Zanimljivosti
Sedam puta devet
objavljeno: 4. studenoga 2013.

Ernst Eduard Kummer, njemački matematičar iz 19. stoljeća, bio je sjajan u algebri, ali užasan u aritmetici.

Jednom je prilikom objašnjavajući nešto studentima trebao pomnožiti brojeve 7 i 9.

– Sedam puta devet, hmmm. Sedam puta devet je… – 61 – dobaci neki student zafrkavajući ga. Kummer zapiše 61 na ploču.

– Ma nije 61 – dobaci drugi zafrkant – nego 69.

Kummer se ljutito okrene prema studentima i reče: – Pa dajte, gospodo, dogovorite se. Je li 61 ili 69? Nikako ne može biti i jedno i drugo.

Paul Erdös ispričao je kako je Kummer napokon sam izračunao koliko je 7 puta 9. Mrmljao je sebi u bradu: „Hmmm umnožak ne može biti 61 jer 61 je prim broj, ne može biti ni 65 jer je 65 višekratnik od 5, 67 je također prim broj, 69 je previše… preostaje onda, dakle, samo 63.”