Aktualno
PET NAJVAŽNIJIH VJEŠTINA
I učitelji uče od svojih učenika
objavljeno: 22. lipnja 2022.

Iako je česta tema u prosvjetnim krugovima kako poučiti učenike određenom nastavnom sadržaju na zanimljiv i kreativan način, manje se pažnje posvećuje jednako važnoj temi – što učenici mogu poučiti svoje učitelje/učiteljice.

Svi učitelji i učiteljice stječu temeljna znanja o poučavanju nastavnih predmeta (metodika) te o različitim nastavnim sredstvima i pomagalima, ali ta znanja nisu dovoljna za kvalitetan rad u razredu. Sva ostala znanja i vještine potrebne za uspješan rad u školi, usvajaju se u učionici.

Piše: Angelina JAKOPIN VUK, mag. prim. educ., učiteljica razredne nastave  ■  OŠ Središće

Ovo su moji primjeri pet najvažnijih vještina koje sam usvojila (ili još uvijek usvajam usavršavam) u svojoj učionici produženog boravka:

Strpljenje

Jedna je od najvažnijih i ponekad najteže usvojivih vještina upravo strpljenje. Osobno je još uvijek usavršavam svakim novim radnim danom, svakom novom aktivnošću. Na početku svog rada u učionici, planirajući svoje aktivnosti u produženom boravku, često sam predvidjela manje vremena za pojedine aktivnosti nego što je doista bilo potrebno u razredu.

Nerijetko se događalo da sam neke zadatke i pojmove trebala nekoliko puta pojasniti jer su učenicima bili nejasni, nerazumljivi…i to je oduzimalo podosta vremena, ali nije mi žao ni sekunde jer nas je sve u razredu upravo strpljenje tijekom objašnjavanja i rješavanja postavljenih zadataka dovelo do željenog cilja.

Upornost

Ruku pod ruku uz strpljenje sljedeća je iznimno važna vještina upornost. Bez upornosti nemoguće je očekivati da će učenik savladati bilo koji nastavni sadržaj ili zadatak. Upornost ne smije biti samo prisutna u zadatcima koji potiču razvoj matematičko-logičke, verbalne ili spacijalne inteligencije, već i u aktivnostima koje potiču razvoj emocionalne inteligencije kod učenika (Gardnerov model višestrukih inteligencija).

Te aktivnosti mogu biti oblikovane poput radionica prijateljstva, razgovora ili svakodnevne – poput pomaganja ostalim učenicima u razredu, koji teže usvajaju poneki nastavni sadržaj, uključivanje učenika koji su odbačeni u zajedničke igre tijekom slobodnog vremena u boravku, pristojnost za stolom prilikom obroka itd.

Kreativnost

Kreativnost je neophodna vještina za održavanje učeničke koncentracije i motivacije za učenjem. S obzirom na to da učenici cijeli dan provode u školi, nužno je učestalo tražiti i osmišljavati nove ideje za prezentaciju pojedinog sadržaja, zadavanje zadatka, načine provjeravanja uspješnosti riješenih zadataka itd.

Ponekad učenici traže da se određena aktivnost ponovi (igra, kviz). To im svakako treba omogućiti, ali nikako ne dopustiti da se iste aktivnosti ponavljaju unedogled jer se time stvara zamor kod učenika i odbijanje za daljnjim sudjelovanjem u radu.

Opuštena disciplina

Iako se radi o oksimoronu, izuzetno je dobra i potrebna vještina u razredu opuštena disciplina. Doista, disciplina je neophodna za uspješan rad i za osvješćivanje važnosti obrazovanja nasuprot shvaćanju škole kao mjesta na kojem učenici samo trebaju biti dok po njih ne dođu roditelji ili dok sami ne mogu ići kući.

To je posebno teško ostvariti u produženom boravku koji se često smatra čuvalištem.

Različitim se napomenama i povremenom šalom s manjom dozom ozbiljnosti može postići aktivno slušanje kod učenika, sudjelovanje, poštivanje razrednih pravila (sve ono što mi, učitelji, itekako želimo i volimo vidjeti u svom razredu).

