radionice predstavljena je izložba NEKA PLAVO OSTANE PLAVO u svrhu upoznavanja s pojmovima bioraznolikost i zaštita podmorja.

U drugom dijelu radionice učenici su imali priliku izračunati starost pojedinih primjeraka morske trave (voga) prikupljene na otoku Lokrumu mjerenjem dužine rizoma te ispunjavali crtanku Tajni život morske trave.

Te su radionice osmišljene i financirane u okviru projekta Kartiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru – 4M projekt.

Nositelji projekta su Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce i udruga Green Home, a partneri su Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko – neretvanske županije i Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore. U okviru projekta izrađeni su edukativni materijali – crtanke i bojanke, te izložba Neka plavo ostane plavo. [ IZ DRUGIH IZVORA | dubrovnikportal.com ]