Aktualno
I DALJE S COVIDOM
Nastava na daljinu
objavljeno: 7. rujna 2021.

Nastava je na daljinu poseban oblik poučavanja u kojem subjekt poučavanja (učenik) sudjeluje izvan odgojno-obrazovne ustanove (iz udobnosti vlastitog doma). U ovom radu bit će opisan primjer provođenja nastave na daljinu kao i prednosti i nedostatci iste.

Iako je prihvaćena u brojnim zemljama svijeta, nastava je na daljinu još uvijek nedovoljno prihvaćen oblik poučavanja na području Hrvatske kako navode Katavić i surad. (2018).

Glavni je uzrok tome često neopravdano mišljenje kako se učitelji za provođenje ovakvog oblika poučavanja ne trebaju pripremati te da samo nasumično dijele materijale učenicima bez povratne informacije o točnosti riješenih zadataka i usvojenosti postavljenih kompetencija za pojedini nastavni sadržaj.

Piše: Angelina Jakopin Vuk, mag. prim. educ., učiteljica razredne nastave ■  OŠ „Središće“

Jedino je rješenje ovog problema detaljno pripremanje učitelja za nastavu  te stručna usavršavanja vezana za korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije u nastavi. Jedan od takvih primjera stručnog usavršavanja su edukacije, koje se već drugu godinu zaredom provode u sklopu projekta Webučionica, čija je autorica Sandra Vuk, učiteljica savjetnica.   

Edukacije su namijenjene učiteljima iz Republike Hrvatske, ali i susjednih zemalja (Srbija, Crna Gora, Makedonija, Bosna i Hercegovina). Osobno sam imala priliku sudjelovati u spomenutim edukacijama kao predavač i kao sudionik, što mi je bilo jako korisno tijekom nastave na daljinu provodeći ju za vrijeme samoizolacije zbog COVID-19 epidemije.

Kada je propisana samoizolacija za moj razred, moja mentorica iz redovne nastave i ja podijelile smo učenicima kodove za pristup Google učionici kojabila pripremljena na početku školske godine u slučaju da dođe do ovakve situacije.

U dogovoru s mentoricom provodila sam i redovnu nastavu i svoj program produženog boravka što mi je bila velika čast, ali i odgovornost. Unatoč tremi trebalo je brzo organizirati i isplanirati nastavu na daljinu za naredna dva tjedna. Na papir sam zapisala sve nastavne jedinice koje su bile predviđene te digitalne alate kojim ću se koristiti za igrifikaciju i prezentaciju nastavnog sadržaja.

Nakon toga isti sam postupak provela za program produženog boravka, posebno za pisanje zadaće koja je neizostavan dio tog programa. Upravo sam za taj dio programa odlučila iskoristiti Google Meeting za videosastanke unutar Google učionice gdje ćemo zajednički rješavati domaću zadaću. 

Sastanak je bio organiziran u određeno vrijeme o čemu su prethodno bili obaviješteni roditelji učenika e-mailom. Međutim, na prvom je sastanku već bio jasan prvi nedostatak ovog oblika poučavanja, a to je lošija internetska veza koja je pojedinim učenicima onemogućavala pristup sastanku ili stvarala poteškoće. Osim spomenutog nekolicina se učenika teško snalazila prilikom korištenja kodova unutar Google učionice pa tako i Google Meetinga što je dodatno otežavalo održavanje predviđenih sastanaka. Taj je problem riješen u dogovoru s roditeljima koristeći platformu Zoom kojom su se učenici i ranije koristili. Iako su još uvijek bile prisutne poteškoće vezane za internetsku vezu, učenici su lakše pristupali sastanku i snalazili se unutar sobe za videosastanke.

Zoom platforma nam je služila kao virtualni razred gdje smo donekle pomoću kamera i mikrofona mogli ostvariti komunikaciju i prividno razredno ozračje koje je jako nedostajalo učenicima. Tako je započela naša nastava na daljinu. Ujutro bih postavljala materijale i zadatke u različitim digitalnim alatima kojima su učenici mogli pristupiti tijekom cijelog dana. Učenicima su se posebno svidjeli različiti kvizovi i igre izrađene u alatima kao što su Wordwall ili Google Forms.

Igre i kvizove pretežno sam samostalno izrađivala ili se koristila ponuđenim u sklopu različitih obrazovnih platformi kao što je primjerice e-sfera.

Kvizovi su učenicima i meni omogućavali brzu povratnu informaciju o točnosti riješenih zadataka (broj ostvarenih bodova na kraju kviza, broj točno riješenih zadataka). Uz kvizove i igre koristila sam se i udžbenicima koje su učenici imali kod sebe kako bi dodatno uvježbali određeni nastavni sadržaj. Svoja bi rješenja učenici čitali tijekom zajedničkog sastanaka , ali ih i fotografirali te predali kao fotografiju unutar Google učionice. Tako sam bila sigurna da su učenici doista riješili postavljene zadatke.

Program sam produženog boravka provodila postavljajući različite kreativne zadatke koje su učenici rješavali nakon pisanja domaće zadaće ili tijekom poslijepodneva. Za svaki je zadatak učenik dobio povratnu informaciju u Google učionici. Uvijek sam bila dostupna na spomenutoj platformi ili putem e-maila za sve nedoumice, nejasnoće i ostale upite učenika ili roditelja vezane za nastavni sadržaj.  Svaki sam prijedlog pokušala uvažiti kako bi ovaj oblik poučavanja bio što zanimljiviji i prilagođeniji učenicima.

Iz sveg navedenog važno je reći kako nastava na daljinu nije najgori oblik poučavanja te ga se ne smije u potpunosti odbaciti, ali je svakako oblik poučavanja koji ne bi trebao imati prednost ispred tzv. „tradicionalnog oblika poučavanja“.

Neke su od prednosti nastave na daljinu: brza povratna informacija, mogućnost igrifikacije nastavnog sadržaja digitalnim alatima, mogućnost komunikacije različitim platformama za vidoeosastanke te mogućnost rješavanja zadataka vlastitim tempom tijekom cijelog dana, mogućnost uzimanja proizvoljnog odmora od učenja. Nasuprot tomu nedostatci su ovog oblika poučavanja: lošija internetska veza, nedostatak razrednog ozračja te „žive“ komunikacije između učitelja i učenika te učenika međusobno.

Naposljetku, iako nastava na daljinu ima brojne prednosti, nedostatci su ovakvog oblika poučavanja ujedno ključni elementi koji osiguravaju uspješnost nastavnog procesa. Zaključila bih da nastava na daljinu može biti opisana kao „pomoćni“ oblik poučavanja koji omogućava usvajanje predviđenih kompetencija i ishoda kada to nije moguće u samoj odgojno-obrazovnoj ustanovi, ali nikako ne može zamijeniti živu riječ učitelja, njegovu fizičku prisutnost i podršku u razredu kao i međusobnu povezanost učenika koja je jedino moguća unutar razreda.

………………..

🔸 TEKSTOVI ISTE AUTORICE 🔸

VREDNOVANJE | Naglasak je na vrednovanju učeničkog napretka