■ Primjer opuštene discipline tijekom izračunavanja zadatka riječima vezanim za matematiku (4 računske operacije).

Učenik/ica određeno vrijeme razgovara s ostalima u razredu ne prateći zadatak (s obzirom na to da je učenik/ica vrlo glasna, jasno se čuje tema razgovora koja je, u 4. razredu, pogađate – zaljubljivanje).

U – učenik/ica | J – ja (učiteljica)

U (nastavlja priču unatoč mojoj stanci u govoru pogledom koji je usmjeren prema spomenutom učeniku/ici)

J: (ime učenika/ice) u potpunosti razumijem kako je za tebe iznimno važno znati točno koliko je poruka dječak (ime učenika) poslao učenici (ime učenice), međutim sada bih voljela da pažljivo saslušaš zadatak i riješiš ga jer će ti svakako trebati za svakodnevan život (prilikom kupovine u trgovini, izračunavanju koliko trebaš platiti struju, vodu itd.) pa čak i za to da vrlo brzo možeš izračunati koliko je poruka taj dječak poslao djevojčici u godinu dana.

U – nasmiješen/na, sudjeluje u radu

Dosljednost

Često se učitelji nađu u neugodnoj situaciji kada trebaju zahtijevati od učenika da se ponašaju na određen način, pogotovo kada jasno vide da učenici podosta negoduju u tome (čak se ponekad i postave ili započnu svađu). U tome pomaže upravo dosljednost, a uz nju i prva vještina s ovog popisa – strpljenje!

Uvijek je iznova potrebno podsjećati učenike što je dobro, a što ne!  

Ustrajno se treba držati svojih kriterija i razrednih pravila, koji se uvijek dogovaraju s učenicima na početku 1. razreda, a kasnije se ponavljaju kao podsjetnik.

Koliko god sam se željela dopasti svim učenicima kao učiteljica, shvatila sam da ukoliko im suviše popustim, ispadam neozbiljna. Samim time i dnevni boravak izgleda kao neozbiljno mjesto na kojem oni mogu raditi što god požele.

Na početku smo definirali što se smatra prihvatljivim ponašanjem, a što neprihvatljivim i kakve su posljedice za oba.

Pozitivna ponašanja rezultiraju dogovorom oko različitih aktivnosti, predlaganjem vlastitih dok negativna rezultiraju zapisima u posebnu bilježnicu ili e-mailom roditeljima (u slučajevima kada zapisi nisu efektni, što je rijetkost).

Iako se ovo može činiti kao suviše strog način održavanja discipline, smatram ga korisnim i potrebnim jer se kao takav pokazao uspješnim u mom radu.

Umjesto da gubim glas deranjem stvarajući neugodnu atmosferu u razredu, opomenem učenika/cu dva do tri puta (najčešće koristeći opuštenu disciplinu, no ukoliko se ponašanje nastavi – izostavljam humor i točno navodim koje ponašanje nije dopušteno, a pojavljuje se), a nakon toga opasku zapisujem u rokovnik (datum, ime i prezime učenika/ice, opis ponašanja u jednoj do dvije natuknice).

U većini slučajeva učenici automatski prestaju s neprimjerenim ponašanjem jer shvaćaju da doista mislite ozbiljno ono što ste s njima dogovorili.

Svakako vas učenici neće mrziti zbog tog, štoviše njima će biti ugodnije jer tako i znaju granice za svako ponašanje te posljedice koje iz njega proizlaze.

Naposljetku, postoji još puno vještina kojima nas podučavaju naši učenici svakog dana, no ja sam izdvojila pet onih koje su za mene najvažnije i kojima ću se svakako nastaviti koristiti u svom radu i nadam se u prvom razredu (u koji ulazim sljedeće nastavne godine) ostvariti približno onoliko koliko sam ostvarila sa svojim četvrtašima. Drugim riječima, približno onoliko koliko smo MI ostvarili kao razred, zajednica.

Jasno je da bez učenika nema učitelja.

PRIMJERI AKTIVNOSTI (4. razred, PB) – razredna stranica