Zanimljivosti
VUKOVAR
Znanje je ‘cool’
objavljeno: 10. studenoga 2015.

Svrha projekta je pomoć i podrška djeci u učenju, a u potpunosti je financiran iz sredstava Proračuna Grada Vukovara u iznosu od 20000 kn.

Riječ je o projektu koji se provodi za motivirane učenike od petog do osmog razreda OŠ s područja Grada Vukovara.

Cjelokupan Projekt je usmjeren na unapređenje vještina učenja djece, popravljanje školskog uspjeha, prevenciju napuštanja školovanja u situacijama kada su djeca neuspješna u školi, povećavanje broja djece s dobrim , vrlo dobrim i odličnim uspjehom i time ujedno omogućavanje boljeg upisa i predznanje potrebno za srednjoškolsko obrazovanje te u konačnici i na jačanje samopouzdanja i osobnosti učenika kao i motivacije za učenjem.  Na ovaj način, za 80 učenika OŠ-a D. Tadijanovića, N. Andrića, A. Bauera, S. Glavaševića, B. Zadre i OŠ Mitnica osigurat će se kontinirana pomoć i podrška u učenju sve do kraja ove školske godine, točnije sve do svibnja 2016. godine.

„Ovo je samo još jedan u nizu projekata kojima Grad Vukovar pomaže djeci i učenicima. Iz Proračuna Grada Vukovara s 550.000 kn za 2015. godinu, odnosno 750. 000 kn za 2016. godinu financiramo 40 asistenata u nastavi. Sa 60.000 kn u 2015. i 100.000 kn osiguranih za 2016. godinu sufinanciramo program predškole koji ove godine ima 65 polaznika. Također, kroz program socijalnih mjera financiramo prehranu za 154 učenika sedam vukovarskih osnovnih škola te trenutno stipendiramo 255 studenata sa 2,300.000 kn iz Proračuna Grada Vukovara. Osim toga, s 3,150.000 kn proračunskih sredstava osiguravamo besplatan prijevoz za sve srednjoškolce na području Grada Vukovara te sufinanciramo međugradski prijevoz učenika i studenata. Na prijedlog Gradskog vijeća Grada Vukovara, a zbog velike potrebe, izdvojili smo sredstva za logopeda koji će pružati pomoć i podršku vrtićkoj djeci grada Vukovara,” rekao je gradonačelnik Penava. [IZ DRUGIH MEDIJA | vukovar.hr ]