Zanimljivosti
PRIMJER DOBRE PRAKSE
Stručno usavršavanje iz inkluzivne pedagogije učiteljica u inozemstvu
objavljeno: 8. rujna 2016.

Dio je to prve planirane mobilnosti Erasmus+ KA1 projekta – Mobilnost osoblja u svrhu poučavanja i osposobljavanja. Agencija za mobilnost i programe EU-a Osnovnoj školi Pujanki odobrila je sredstva od 7428 eura za ukupno 4 mobilnosti učiteljica iz područja inkluzivne pedagogije i ICT-a, što su navele kao dio europskog razvojnog plana svoje škole. CILJEVI PROJEKTA su usvojiti kompetencije za određivanje individualnih potreba učenika u učenju, odgovarajućih metoda praćenja i vrednovanja, usavršiti razne tehnike poučavanja u skladu s različitim individualnim potrebama, razvijati plan za prevenciju ranog napuštanja školovanja, razvijati zanimljivije pristupe koji će omogućiti lakše usvajanje nastavnih sadržaja, poboljšati suradnju s roditeljima te izraditi nastavne sadržaje za učenje putem ICT-a.

Prvi dio mobilnosti je seminar iz inkluzivne pedagogije u Grčkoj, koji je učiteljicama dao mnoga praktična znanja iz tog područja. Na seminaru su bili učitelji iz Turske, Litve, Španjolske, Italije i Hrvatske – ukupno 22 polaznika. Edukaciju je vodila psihologinja Betty AGGELETAKI.

Radionica-izrade-IOP

  •  Prvi dan je polaznike upoznala s pojmom inkluzija i njegovim povijesnim razvojem, tipovima poteškoća u učenju, načinima identifikacije učenika s poteškoćama pomoću raznih testova te izrade individualiziranih programa usmjerenih na svakog učenika.

Radionica-Problems-at-school

  • Drugi dan su polaznici dobili širi uvid u karakteristike učenika s poteškoćama u učenju te izazovima za učitelje, metodama koje učiteljima mogu pomoći u poučavanju takve djece, te prednostima i nedostatcima svake navedene metode. Polaznicima je predočeno i koje strategije mogu iskoristiti pri poučavanju djece s intelektualnim poteškoćama.
  • Treći dan je bio obogaćen interaktivnim radionicama koje su polaznicima omogućile da shvate značenje učinkovitog poučavanja i strategija koje se mogu koristiti kako bi se poboljšalo učenje učenika s poteškoćama.
  • Pretposljednjeg dana edukacije polaznici su naučili kako ostvariti dobru suradnju s drugim odgojno-obrazovnim djelatnicima radi što kvalitetnije pomoći učenicima s poteškoćama. Osim teorijskog dijela, polaznici su bili na radionici, gdje su im bile podijeljene uloge, što im je omogućilo da iz prve ruke uvide kako samo kvalitetna suradnja stručne službe, učitelja, roditelja i ravnatelja može pomoći djetetu s poteškoćama da ostvari svoj vrhunac.
  • Posljednji dan polaznicima su prezentirane metode fokusiranja na rješenje problema te metode praćenja učenika s poteškoćama. Za kraj je psihologinja podijelila s polaznicima još metoda za poučavanje učenika s poteškoćama u učenju, kao što su K-W-L (know-wonder-learn) metoda, flipped classroom (obrnuta učionica), SWOT analiza, izrada umnih mapa… Na kraju su bile reflekcija i evaluacija petodnevnog seminara, te su podijeljeni certifikati i Europass mobilnosti.

To usavršavanje ima brojne pozitivne učinke na učiteljice Marijanu Šundov i Mariju Čariju-Agoli. Okružene mnogim stručnjacima i kolegama učiteljima na seminaru, stekle su širi uvid u problematiku i njezino rješavanje. Učenje u novom okruženju s ostalim kolegama iz raznih europskih zemalja nije samo zadovoljilo njihove profesionalne interese i potrebe, nego je ojačalo i njihove društvene i kulturološke interaktivnosti. Razmjena informacija među učiteljima iz raznih europskih zemalja osnažila ih je u smislu konkretne primjene novih metodičkih znanja i pristupa iz inkluzivne pedagogije.

Tim usavršavanjem ostvaren je prvi dio projekta, a preostale su još dvije mobilnosti učiteljica Osnovne škole Pujanki.

Učiteljice Marjana Šundov i Marija Čarija Agoli nastavit će s diseminacijskim aktivnostima u svojoj školi, kao i izvan nje, na stručnim aktivima, kako bi prenijele sva stečena znanja sa seminara što većem broju učitelja.

Već su izradile projektnu stranicuhttp://pujankeerasmus.weebly.com, a planiraju i izraditi Twinspace projekta na e-Twinning portalu, što im je također jedan od projektnih zadataka. To usavršavanje omogućuje da Osnovna škola Pujanki postane modernija, dinamičnija te prepoznata kao ustanova koja strateški planira stručni razvoj djelatnika na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

 

 Marijana Šundov i Marija Čarija-Agoli